Czwartek, 27 kwietnia 2017 r.


Słowo Boże:


Subskrypcja

Subskrypcja na codzienną Liturgię Słowa z homilią. Użyj poniższego formularza.

W Centrum Pojednania

Zobacz

Zatrzymaj się...

Maryja płacze

Jej słowa i jej smutne oblicze, po którym spływają łzy, nie czynią nic innego tylko powtarzają z czułością to, co powiedziała w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Te słowa zapewniają nas o najwyższej trosce Matki Najświętszej o nasze zbawienie. Te słowa pobudzają nas do wiernej uległości Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Jakże delikatne ale także mocne są Jej słowa! Czyż można Jej nie słuchać, jeśli Ona „nieustannie się za nas modli”, jeśli „od tak dawna cierpi za nas”? Ona stoi u stóp Krzyża i „podtrzymuje” ramiona Swojego Syna, wyciągnięte na Krzyżu dla naszego zbawienia. Jakże można Jej nie słuchać, jeśli nie tylko daje "pobożne" rady o Mszy św., poście i modlitwie, ale z bólem mówi o ludziach głodnych i umierających w ramionach rodziców dzieciach, troszczy się o zboże, które się psuje, o ziemniaki, które gniją, martwi się bezowocnością ludzkiej pracy i brakiem chleba!

 

lectioCiągle "aktualna tradycja lectio divina" i jej znaczenie dla nas.

 

"To jest Mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie" (Mk 9,7) - odezwał się Głos z Nieba, wskazując na Jezusa Chrystusa.

 

Od początku chrześcijaństwa, Głos ten towarzyszy wierzącym.

Szczególnym świadkiem słuchania Słowa Bożego i Jego zbawczej mocy jest Maryja, Matka Pana. W Niej i dzięki Jej "fiat", "Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami" (J 1,14).

 

 

Ci, którzy przyjmowali Słowo Boże z wiarą, doświadczali podobnie zbawienia i nowego życia. Zachęcali się też nieustannie: "Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem" (Kol 3,16).

Czynili to nieustannie pasterze Kościoła.

Czynił tak również św. Jan Paweł II, gorąco zachęcał do modlitwy i słuchania Słowa Bożego Benedykt XVI.

 

W adhortacji na nowe tysiąclecie Jan Paweł II napisał do wiernych: "Konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek i kształtuje życie" (Novo millennio ineunte 39).

 

Benedykt XVI podobnie wypowiadał się w "Orędziu na XXI Światowy Dzień Młodzieży 2006 r.": "Sprawdzoną drogą prowadzącą do zgłębiania słowa Bożego i delektowania się nim jest lectio divina, stanowiąca prawdziwy i właściwy duchowy szlak, podzielony na etapy [..] Budować życie na Chrystusie, przyjmując z radością Jego słowo oraz realizując Jego nauczanie — taki powinien być wasz program, młodzi trzeciego tysiąclecia! Musi nastać nowe pokolenie apostołów, obierających za swój fundament słowo Chrystusa, zdolnych odpowiadać na wyzwania naszych czasów i gotowych wszędzie głosić Ewangelię. O to prosi was Pan, do tego zachęca was Kościół, tego od was oczekuje świat, nawet jeżeli o tym nie wie!" A w 40. rocznicę "Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym" Benedykt XVI opisywał lectio divina: "Czytając, słuchamy mówiącego Boga, a modląc się, ufnie Mu odpowiadamy. Praktyka ta na pewno przyniesie Kościołowi nową wiosnę duchową. Należy zatem coraz bardziej ją szerzyć, również nowymi metodami, odpowiadającymi naszym czasom" (16.09.2005). Warto sięgnąć zwłaszcza do adhortacji Benedykta XVI "Verbum Domini". Na temat lectio divina, Ojciec św. pisze zwłaszcza w rozdziałach 86 i 87.

 

Chcemy przyjąć te wskazania i zachęty Kościoła z wiarą i posłuszeństwem. Pragniemy słuchać Słowa i dzielić się jego bogactwem nie tylko poprzez codzienne homilie, które publikujemy na naszej stronie Centrum Pojednania La Salette, ale także poprzez wsparcie osobistej praktyki lectio divina zarówno przez internet, jak i w formie rekolekcji.

 

 

ikonaMBSZapraszamy na rekolekcjelectio divina: POJEDNANIE (I, II, III i IV tydzień)

 

TERMIN: 18 - 26 lipca 2016 roku.

 

Prowadzi: ks. Zbigniew Pałys MS (Dyrektor CP), ks. Andrzej Zagórski MS (Prowincjał Polskiej Prowincji Saletynów), ks. Łukasz Stachura MS

 

 

Wspólną treścią cyklu jest POJEDNANIE, a zasadniczym fundamentem są cztery Ewangelie, na których oparte są następujące tematy:

 

 

1.Nawrócenie i przemiana,

2. Integracja i komunia,

3. Rozwój i umocnienie

4. Harmonia i radość życia i służby.

 

Proponujemy zatem 4 serie rekolekcji, każda po osiem pełnych dni, licząc z rozpoczęciem i zakończeniem. Ponieważ cykl ten stanowi pewną całość, drugi i kolejne etapy odprawiać będą mogli ci, którzy wezmą udział w etapie wcześniejszym.

Dynamika rekolekcji lectio divina oparta jest na słuchaniu Słowa Bożego, modlitwie i milczeniu. Codziennie proponowana jest również rozmowa z kierownikiem duchowym.

 

Początek sesji o godz 15.00, zakończenie w południe.

Koszt tych ośmiodniowych rekolekcji: 450 zł

 

Doświadczenie modlitwy Słowem Bożym oraz pragnienie szukania i pełnienia woli Bożej to cenne owoce lectio divina.

Jeśli wyrażasz zainteresowanie i wolę uczestniczenia w rekolekcjach lectio divina, wyślij zgłoszenie.