Metoda modlitwy w oparciu o przebieg Zjawienia w La Salette Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Varia   ❯   Metoda modlitwy w oparciu o przebieg Zjawienia w La Salette
1 kwietnia 2017

Metoda modlitwy w oparciu o przebieg Zjawienia w La Salette

..ABY WIARA STAŁA SIĘ ŻYCIEM
Doświadczenie dwojga pastuszków z La Salette może być przykładem pouczającym tych, którzy pragną przedłużonej modlitwy i spotkania twarzą w twarz z samym Panem.
Maryja cudownie ukazała nam w La Salette, jakie są warunki i jak może przebiegać modlitewna rozmowa z Bogiem. Wskazała na podstawowe modlitwy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś”, lecz wypowiedziała jeszcze słowa: „Jeżeli możecie, módlcie się więcej!”
Przygotowanie
1. Odkryć obecność Pana, zbliżyć się do Niego i stanąć przed Nim. Ten pierwszy etap opiera się o słowo Maryi: „Zbliżcie się moje dzieci”.
2. Akt zaufania i miłości, która pokonuje lęk: wyznać Panu Bogu swoją małość, podziękować za Jego pochylenie się nade mną, a także z miłością otworzyć się na Jego Słowo. To wszystko ma odpowiedzieć na zaproszenie, które przychodzi do nas z wysoka: „… nie bójcie się. Przychodzę tu po to, aby ogłosić wam wielką nowinę”.
Modlitwa właściwa
1. Czytać i słuchać Słowa Bożego lub innych treści pokornie, uważnie i medytacyjnie: przykładem jest zachowanie dzieci podczas zjawienia. Dzieci mówiły, że „spijały słowa z warg Matki Najświętszej”.
2. Miłosny dialog: przyjmować pytania, które stawia nam Pan, odnosić wszystko do życia, odpowiadać szczerze, przyjmować napomnienia i wyciągać naukę, formułując intencje, myśli przewodnie na cały dzień i postanowienia. Podczas orędzia Maryja przemawia, tłumaczy znaczenie znaków, zadaje pytania, napomina, rozkazuje.
3. Dziękczynienie: dziękować za przyjście Pana podczas modlitwy i Jego obecność w codziennym życiu, oraz za wszelkie dary: wzywa nas do tego sama Maryja, kiedy mówi, że jesteśmy obojętni wobec Jej pełnej miłości troski o nas. Zachęca nas do tego również opowiadaniem o wydarzeniu z okolicy Coin. „Wydarzenie Coin” objawia Boga, który jest bliskim każdemu Ojcem. Człowiek często o tym zapomina. Maksymin przyznaje: „Przed chwilą o tym nie pamiętałem”.
Zakończenie
1. Spojrzeć na przebieg rozmyślania i zapytać się, czy towarzyszy mu gorliwe szukanie Boga. Maryja odnosi się do naszej modlitwy i w ogóle praktyk wiary: „Czy dobrze się modlicie, moje dzieci… módlcie się więcej… W niedzielę, na Mszę św. chodzi zaledwie kilka starszych… W czasie Wielkiego Postu…”.
2. Przedłużyć modlitwę myślną w życiu codziennym i w naszej postawie wobec wszystkich ludzi: „Idźcie, ogłoście to całemu, mojemu ludowi”.

ks. Andrzej Zagórski MS

Nadchodzące wydarzenia
18
LUT
Pielgrzymujemy do Ziemi Świętej

  W dniach od 18 do 25 lutego 2019 r. Sanktuarium w... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 00:00

22
LUT
Modlitwa Jezusowa

  Podczas rozmowy Maryi z pastuszkami z La Salette... czytaj więcej

Osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00

22
LUT
Krzywda – Przebaczenie – Pojednanie

Sesja "Krzywda-Przebaczenie-Pojednanie" prowadzona jest w ramach... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:45

U źródeł wody życia

„W sprawach, które dotyczą Boga, wierzymy, żeby móc zrozumieć, bo gdybyśmy chcieli najpierw zrozumieć, aby uwierzyć, nie udałoby się nam ani uwierzyć, ani zrozumieć.”

(Św. Augustyn)

Galeria Centrum Pojednania