Sanktuarium Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Pielgrzymki   ❯   Sanktuarium

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu jest zwane polskim La Salette. Założyli je Misjonarze Saletyni, zgromadzenie utworzone w 1852 r., rok po ogłoszeniu dekretu o prawdziwości objawienia w La Salette.

Dębowiec – miejscowość położona na malowniczej części Pogórza Jasielskiego, na Podkarpaciu, w odległości 8 km na południe od Jasła, na terenie diecezji rzeszowskiej. Dzieje Dębowca sięgają XIII wieku. Osadę lokował na prawie miejskim król Kazimierz Wielki w 1349 roku.

Historia sanktuarium dębowieckiego w porównaniu z wieloma innymi sanktuariami w Polsce, czy na świecie jest stosunkowo krótka. W 1910 r. w Dębowcu koło Jasła wystawiono na sprzedaż część majątku byłego ministra austriackiego, hrabiego Floriana Ziemiałkowskiego. Saletyni kupili tę ziemię i jeszcze w tym samym roku przystąpili do budowy klasztoru, według projektu architekta diecezjalnego z Przemyśla, inż. Stanisława Majerskiego.

Obecnie w Dębowcu stoi nowy kościół Matki Bożej Saletyńskiej, poświęcony w 1966 r. oraz kaplica Matki Bożej z La Salette z 1960 r. Poprzedni kościół i kaplica zostały bowiem zniszczone podczas wojny. Przedwojenna jest natomiast Kalwaria Saletyńska, zbudowana w 1929 r. Została tylko przeniesiona na nowe miejsce. Na Kalwarii znajdują się figury przedstawiające trzy fazy objawienia w La Salette, sprowadzone z Lyonu (Francja). 14 scen Męki Pana Jezusa (również wykonanych w Lyonie) w formie płaskorzeźby umieszczono na krzyżach ustawionych wzdłuż drogi krzyżowej. W 1983 r. wykonano kapliczki różańcowe wokół placu sanktuaryjnego.

Szczególnym kultem wiernych cieszy się figura Matki Bożej Płaczącej, w bocznej kaplicy sanktuaryjnej. Dębowiecka figura jest rzeźbą o wysokości 130 cm, kopią figury z La Salette. Przedstawia Matkę Bożą Saletyńską siedzącą na kamiennym głazie, z twarzą ukrytą w dłoniach i pochyloną do przodu. Została wykonana z drewna lipowego w 1959 r. i pokryta polichromią w Krakowie w 1960 r. Rzeźbę wykonał rzeźbiarz Edward Koś, według modelu prof. Franciszka Kalfasa z Krakowa. W roku koronacji 1996 figura przeszła gruntowną konserwację, której dokonał Przemysław Ćwiertnia z Krakowa. Złotą koronę dla Matki Bożej Saletyńskiej wykonał Lech Dziewulski z Krakowa. 15 września 1996 r. odbyła się bowiem uroczystość koronacji papieskiej łaskami słynącej Figury Matki Bożej Płaczącej, dokonana przez nuncjusza apostolskiego, ks. abp. Józefa Kowalczyka.

Z kultem pątniczym związane były od początku dziejów dębowieckiego sanktuarium praktyki wotywne. Do praktyk wotywnych należy tzw. ofiara. Polega ona na obchodzeniu na kolanach ołtarza z figurą Matki Bożej Płaczącej i jest połączona z prywatnym ofiarowaniem się Maryi. Świadectwem kultu są także dary wotywne składane przez pielgrzymów: błagalne lub dziękczynne. Najczęstszym wyrazem podziękowania za otrzymane łaski są wota – symboliczne dary w postaci srebrnych i metalowych serduszek oraz inne wartościowe przedmioty. Kolejną formą kultu jest od 1982 r. nabożeństwo nieustającej nowenny do Matki Bożej Saletyńskiej. Podczas tej nowenny odczytywane są prośby i podziękowania, które czciciele składają osobiście lub przesyłają pocztą do Kancelarii Apostolskiej w Dębowcu. Niektóre z nich zamieszcza dwumiesięcznik „La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej”. Adresy nadawców wyraźnie wskazują, że apostolski zasięg dębowieckiego ośrodka przekroczył granice Polski.

Sanktuarium w Dębowcu jest jednym z najpopularniejszych polskich miejsc pielgrzymkowych. Wierni mogą uczestniczyć we Mszy Świętej codziennie o godz. 7.00, 10.30 i 18.00, a w niedzielę o godz. 7.00, 9.30, 11.00, 15.00 i 18.00.

W dębowieckim sanktuarium znajduje się także posrebrzany relikwiarz z relikwiami ponad 50 świętych. Ma kształt ściętego pnia drzewa, z którego wyrastają gałęzie i młode pędy – symbol odradzającego się Kościoła.

W podstawę relikwiarza wmontowano relikwie Apostołów, którzy są fundamentem Kościoła. Relikwie Apostołów: św. Piotra i św. Pawła, znajdują się w górnej części zamykającej relikwiarz. Ze względów praktycznych relikwie Apostoła Narodów na czas Roku św. Pawła zostały umieszczone w oddzielnym relikwiarzu i tak są podawane do uczczenia przez wiernych.

Co roku przybywa tam około 700 pielgrzymek zorganizowanych, liczących w sumie ponad 30 tysięcy osób. Wielu jest także pielgrzymów indywidualnych. Co roku księża podczas nabożeństw rozdają ponad 90 tysięcy Komunii św.

Najwięcej grup przybywa w maju, czerwcu i wrześniu. Zdecydowanie przeważają wierni z diecezji rzeszowskiej, ale przybywają też licznie pielgrzymki z odległych rejonów kraju, a nawet z zagranicy. W ostatnich dwóch latach do Dębowca przyjechali pielgrzymi m.in. z Ukrainy, Słowacji, Litwy, Węgier, Chorwacji, Włoch, Anglii, Szwajcarii, Francji, Szwecji, a nawet USA i Meksyku.

W pobliżu Dębowca znajdują się także inne miejsca pielgrzymkowe, takie jak: Kobylanka, Lipinki, Tarnowiec, Miejsce Piastowe, Dukla, oraz Komańcza.

Zapraszamy do Domu Matki w Dębowcu, aby doświadczyć matczynej opieki Maryi.

Nadchodzące wydarzenia
18
LUT
Pielgrzymujemy do Ziemi Świętej

  W dniach od 18 do 25 lutego 2019 r. Sanktuarium w... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 00:00

22
LUT
Modlitwa Jezusowa

  Podczas rozmowy Maryi z pastuszkami z La Salette... czytaj więcej

Osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00

22
LUT
Krzywda – Przebaczenie – Pojednanie

Sesja "Krzywda-Przebaczenie-Pojednanie" prowadzona jest w ramach... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:45

U źródeł wody życia

„W sprawach, które dotyczą Boga, wierzymy, żeby móc zrozumieć, bo gdybyśmy chcieli najpierw zrozumieć, aby uwierzyć, nie udałoby się nam ani uwierzyć, ani zrozumieć.”

(Św. Augustyn)

Galeria Centrum Pojednania