Czwartek, 27 kwietnia 2017 r.


Słowo Boże:


Subskrypcja

Subskrypcja na codzienną Liturgię Słowa z homilią. Użyj poniższego formularza.

W Centrum Pojednania

Zobacz

Zatrzymaj się...

Maryja płacze

Jej słowa i jej smutne oblicze, po którym spływają łzy, nie czynią nic innego tylko powtarzają z czułością to, co powiedziała w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Te słowa zapewniają nas o najwyższej trosce Matki Najświętszej o nasze zbawienie. Te słowa pobudzają nas do wiernej uległości Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Jakże delikatne ale także mocne są Jej słowa! Czyż można Jej nie słuchać, jeśli Ona „nieustannie się za nas modli”, jeśli „od tak dawna cierpi za nas”? Ona stoi u stóp Krzyża i „podtrzymuje” ramiona Swojego Syna, wyciągnięte na Krzyżu dla naszego zbawienia. Jakże można Jej nie słuchać, jeśli nie tylko daje "pobożne" rady o Mszy św., poście i modlitwie, ale z bólem mówi o ludziach głodnych i umierających w ramionach rodziców dzieciach, troszczy się o zboże, które się psuje, o ziemniaki, które gniją, martwi się bezowocnością ludzkiej pracy i brakiem chleba!

 

 

   Sanktuarium Matki Bożej Pojednawczyni grzeszników, tworzy szczególny klimat i zachęca do wpatrywania się we wzór życia duchowego i apostolskiego jakim jest Maryja Panna. Ona w "czasie życia ziemskiego, podobnego do innych, pełnego trosk rodzinnych i pracy, jednoczyła się zawsze najściślej ze swoim Synem i współuczestniczyła w całkiem szczególny sposób w dziele Zbawiciela; teraz zaś wniebowzięta "dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi swego Syna, pielgrzymującymi jeszcze oraz narażonymi na niebezpieczeństwa i utrapienia, dopóki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny".

 

Maryja uczy nas: Zasłuchania w słowo Boże; uczynienia słowa Bożego pokarmem swego życia i tworzywem modlitwy; całkowitego oddania się Chrystusowi i Jego dziełu; otwarcia się na Bożego Ducha.

 

W tej atmosferze proponujemy w naszym Centrum ćwiczenia duchowe dla określonych grup: kapłanów diecezjalnych i zakonnych, osób konsekrowanych i świeckich. Istnieje możliwość przeżycia ćwiczeń duchowych również przez pojedyncze osoby pod kierunkiem duchowego przewodnika.

Pragniemy służyć pomocą w celu całościowej rewizji swojego życia duchowego i nawrócenia, czyli twórczej współpracy z łaską Chrztu świętego i darem życiowego powołania. Moc Misterium Paschalnego umożliwia nam - przy współpracy z Duchem Świętym - odwzorowanie w sobie postaw Chrystusa, a więc świętości życia i dojrzałości osobowej.

 

Centrum posiada:


- wygodne 2, 3, 4 - osobowe pokoje z łazienką i prysznicem


- kaplicę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdjęcia - Tadeusz Poźniak)

- dwie sale konferencyjne

(zdjęcia - Tadeusz Poźniak)

(zdjęcia - Tadeusz Poźniak)

- kawiarenkę

- salę audiowizualną.

 

Dom dysponuje 97 miejscami noclegowymi. Przyjmujemy grupy i pielgrzymów indywidualnych.

Można zamówić pojedyncze posiłki lub całodzienne wyżywienie.

 

 

(zdjęcia - Tadeusz Poźniak)

 

Ponadto możliwość noclegów dla pielgrzymów indywidualnych, pobytów rodzinnych.

Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie lub listownie.

 

Adres pocztowy:

 

Centrum Pojednania La Salette

38 – 220 Dębowiec 55, PL

 


Tel.: 13 - 441 31 90;

Kom.: 797 907 287

 

Numer konta:

Bank Spółdzielczy w Bieczu oddział w Dębowcu

Nr rach.: 90 8627 1024 2004 6002 6187 0002