A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie… Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie…
1 czerwca 2022

A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie…

Środa, VII Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

Wspomnienie św. Justyna, męczennika

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo.
Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».

(J 17, 11b-19)


Im dłużej patrzymy na Jezusa Chrystusa wiszącego na krzyżu i kontemplujemy Jego miłość do nas, tym lepiej rozumiemy słowa z dzisiejszej Ewangelii: “Ja poświęcam w ofierze samego siebie”. Chrześcijaństwo to religia łaski. Wszystkie inne religie, filozofie zaczynają od tego, co ludzie mają robić, aby się zbawić. Zaczyna się od obowiązków. Chrześcijaństwo zaczyna się od oznajmienia ludziom tego, co zrobił Bóg, żeby ich zbawić. Porządek przykazań, tj. obowiązki nasze są na drugim miejscu, jako odpowiedź na miłość Pana.

Czym jest Zbawienie? Obrazowo przedstawia to św. Jan Chryzostom: “Wyobraź sobie, że na stadionie rozegrała się walka. Pewien mężny człowiek stawił czoło tyranowi miasta i pokonał go za cenę potu, ran i krwi. Ty byłeś na trybunie, nie pociłeś się, nie doznałeś ran, oglądałeś walkę z daleka. Ale czujesz się wspólnikiem tego walecznego człowieka, jeśli drżysz o jego los, jeśli zachęcasz ludzi siedzących obok ciebie, by go wspierali, powiem ci, że będziesz miał udział w nagrodzie tego zwycięzcy. Ale powiem ci jeszcze więcej. Wyobraź sobie, że ten mężny człowiek nie potrzebuje korony, na którą zasłużył. Co z nią zrobił? Dał ją swojemu kibicowi“. Oto jak dokonuje się zbawienie. Jezus na krzyżu jest tym mężnym człowiekiem, który pokonał tyrana, szatana. Jeśli jednak patrzymy na Niego, jeśli identyfikujemy się z Nim, wychwalamy Go za Jego zwycięstwo – będziemy mieć nagrodę za Jego walkę. On walczył, a my cieszymy się nagrodą. Tak dokonuje się zbawienie chrześcijańskie. Św. Paweł mówił do chrześcijan: “Przyobleczcie się w Chrystusa!“. Dzięki łasce Bożej i sakramentom, za każdym razem możemy się przyoblec w Chrystusa, w Jego świętość, w Jego cnoty.

Panie Jezu, weź moje grzechy, weź moje wcześniejsze życie. Oddaję Ci wszystkie moje brudne strzępy, a biorę sobie Twoją świętość, z nią stanę przed Bogiem Ojcem i powiem: Ojcze Niebieski, teraz popatrz na mnie i ciesz się, jak się cieszą rodzice, gdy widzą dziecko ubrane w białą szatę Pierwszej Komunii. Tak więc Jezus uczynił mnie nowym stworzeniem. Niech się cieszy serce Boga. Moja odpowiedź na Miłość Pana, to miłość bez hipokryzji. Miłość, która się rodzi z czystego serca. Bo to jest miłość jaką Bóg odczuwa wobec nas. Są dwa sposoby wyrażania miłości. Pisał o tym bizantyjski teolog Kabasilas: “Jeden sposób to ofiarowanie darów osobie kochanej – wymiar ludzkiej miłości. Drugi sposób wyrażania miłości o wiele głębszy, polega na cierpieniu dla innych. Bóg nas tak ukochał; w dziele stworzenia napełnił nas darami, ale później w dziele odkupienia cierpiał za nas. Zatem miłość chrześcijańska winna być taka: nie zadowalać się tylko dziełami miłosierdzia, ale być też zdolną do cierpienia za drugiego“. To jest nasze doświadczenie życia w naszych rodzinach, we wspólnotach zakonnych, brać na siebie ciężar dźwigania słabości drugiego, tak jak poświęcił się dla nas Jezus Chrystus.

——————————-

ks. Wawrzyniec Skraba MS – mistrz nowicjatu, mieszka w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "