Czwartek, 27 kwietnia 2017 r.


Słowo Boże:


Subskrypcja

Subskrypcja na codzienną Liturgię Słowa z homilią. Użyj poniższego formularza.

W Centrum Pojednania

Zobacz

Zatrzymaj się...

Maryja płacze

Jej słowa i jej smutne oblicze, po którym spływają łzy, nie czynią nic innego tylko powtarzają z czułością to, co powiedziała w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Te słowa zapewniają nas o najwyższej trosce Matki Najświętszej o nasze zbawienie. Te słowa pobudzają nas do wiernej uległości Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Jakże delikatne ale także mocne są Jej słowa! Czyż można Jej nie słuchać, jeśli Ona „nieustannie się za nas modli”, jeśli „od tak dawna cierpi za nas”? Ona stoi u stóp Krzyża i „podtrzymuje” ramiona Swojego Syna, wyciągnięte na Krzyżu dla naszego zbawienia. Jakże można Jej nie słuchać, jeśli nie tylko daje "pobożne" rady o Mszy św., poście i modlitwie, ale z bólem mówi o ludziach głodnych i umierających w ramionach rodziców dzieciach, troszczy się o zboże, które się psuje, o ziemniaki, które gniją, martwi się bezowocnością ludzkiej pracy i brakiem chleba!

  

   Wiele zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich praktykuje "rok sabatyczny" określając tym terminem czas szczególnej odnowy duchowej, wypoczynku i celebracji. „Rok sabatyczny” wchodzi w zakres formacji ciągłej i służy pogłębieniu miłości do Boga, bliźniego i siebie samego.

 

Teologia, znaczenie i cel „roku sabatycznego”.

 

   „Rok sabatyczny” oznacza odnowę i intensywniejsze rozwijanie życia duchowego, apostolskiego lub zawodowego, aby jeszcze lepiej wypełniać powołanie.

Pojęcie „rok” nie oznacza roku kalendarzowego, ale szczególne doświadczenie. Nawiązuje do biblijnego polecenia Boga, aby „dzień” czy „rok sabatyczny” był święty i uroczysty (Wj 20, 8; Kpł 23, 3).

Rok jest sabatyczny, gdy wypełnia go posłuszeństwo i ofiara (1 Krn 23, 31).

Taki czas staje się radością dla Pana przez wzgląd na wywyższenie człowieka, jak również na uszanowanie ziemi, na której człowiek żyje (Wj 35,2; Kpł 16, 31).

Bóg staje się „wszystkim we wszystkich” przez Chrystusa, który jest „Panem szabatu” (Łk 6, 5). Dlatego Jezuswypełnia w sobie „rok sabatyczny” oraz rozwija i oczyszcza jego treść. Czyni to w ten sposób, że podporządkowuje wypoczynek i świętowanie dobru. Szabat jest bowiem po to, aby „dobrze czynić” (Mt 12, 12) i w ten sposób wypełnić misję pojednania poprzez uzdrowienie i obdarowanie światłością (Łk 13, 16; J 9, 14).

 

Wskazania praktyczne i program „roku sabatycznego”

 

   „Rok sabatyczny” ma charakter indywidualny. Może być udzielony przez kompetentną władzę kościelną zarówno z jej inicjatywy, jak i na prośbę osoby zainteresowanej. Doświadczenie sabatyczne odbywa się według ustalonego programu. Program może zaproponować osoba zainteresowana w porozumieniu ze swoimi przełożonymi.

 

   W naszym Centrum Pojednania La Salette przyjmujemy osoby, które pragną własny "rok sabatyczny":

- rozpocząć lub zakończyć okresem kierownictwa duchowego i rozeznawania,

- ubogacić sesją lub rekolekcjami na określony temat.

Chętnych prosimy o kontakt.