Kapłańskie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Rekolekcje   ❯   Kapłańskie

Zapraszamy na rekolekcje w następujących turach:

I 11 – 14 stycznia prowadzi ks. Wojciech Węgrzyniak z Krakowa
II 27 – 30 stycznia prowadzi ks. Marek Wasąg z Polańczyka

 

Rekolekcjoniści

 

bp Roman Pindel

Urodzony w 1958 r.; święcenia kapłańskie w 1983 r.; od 2014 roku jest biskupem ordynariuszem diecezji bielsko-żywieckiej; jest profesorem biblistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełni funkcję kierownika Katedry Hermeneutyki i Judaistyki. Specjalizuje się w egzegezie Nowego Testamentu. Biskup Roman jest autorem wielu książek m.in.: „Kapłaństwo w Biblii” (1992), „Uzdrowienie przez słowo Boże” (2002), “Magia czy Ewangelia?, „Naśladując Chrystusa-sługę” (2007), „Kapłan. Pasjonat i specjalista od kontaktów z Bogiem” (2009).

 

 

.

ks. Marek Wasąg

Doktor duchowości, przełożony monastycznej Wspólnoty Miłości Miłosiernej w Polańczyku, wieloletni koordynator Odnowy w archidiecezji przemyskiej, znany i ceniony rekolekcjonista.

 

 

.

 

ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak

Urodzony w 1973 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. Przez pierwsze trzy lata kapłaństwa był wikariuszem w Krakowie. Pięć kolejnych lat spędził na studiach w Rzymie, trzy następne w Jerozolimie. Ma doświadczenie Kościoła w Anglii, Niemczech, Francji, USA, Irlandii. Od października 2009 roku pracuje na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Specjalność to nauki biblijne a dokładniej Stary Testament. Mieszka w Krakowie. Autor książek i artykułów, ceniony rekolekcjonista.

 

 

.

ks. Zbigniew Wal MS

Urodzony w 1964 r; święcenia kapłańskie przyjął w 1990 r. w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów; wieloletni duszpasterz (proboszcz w Trzciance Lubuskiej i Rzeszowie) pełnił posługę duszpasterza powołaniowego i dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Zakopanem. Spowiednik księży i sióstr zakonnych; prowadzi rekolekcje zakonne, kapłańskie i parafialne; obecnie posługuje w „Centrum Pojednania”.

 

 

.

ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS

ur. w 1960 r.; święcenia kapłańskie w 1986 r. w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów; studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie; wykłada egzegezę Nowego Testamentu w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; pełnił posługę rektora i ojca duchownego w WSD Misjonarzy Saletynów w Krakowie; autor wielu książek i artykułów; znany i ceniony rekolekcjonista.

 

 

.

ks. Bohdan Dutko MS

ur. w 1962 r.; święcenia kapłańskie w 1988 r. w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów; studiował na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie; przez długie lata był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „POSŁANIEC Matki Bożej Saletyńskiej”; był duszpasterzem młodzieży w Olsztynie i w Rzeszowie (duszpasterz akademicki i proboszcz), autor książek i artykułów; prowadzi rekolekcje zakonne, kapłańskie i parafialne; od sierpnia 2018r. dyrektor „Centrum Pojednania”.

 

 

.

 

Zapraszają Misjonarze Saletyni

tel. 13 44 131 90

kom. 797 907 287


Zapisy: ks. Bohdan Dutko MS

Adres: 38-220 Dębowiec 55
tel.: +48 13 441 31 90
tel. kom.: +48 797 907 287

e-mail: centrum@saletyni.pl


Nadchodzące wydarzenia

Droga życia

„Jezus uniża się co dzień jak wtedy, gdy z tronu królewskiego zstąpił do łona Dziewicy. Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień zstępuje do nas z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana. Jak Pan ukazał się Apostołom w rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie.”
(św. Franciszek z Asyżu)

 

 
"