Tak, tak; nie, nie

Ewangelia (Mt 5, 33-37)
Zakaz przysięgania

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Kłamstwo jest dla niektórych niezbędnym – wręcz koniecznym instrumentem polityki, by skutecznie móc osiągać zamierzone cele. Marek Belka członek Lewicy powiedział w jednym z wywiadów, że w polityce kłamstwo musi mieć „szybkie nogi” – to znaczy, aby jedno kłamstwo jak najprędzej przykrywać innym. Ten pogląd stoi w zupełnej sprzeczności do słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Niech wasza mowa będzie: tak, tak; nie, nie. A co nad to jest, od Złego pochodzi.” A będąc przesłuchiwanym przed ukrzyżowaniem powiedział:Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».(J18,37)  

Poncjusz Piłat zadając Jezusowi pytanie: Cóż to jest prawda?  – zdradził, że jest ona dla niego pojęciem nie do końca sprecyzowanym. Święty Tomasz z Akwinu zdefiniował prawdę tak: verum est id, quot est – prawdą jest to, co jest. „Słownik Języka Polskiego” opisuje prawdę jako „zgodną z rzeczywistością treść słów, interpretację faktów czy przedstawienie czegoś zgodnie z realiami.”

Słowa Jezusa zobowiązują nas, by nasze słowa były zgodne z prawdą. Znamy ludzi, na których słowach możemy zawsze polegać i odwrotnie znamy również takich, którym w nic nie wierzymy. Życie w prawdzie jest dla nas szansą, byśmy nie byli zmuszani do przysięgania ani na własny honor, ani na dawanie sobie obciąć palec czy rękę, ani na wieksze wartosci czy swietosci. Jezus jeden raz w swoim życiu posłużył się przysięgą będąc przesłuchiwanym przed Sanhedrynem.

„Najwyższy kapłan rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» Jezus mu odpowiedział: «Tak, Ja Nim jestem.” (Mt 26,63-64)

Dar słowa jest wielkim darem o potężnej mocy tworzenia ale również i niszczenia. Tak jak wiele zła może wyrządzić kłamstwo, tak wiele dobra czyni prawda.

Prośmy o dar głoszenia prawdy słowem i czynem. Amen.

Ks. Witold Kuman MS