Czwartek, 27 kwietnia 2017 r.


Słowo Boże:


Subskrypcja

Subskrypcja na codzienną Liturgię Słowa z homilią. Użyj poniższego formularza.

W Centrum Pojednania

Zobacz

Zatrzymaj się...

Maryja płacze

Jej słowa i jej smutne oblicze, po którym spływają łzy, nie czynią nic innego tylko powtarzają z czułością to, co powiedziała w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Te słowa zapewniają nas o najwyższej trosce Matki Najświętszej o nasze zbawienie. Te słowa pobudzają nas do wiernej uległości Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Jakże delikatne ale także mocne są Jej słowa! Czyż można Jej nie słuchać, jeśli Ona „nieustannie się za nas modli”, jeśli „od tak dawna cierpi za nas”? Ona stoi u stóp Krzyża i „podtrzymuje” ramiona Swojego Syna, wyciągnięte na Krzyżu dla naszego zbawienia. Jakże można Jej nie słuchać, jeśli nie tylko daje "pobożne" rady o Mszy św., poście i modlitwie, ale z bólem mówi o ludziach głodnych i umierających w ramionach rodziców dzieciach, troszczy się o zboże, które się psuje, o ziemniaki, które gniją, martwi się bezowocnością ludzkiej pracy i brakiem chleba!

Jezus z uczniamiSkrutacja Pisma Świętego - Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu zaprasza na spotkanie ze Słowem Bożym w tej formie w każdą trzecią niedzielę miesiąca, godz. 16:00.

Jest to modlitwa w oparciu o Słowo Boże, obecna w życiu Kościoła od pierwszych wieków.

Proszę zabrać ze sobą Biblię, długopis i serce, które gotowe jest spotkać Boga.


Co to jest skrutacja?

O skrutacji Pisma Świętego (poniżej podajemy "ścieżki" do skrutacji Słowa Bożego)

Ks. F. Przybycień, MS

W słowniku wyrazów obcych słowo „scrutatio” znaczy dokładne „badanie”. Słowo „scrutari” znaczy „poszukiwać”, „śledzić”, „badać”.

Z samej etymologii słowa „skrutacja” wynika, ze chodzi tu o specyficzne podejście do Pisma Świętego, które nie jest tylko księgą do studiowania, ale przede wszystkim, aby modlić się Słowem Bożym.

Zycie chrześcijanina powinno sie traktować jak liturgię. Co to jest liturgia? Jest to oddawania chwały Bogu samemu. Chrześcijanin jest szczególną osoba, bo jest ikoną Chrystusa i to powinno być widoczne na każdym kroku. W jego zachowaniu, w sposobie jego życia. Właśnie skrutacja Pisma Świętego ma w tym pomagać. Ma pomagać w tym, by życie chrześcijanina było liturgią.

By lepiej zrozumieć o co tu chodzi i zachęcić do skrutacji oto kilka cytatów z Talmudu, a więc z księgi żydowskiej, zawierającej komentarze do Pisma Świętego. Nie należy się dziwić, że posługujemy sie cytatami z księgi żydowskiej. Chrześcijaństwo ma swoje korzenie w religii żydowskiej. Eucharystia jest zakorzeniona w uczcie paschalnej Żydów. Nasza skrutacja, czyli modlitewne czytanie Pisma Świętego ma także swoje korzenie w religii żydowskiej, w religijnych zwyczajach narodu wybranego. Żydzi mieli specjalne sale, gdzie siedzieli i wspólnie studiowali Pismo Święte. To miejsce nazywali JESZIWA. Słowo to tłumaczy się: „miejsce słuchania”.

W misyjnych seminariach duchownych „Redemptoris Mater” w Rzymie, w Warszawie i w wielu innych krajach maja podobne sale i nazywają je SANKTUARIUM SŁOWA. Jest tam w centralnym miejscu na ścianie tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Nad tabernakulum jest także umieszczona księgą Pisma Świętego, pięknie oprawiona w srebro. Klerycy zaś siedzą w specjalnych fotelach i maja przed sobą pulpit, gdzie mogą położyć swój egzemplarz Pisma Świętego i czyste kartki papieru, na których Pisza. Te fotele maja kształt jakby tronu, bo Żydzi mówią, że kto studiuje Pismo Święte jest jak król. Czytamy w Księdze Daniela (7,9): „Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień.”

Klerycy seminarium „Redemptoris Mater” co tydzień, zwykle we czwartki, od godz. 16.00 do 18.30 prowadzą skrutację Pisma Świętego, najczęściej Ewangelii z najbliższej niedzieli. Niektórzy z nich dzielą się z pozostałymi rezultatami swojej skrutacji, a diakon wygłasza krotką homilie na temat skrutowanego tekstu Ewangelii. Również po przyjęciu święceń kapłańskich, wielu nawet codziennie robi skrutacje indywidualnie albo spotyka się w niedużych grupach.

Co można przeczytać o studiowaniu Pisma Świętego w Talmudzie?

- ”Stół, przy którym nie wypowiada sie slow Pisma Świętego (Tory) jest stołem idolatrycznym, przy którym oddaje sie cześć bożkom, czyli idolom”.

- ”Jeżeli dwaj bracia w wierze spotykają sie i w czasie ich rozmowy nie są wypowiadane słowa Pisma Świętego ( Tory), to taka rozmowa jest idolatryczna, to po prostu znaczy , ze jest to rozmowa świecka, czyli bez wartości”.

- ”Dla Żyda nie ma większej i ważniejszej rzeczy niż studiowanie Pisma Świętego (Tory).

Przypomnijmy sobie film „Skrzypek na dachu” Jest tam marzenie mleczarza Tewiego: gdybym był bogaty nie musiałbym pracować, ale cały dzież mógłbym poświęcić na studiowanie Pisma Świętego (Tory)

Jak prowadzić skrutację Pisma Świętego?

Skrutacja Pisma Świętego to FORMA MODLITWY z Pismem Świętym. Nie chodzi tu o jakieś dociekanie biblijne na sposób rozumowy, ale o modlitewny kontakt z Bogiem przy pomocy tekstów biblijnych. Dlatego nie jest rzeczą konieczną przeczytać i rozważyć wszystkie teksty danej skrutacji. Jeżeli jakiś tekst coś do ciebie mówi, powinieneś zatrzymać sie przy nim i po prostu pytać, co Bóg chce ci powiedzieć o twojej aktualnej sytuacji.

Do skrutacji potrzebna jest tzw. Biblia Jerozolimska, długopis i kartka papieru. Biblia Jerozolimska to takie wydanie Pisma Świętego, w którym na marginaliach, przy kolejnych wierszach oraz na dole każdej stronicy, znajdują się odnośniki i komentarze do innych, paralelnych wersetów biblijnych. Są tam również komentarze teologiczne do ważniejszych tematów. Przy tej okazji warto wyrazić radość, że po tylu latach od zakończenia Soboru Watykańskiego II, w Polsce ukazała się Biblia Jerozolimska, na którą tak czekaliśmy.


1.   Skrutacje zaczyna się od modlitwy do Ducha Świętego. Prosimy o światło i pomoc, by nie zmarnować darowanego czasu.

2.   W kolejnym punkcie skrutacja to powolne i bardzo uważne przeczytanie wybranego zdania Pisma Świętego, które zawiera główną myśl danego tekstu. Przepisujemy wiersz na lewej połowie kartki, wpisujemy numer np. Mt 14,36 i otaczamy ramką. Stawiamy sobie pytanie: co Bóg chce mi w tym słowie powiedzieć? Jakie Słowo o mojej aktualnej sytuacji chce mi przekazać? Po prawej stronie kartki piszemy to, co nam Bóg mówi w sercu i to także otaczamy ramką.

3.   Potem można rozważać następne teksty w dowolnej kolejności, idąc rożnymi „ścieżkami”, to znaczy wyznaczonymi odnośnikami na marginaliach „Biblii Jerozolimskiej” (te odnośniki nazywają się inaczej „sigla”).

4.   Co 15 lub 20 minut modlimy sie o pomoc i światło (można to czynić stojąc z podniesionymi rękami) i dalej odczytujemy oraz zapisujemy teksty, a następnie myśli.

5.   Na koniec jest modlitwa dziękczynna.

Skrutacja zazwyczaj trwa półtorej godziny. Można oczywiście robić skrutację krócej, ale nie powinna trwać mniej niż jedną godzinę. Jeżeli nie rozważymy wszystkich tekstów i sporo z nich zostanie, możemy w oparciu o nie zrobić następną skrutację.

Przy okazji tych kilku refleksji na temat skrutacji Pisma Świętego pragnę bardzo serdecznie zachęcić do nabywania Biblii Jerozolimskiej, abyśmy mogli zasmakować tego rodzaju modlitwy Słowem Bożym.

Rzeszów, dnia 1.06.2006 r.

 

Oto "ścieżki" do skrutacji Słowa Bożego:

Tekst: 2 Tes 1, 11 – 12

2Tes  1, 11 – 12; Flp 2, 13; Ef 3, 20; Ef 2, 10; Ef 1, 19n; Dz 17, 28; 2P 1, 4; Hbr 13, 21; J 10, 11; 1P 2, 25; 1P 5, 4; Rz 16, 27.

2Tes  1, 11 – 12; Flp 4, 13; 2Kor 12, 9-10; 2Kor 4, 7; Iz 10, 29; 2Kor 7, 4; Kol 1, 24; Kol 1, 29; 2Kor 11, 5; 2Kor 12, 11

2Tes  1, 11 – 12; J 17, 10; J 16, 15; J 14, 13; J 17, 4; Łk 15, 31; Łk 1, 14; Łk 2, 10; Łk 10, 17; Dz 2, 46; Flp 1, 4.

2Tes  1, 11 – 12; J 17, 24; J 14, 3;  J 17, 5; Flp 2, 6-11; J 1, 14; Ef 1, 4; 1P 1, 20; Dz 1, 7; Ef 5, 27; 1Kor 1, 8; 1J 3, 1; Rz 5, 5.Tekst: 2Tm 2, 8-13

2Tm 2, 8; Rz 1, 3-4; 2Sm 7, 1; Mt 9, 27; Ap 22, 16; Rz 9, 5 2Tm 2, 8; Dz 13, 22-23; Ps 89, 21; 1Sm 13, 4; Iz 44, 28; Rz 5, 9-10; Flp 3, 20

2Tm 2, 11; 1Tm 1, 15; 1Tm 3, 1; 1Tm 4, 9; Mk 2, 2

2Tm 2, 11; Rz 6, 5; Flp 3, 10-11; Rz 8, 11; Ef 2, 6; 2Tm 2, 12; Rz 8, 17; Rz 16, 17; Ga 6, 12-17; Ga 5, 7-12; Flp 3, 18-19

2Tm 2, 12; Mt 10, 33; Mk 8, 38; Łk 9, 26; 2Tm 2, 12

2Tm 2, 12; 1Kor 1, 9; 1J 1, 3; Flp 3, 10n; 2Kor 1, 7; 2Kor 6, 14; 1Tm 5, 22; 2J 11; Ap 1, 9Tekst: Tt 3, 2-7

Tt 3, 3; Ef 2, 3-10; Rz 2, 21-26; 1Kor 6, 11; Rz 1, 29

Tt 3, 4; Tt 2, 11; 1J 2, 16; Oz 2, 2; 1Kor 1, 4; Tt 2, 13; 1Tm 6, 14; 1Tm 1, 1

Tt 3, 5; 2Tm 1, 9; Ef 5, 26; J 3, 3.5.8; Rz 6, 4; Rz 5, 5; Rz 7, 6; Ef 4, 23n.

Tt 3, 7; Rz 3, 24; Rz 5, ; Rz 8, 17.24; 2Kor 1, 22

Tt 3, 7; Rz 3, 24; Rz 5, 5; Rz 8, 15; Ga 4, 4-6; J 17, 26Tekst: Flm 8 – 22

Flm 8 – 10; 1Kor 4, 14; Ga 4, 19; 1Tes 2, 11; 2Tes 3, 7; 1Kor 4, 17; 1Kor 3, 6; 1Kor 12, 15

Flm 16; Rz 7, 7; Rz 6, 15; 1Kor 7, 20-24; Ef 6, 5-9; 1Kor 12, 13; Kol 3, 22-4, 1

Flm 19; Kol 4, 18; 2Tes 3, 17; 1Kor 16, 21; Ga 6, 11; Ef 3, 1; Ef 4, 1; Flp 1, 13; Flp 1, 17.; Flp 4, 23Tekst: Hbr 12, 1- 13

Hbr 12, 1; Rdz 4, 7; Ga 5, 7

Hbr 12, 2; Hbr 2, 10; J 6, 15; 2Kor 8, 9; Flp 2, 6-8; Ps 110, 1; Dz 2, 33

Hbr 12, 3; Łk 2, 34; Łk 7, 23; Łk 12, 51-53; Jr 15, 10

Hbr 12, 4; Hbr 10, 32; Ef 5, 14; Rz 6, 4

Hbr 12, 7; Pwt 18, 5; Hi 5, 17; Hi 33, 19; Ps 9, 12; Syr 1, 27; Syr 4, 17; Syr 23, 2; Ap 3, 19; 1Kor 11, 32Temat: Cnoty teologalne – WIARA

J 1, 12; J 14, 20; J 15, 4-5; Rz 6, 5; 1Kor 1, 9; 1J 1, 3

1Kor 13, 13; 1Tes 1, 3; Kol 1, 4-5; Hbr 6, 10-12; 1Tes 3, 6; 2Tes 1, 4; 2Tes 3, 5; 2Kor 13, 13

Rz 1, 5; Dz 6, 7; Rz 10, 16; Rz 16, 26; 2Kor 10, 5-6; 2Tes 1, 8; 1P 1, 22; Hbr 5, 9; Hbr 11, 8

Rz 1, 17; Rz 1, 16; Hbr 11, 19; Hbr 1, 1; Mt 8, 10; 1Kor 1, 21; 1Kor 15, 1-2; J 17, 20; Rz 4, 24-25; Ef 1, 19-20Temat: Cnoty teologalne – NADZIEJA

Hbr 10, 23; Hbr 11, 11; Rdz 17, 19; Rdz 21, 2; Rz 4, 19-21

Tt 3, 6-7; Ef 4, 23n; 1Tm 1, 1; Rz 3, 24; Rz 8, 17; Rz 8, 24; Rz 5, 5; 2Kor 1, 22

Rz 4, 18; Rdz 15, 5; Pwt 1, 10; Hbr 11, 12; Dn 3, 36; Rdz 22, 17; Wj 32, 13; Rdz 22, 16-17; Rdz 35, 11-12; Rdz 12, 7; Ga 3, 16

Rz 5, 5; Rz 8, 15; Ga 4, 6; J 17, 26; Rz 15, 13; Ga 5, 5; Ef 4, 4

Hbr 6, 19-20; Kpł 16, 2; Mt 27, 51; Hbr 9, 3; Hbr 10, 20; Hbr 5, 10; Ps 110, 4

1Tes 5, 8; Ef 6, 11; Iz 59, 17; 1Kor 13, 13; 1Tes 1, 3; 1Tes 1, 10; 1Tes 4, 16-17; Mt 3, 7; Rz 1, 18; Rz 2, 5n.

Rz 12,12; 1Kor 13,13; 1Tes 1, 3; 1Kor 13, 7.13; Ga 5, 5n; Rz 5, 1-5; Kol 1, 4-5; Ef 1, 15-18; Ef 4, 2-5

1Tm 6, 11; Tt 2, 2; Hbr 6, 10-12; Hbr 10, 20-24; 1P 1, 3-9.21n

Temat: Cnoty teologalne – MIŁOŚĆ

Rdz 1, 2-3; Rdz 18, 17; Wj 33, 11; Oz 2, 21; Jr 31, 3; Pwt 6, 5; Łk 2,49; J 5, 30; J 3, 16

Mk 10, 45; Mt 26, 28; Mt 28, 20; Mt 5, 43-48; J 15, 12-13; 1J 4, 20; 1J 4, 16

Rdz 1, 26-27; Flp 2, 7-8 ; Mt 7, 21; J 14, 21; J 15, 10; J 14, 23; 2P 1, 4; 1J 3, 1-2

Rdz 3, 6-7; Rdz 4, 8; Rdz 11, 4; Mt 20, 28; Mt 26, 28; Wj 24, 8; Iz 53, 12; Łk 22, 20; Iz 42, 6; Hbr 8, 8; 1Tm 2, 6; 1Kor 11, 25; Ga 4, 24

TEMAT: CNOTY KARDYNALNE

ROZTROPNOŚĆ

Mt 7, 24; Łk 6, 47-49; Mt 7, 21; Mt 7, 25; Prz 10, 25; Prz 12, 3.7; 1J 2, 17; Mt 7, 27; Ez 13, 10-14; Hi 8, 15; Mt 7, 26-27.

Mt 10, 16; Łk 10, 3; Mt 7, 15; Ap 13, 11; Ap 19, 20; 2P 2, 1-3; Pwt 13, 2-6; Pwt 18, 9-22; Mt 24, 4; Mt 24, 24-25; 2Tes 2, 3-4.9

Mt 10, 16; 1Kor 14, 20; Ef 4, 14; Rz 16, 19; Rz 1, 5; Rz 1, 8

Mt 11, 25; Mt 13, 11; Mt 10, 42; Mk 9, 41; Mt 18, 1-6; Mt 18, 10; Mt 18, 14; J 7, 48-49; 1Kor 1, 26-29

SPRAWIEDLIWOŚĆ

TEKST: Rz 3, 21-26

Rz 3, 21; Rz 1, 16; Ga 2, 16; Ga 3, 13-14

Rz 3, 25; 1J 2, 2; 1J 4, 10; Dz 17, 30; Iz 53, 11;  Rz 3, 26

Rz 3, 25; Wj 25, 17; Hbr 9, 5; Kpł 16, 1; Kpł 16, 15; Wj 24, 8; Mt 26, 28

Rz 3, 26; Dz 1, 7; Rz 5, 6; Rz 11, 30; 1Tm 2, 6; Tt 1, 3; Ga 4, 4; Hbr 7, 27; Mt 4, 17; Mt 16, 3; Łk 4, 13; Łk 19, 44; Łk 21, 8; J 7, 6; J 7, 8INNE:

Temat: Trwać w Jezusie. Tekst: J 15, 4-5

J 15, 4-5; J 6, 56-57; J 5, 26; J 3, 35; J 10, 28.29; J 13, 3; J 17, 2; Mt 11, 27; Mt 28, 18; J 12, 32; Dz 2, 33; Ef 4, 8

J 15, 4-5; J 15, 16; Pwt 7, 6; Wj 19, 6; Pwt 14, 2; Iz 62, 12; Jr 2, 3; Am 3, 2; 1J 4, 10; Rz 6, 20-23; J 15, 2; J 14, 13

J 15, 4-5; J 1, 3; Kol 15.17; Hbr 1, 1-3Temat: Przymierze – wzajemne zaufanie

Wj 3, 7; Wj 3, 11-12; Wj 13, 17; Wj 15, 22-27; Wj 16, 3; Wj 16,4; Wj 16, 12-15; Wj 17, 1-3; Wj 17, 4-7; Wj 19, 3-6; Pwt 32, 11; Wj 19, 8; Wj 19, 10-13; Wj 19, 14

Wj 19, 17-18; Wj 24, 1-8.12; Pwt 33, 3-4; Mt 26, 28; Mk 14, 24; 1P 2, 5.9-10; Wj 24, 7Temat: Błogosławieni miłosierni. Tekst: Mt 5,7

Mt 5, 7; Iz 55, 3; 2Sm 7, 1; Dz 13, 34; Iz 55, 7; Łk 15, 20; Za 1, 3

Mt 5, 7; Iz 54, 7-10; Iz 43, 4; Pwt 4, 37; Iz 1, 2; Oz 2, 25; Jr 31, 21-22; Rz 11, 29; 1J 3, 1-2

Mt 5, 7; Iz 63, 7; Ps 89, 2; Oz 6, 6; Mt 9, 13; Mt 12, 7; Am 5, 21; Oz 2, 21n; Mi 6, 8; Ps 37, 28

Mt 5, 7; Iz 57, 1; Łk 6, 36; Wj 34, 6-7; Mt 5, 48; 1P 1, 16; Jk 1, 4Temat: - Powołanie-Uczeń

Mk 3, 13; Mt 16, 24; J 7, 17; Mt 8, 21; Łk 6, 17; J 6, 66; Dz 14, 21n; J 20, 29

J 6, 39; Mk 8, 19; J 12, 26; Mt 10, 37; Mk 8, 34; Mk10, 38n; J 14, 3; J 6, 45Temat: Samotność

Samotność człowieka: Rdz 2, 18; Iz 1, 17.23; Wyj 22, 21nn; Syr 4, 10; Prz 23, 10n; 1Sm 2, 5; Iz 5, 12; Est 4, 17; Hi 19, 13-22; Oz 2, 5; Oz 3, 3; Jr 16, 2; Jr 15, 17; Iz 49, 1; Iz 54, 1nn.

Samotność Jezusa: J 3, 16; Iz 7, 14; Mt 4, 1-11; Mt 14, 23; Mk 1, 35.45; Łk 9, 18; Mk 14, 32-41; Mt 27, 46; J 8, 16. J 8 29; J 16, 32; J 12, 24; J 11, 52; J 12, 32

Samotność z Jezusem: Mk 3, 14; Łk 15, 4; Mk 4, 10; Mk 6, 2; J 4, 27; J 8, 9; Łk 14, 26; Pnp 6, 4; Neh 9, 6; J 17, 16; Ap 12, 6; J 14, 18; 1Tes 4, 17

Temat: Pójdź za Mną. Tekst: Mk 1, 17

Mk 1, 17; Mk 1, 20; Mk  2, 14; Mt 19, 21; Mt 19, 27-28; Łk 9, 57-62; Pwt 13, 3.5; 1Krl 14, 8

1Krl 19, 20; Mk 10, 21. 28; Mt 10, 38; Mt 16, 24; J 12, 24-26; Flp 3, 10; 1J 1, 3; 2Tes 3, 7