Czwartek, 27 kwietnia 2017 r.


Słowo Boże:


Subskrypcja

Subskrypcja na codzienną Liturgię Słowa z homilią. Użyj poniższego formularza.

W Centrum Pojednania

Zobacz

Zatrzymaj się...

Maryja płacze

Jej słowa i jej smutne oblicze, po którym spływają łzy, nie czynią nic innego tylko powtarzają z czułością to, co powiedziała w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Te słowa zapewniają nas o najwyższej trosce Matki Najświętszej o nasze zbawienie. Te słowa pobudzają nas do wiernej uległości Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Jakże delikatne ale także mocne są Jej słowa! Czyż można Jej nie słuchać, jeśli Ona „nieustannie się za nas modli”, jeśli „od tak dawna cierpi za nas”? Ona stoi u stóp Krzyża i „podtrzymuje” ramiona Swojego Syna, wyciągnięte na Krzyżu dla naszego zbawienia. Jakże można Jej nie słuchać, jeśli nie tylko daje "pobożne" rady o Mszy św., poście i modlitwie, ale z bólem mówi o ludziach głodnych i umierających w ramionach rodziców dzieciach, troszczy się o zboże, które się psuje, o ziemniaki, które gniją, martwi się bezowocnością ludzkiej pracy i brakiem chleba!

 

 

"Bóg pierwszy wzywa człowieka. Jeśli nawet człowiek zapomina o swoim Stwórcy lub ukrywa się daleko od Jego Oblicza,

czy też podąża za swoimi bożkami lub oskarża Boga, że go opuścił, to Bóg żywy i prawdziwy niestrudzenie wzywa każdego człowieka

do tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie. W modlitwie wierny Bóg zawsze pierwszy wychodzi z miłością do człowieka.."

 

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2567

 

 Bóg wzywa... Czasami to wezwanie wyraża się przez pragnienie lub wręcz potrzebę rekolekcji. Charyzmatem naszego Zgromadzenia jest Pojednanie. Jesteśmy powołani, żeby pomagać w tworzeniu więzi z Bogiem, aż po komunię, czyli życie oddane Bogu. Do tego wzywała Maryja w La Salette w 1846 roku. Pomimo upływu lat, wezwanie nie straciło sensu. Ewangelia jest zawsze aktualną propozycją, bo odpowiada na najgłębsze potrzeby człowieka. Proponujemy rekolekcje i sesje w różnych wymiarach relacji do Boga, w różnych obszarach życia ludzkiego. Mamy nadzieję, że wielu z Was odnajdzie w nich pomoc.

 

 

 

ZIMA 2017 

 

 

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE: Pokora i wzrost duchowy

17 – 19.02

 

Jest to 6 i 7 krok. Rekolekcje skierowane są do wszystkich, którzy szukają prawdy o sobie, chcą ją pokornie przyjąć i powierzyć Dobremu Miłosiernemu Bogu.

 

 

SESJA Z CYKLU WIARA. PSYCHOLOGIA. POJEDNANIE: Krzywda, przebaczenie, pojednanie

3– 5.03

 

Wyrazić swoje cierpienie i “oswoić się “ z nim. Aby tego dokonać trzeba znaleźć odpowiednie słowa. Trzeba pozwolić, aby Słowo Boże dokonywało swego dzieła. Bolesna i niesprawiedliwa krzywda domaga się poddania procesowi wewnętrznego uzdrowienia przez przebaczenie i pojednanie.

 

 

REKOLEKCJE DLA WSZYSTKICH: Jeżeli domu Pan nie zbuduje..

17 – 19.03

 
Dla tych, którzy szukają pokoju serca. Dla tych, którzy nie rozumieją swojego krzyża. Dla tych, którzy pragną zaufać Panu i zaowocować.

 

SESJA Z CYKLU WIARA. PSYCHOLOGIA. POJEDNANIE: Pojednanie z utraconą jednością małżeńską

17 - 19.03

 

 

WIOSNA 2017

 

 

 

REKOLEKCJE DLA WSZYSTKICH: Maryja, ikona żywej wiary

24 - 26.03


Biblijne spojrzenie na wiarę Maryi. Historia, która nieustannie inspiruje zarówno wielkich świętych, jak i wielu zwyczajnych ludzi. Wiara żywa, której pragniemy, jak ziemia deszczu.

 

 

SESJA Z CYKLU WIARA. PSYCHOLOGIA. POJEDNANIE: Pojednanie z samym sobą

7 - 9.04

 

Poznać siebie, wejść w siebie, wypowiedzieć siebie, przyjąć integrującą obecność słowa i bliskości bliźniego. Każdy może to czynić według własnych możliwości i własnej wolności. Wszyscy są do tego zaproszeni.

 

 

 

 

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE: Pojednanie i zadośćuczynienie

21 - 23.04

 

Kolejne kroki: 8 i 9. Dla wszystkich, którzy pragną odnowić zerwane więzi z bliskimi i podjąć wysiłek zadośćuczynienia Bogu i ludziom za popełnione błędy.

 

 

REKOLEKCJE APOSTOLSTWA RODZINY SALETYŃSKIEJ

11-14.05

 

 

 

 

LATO 2017

 

 

REKOLEKCJE LECTIO DIVINA O POJEDNANIU

16 - 24.07

Wspólną treścią cyklu jest POJEDNANIE, a zasadniczym fundamentem są cztery Ewangelie, na których oparte są następujące tematy:

 

1.Nawrócenie i przemiana,
2. Integracja i komunia,
3. Rozwój i umocnienie
4. Harmonia i radość życia i służby.

Dynamika rekolekcji lectio divina oparta jest na słuchaniu Słowa Bożego, modlitwie i milczeniu. Codziennie proponowana jest również rozmowa z kierownikiem duchowym.

Początek sesji o godz 15.00, zakończenie w południe.
Koszt tych ośmiodniowych rekolekcji: 450 zł

Doświadczenie modlitwy Słowem Bożym oraz pragnienie szukania i pełnienia woli Bożej to cenne owoce lectio divina.
Jeśli wyrażasz zainteresowanie i wolę uczestniczenia w rekolekcjach lectio divina, wyślij zgłoszenie.

 

 

XX SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE

4-6.08

 

Pielgrzymka - modlitwa - mitingi - koncerty - Apele Maryjne - Nikodemowe rozmowy - radosne biesiadowanie - konkursy - śpiew

 

 

JESIEŃ 2017

 

WCZASOREKOLEKCJE DUSZPASTERSTWA PIELGRZYMKOWEGO LA SALETTE

20 - 23.09

 

 

SESJA Z CYKLU WIARA. PSYCHOLOGIA. POJEDNANIE: Pojednanie z własnym lękiem

27 – 29.10

 

Odkryć źródło własnych lęków, odkryć ich wpływ na swoje życie oraz powierzyć swój lęk Bogu, który jest Mocą.

 

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE: Wewnętrzna integracja

24 - 26.11

 

Krok 10. Dla wszystkich, którzy chcą budować swoją dojrzałość przez kształtowanie umiejętności rozpoznawania swoich zachowań i emocji

 

 

SESJA Z CYKLU WIARA. PSYCHOLOGIA. POJEDNANIE: Pojednanie z depresją

15 – 17.12

 

Rozpoznać rozmiar własnej depresji, doświadczyć akceptacji i zrozumienia oraz otworzyć się na łaskę duchowego uzdrowienia.

 

REKOLEKCJE DLA WSZYSTKICH: Maryja, ikona żywej wiary

1 - 3.12


Biblijne spojrzenie na wiarę Maryi. Historia, która nieustannie inspiruje zarówno wielkich świętych, jak i wielu zwyczajnych ludzi. Wiara żywa, której pragniemy, jak ziemia deszczu.