Rok sabatyczny Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Rekolekcje   ❯   Rok sabatyczny

Wiele zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich praktykuje „rok sabatyczny” określając tym terminem czas szczególnej odnowy duchowej, wypoczynku i celebracji. „Rok sabatyczny” wchodzi w zakres formacji ciągłej i służy pogłębieniu miłości do Boga, bliźniego i siebie samego.

Teologia, znaczenie i cel „roku sabatycznego”.

 

   „Rok sabatyczny” oznacza odnowę i intensywniejsze rozwijanie życia duchowego, apostolskiego lub zawodowego, aby jeszcze lepiej wypełniać powołanie.

Pojęcie „rok” nie oznacza roku kalendarzowego, ale szczególne doświadczenie. Nawiązuje do biblijnego polecenia Boga, aby „dzień” czy „rok sabatyczny” był święty i uroczysty (Wj 20, 8; Kpł 23, 3).

Rok jest sabatyczny, gdy wypełnia go posłuszeństwo i ofiara (1 Krn 23, 31).

Taki czas staje się radością dla Pana przez wzgląd na wywyższenie człowieka, jak również na uszanowanie ziemi, na której człowiek żyje (Wj 35,2; Kpł 16, 31).

Bóg staje się „wszystkim we wszystkich” przez Chrystusa, który jest „Panem szabatu” (Łk 6, 5). Dlatego Jezuswypełnia w sobie „rok sabatyczny” oraz rozwija i oczyszcza jego treść. Czyni to w ten sposób, że podporządkowuje wypoczynek i świętowanie dobru. Szabat jest bowiem po to, aby „dobrze czynić” (Mt 12, 12) i w ten sposób wypełnić misję pojednania poprzez uzdrowienie i obdarowanie światłością (Łk 13, 16; J 9, 14).

Wskazania praktyczne i program „roku sabatycznego”

 

   „Rok sabatyczny” ma charakter indywidualny. Może być udzielony przez kompetentną władzę kościelną zarówno z jej inicjatywy, jak i na prośbę osoby zainteresowanej. Doświadczenie sabatyczne odbywa się według ustalonego programu. Program może zaproponować osoba zainteresowana w porozumieniu ze swoimi przełożonymi.

   W naszym Centrum Pojednania La Salette przyjmujemy osoby, które pragną własny „rok sabatyczny”:

– rozpocząć lub zakończyć okresem kierownictwa duchowego i rozeznawania,

– ubogacić sesją lub rekolekcjami na określony temat.

Chętnych prosimy o kontakt.

Nadchodzące wydarzenia
28
LIS
Katechezy dla dorosłych

Zapraszamy na: KATECHEZY DLA DOROSŁYCH LITURGIĘ... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:45

19
GRU
Szczęśliwe małżeństwo

Katechezy przedmałżeńskie dla... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 19:00

18
LUT
Pielgrzymujemy do Ziemi Świętej

Może to propozycja dla Ciebie? Pielgrzymujemy do Ziemi... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 00:00