Przebicie boku Chrystusa


Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.
Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.
Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: «Kość jego nie będzie złamana». I znowu w innym miejscu mówi Pismo: «Będą patrzeć na Tego, którego przebili».

„Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.”

Oddzielony jasny wodnisty płyn, który wyodrębnił się z krwi, na znak, że Jezus umarł i we krwi dokonał się proces rozdzielenia osocza od reszty krwi. Jest także znakiem wielkiej miłości Jezusa do nas i wielkiego Jego poświęcenia, umarł w miejsce skazanego na śmierć Barabasza, za zabicie żołnierza Rzymskiego. Jezus umarł za każdego z nas jako grzesznika skazanego na oddzielenie od Boga, przez zazdrość szatana. Gdyby nie ta interwencja Boga, nie bylibyśmy w stanie pokonać tego przeciwnika Boga, którego lekkomyślnie wpuściliśmy w dzieje ludzkości. Przebite serce Jezusa na krzyżu, jest znakiem poświęcenia się drugiej Boskiej Osoby Trójcy Przenajświętszej, poprzez przyjęcie ludzkiej natury i ofiarowanie tej natury na krzyżu za nas, abyśmy zostali uniewinnieni, uwolnieni od wpływów szatana, przeciwnika Boga i naszego przeciwnika, i aby dla nas ponownie zostały otwarte drzwi do nieba. Bóg Ojciec przyjął to poświęcenie i ofiarę Swojego Boskiego Syna, który stał się także Synem Człowieczym i otworzył nam drzwi do nieba, do życia na wieki z Nim, dlatego posłał nam Ducha Świętego, aby wskrzesił Jezusa z martwych, aby ponownie połączył rozdzieloną duszę z ciałem i przemienił to ciało, tak aby było w stanie przebywać w niebie, i w tym ciele zmartwychwstałym otworzył nam drogę do Siebie, do nieba. 

ks. Waldemar Śmiałek MS