Homilie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie
14 lutego 2020

2020-02-14 >Piątek V Tydzień zwykły

Piątek, V Tydzień zwykły, Rok A, II

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa – patronów Europy

(Łk 10, 1-9)


foto from https://pixabay.com/photos/

Styl życia ucznia

Jezus w dzisiejszej Ewangelii, daje nam wskazówki na to, jak ma wyglądać nasze życie. W bardzo prostych i konkretnych słowach słyszymy jaki ma być styl życia ucznia. Uczeń, to ten, który w tym świecie ma tak żyć, aby inni dzięki temu mogli się spotykać z naszym Panem. To jest misja każdego z nas. Mamy przygotowywać innych na spotkanie z Bogiem. Trudne zadanie, ale właśnie po to nas Pan posyła.

Pan Jezus posyła uczniów „jak owce między wilki”. Prawdziwy uczeń to ten, kto wie, że jest słaby, kto wie, że nie może sam się obronić.

Św. Jan Chryzostom komentując tę ewangelie, powiedział: «Jeśli nie idziesz jako baranek, ale jako wilk między wilki, wtedy Pan cię nie chroni: broń się sam». Jeżeli oprzemy się na sobie, to nasze życie i głoszenie nie będzie owocne. Do tego, aby być posłanym uczniem potrzeba męstwa ale tez i pokory.

Niech patroni dnia dzisiejszego, święci Cyryl i Metody pomagają nam głosić Słowo Boże tak jak oni to czynili.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-

 

13 lutego 2020

2020-02-13 Czwartek V Tydzień zwykły

Czwartek, V Tydzień zwykły, Rok A, II

(Mk 7, 24-30)


foto from https://pixabay.com/photos/

Dar czystego serca

Wszystko zaczęło się od tego, że uczniowie jedli nieumytymi rękami, a faryzeusze się zgorszyli. Jezus skomentował to wydarzenie mówiąc o prawdziwej czystości/nieczystości, która nie jest sprawą zewnętrzną lecz dotyczy serca. Można by w tym miejscu przytoczyć fragment z błogosławieństw rozpoczynających w Ewangelii wg św. Mateusza tzw. „Kazanie na górze”: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5, 8). W przeciwieństwie do faryzeuszy, którzy widzieli w Jezusie działanie Belzebuba (Mk 3, 22-30) i rodziny Jezusa, która uważała Go za szaleńca (Mk 3,20-21) poganka z Tyru miała dość wiary, żeby dostrzec w Nim Pana i błagać Go o ratunek dla swojej córki.

Opis całego wydarzenia ukazuje Syrofenicjankę jako kobietę o prawdziwie czystym sercu. Nie dość, że dostrzegła w Jezusie coś, czego nie mogli dojrzeć Jego krewni i przywódcy duchowi Izraela, to na dodatek nie dała się zniechęcić Jego surowymi słowami. Przyjęła za dobrą monetę przyrównanie do psów, co większość ludzi uznałaby za obraźliwą obelgę. Czystość jej serca powodowała, że wszystko dla niej było czyste. Słowa Jezusa jej nie zraniły, ale wskazały drogę. Kobieta nie broniła lękliwie swojej godności, ale spokojnie podążała za słowami Jezusa i na koniec zgodnie z błogosławieństwem zobaczyła Boga, który uczynił dla niej cud. Prośmy dzisiaj o dar czystego serca, który pozwoli nam z pokorą i ufnością przyjmować każde słowo naszego Pana.

——————————-

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-

 

12 lutego 2020

2020-02-12 Środa, V Tydzień zwykły

Środa, V Tydzień zwykły, Rok A, II

(Mk 7, 14-23)


Serce i niesterylne dłonie

Ten, kto nie wydaje sądu o swym bracie, u kogo nie powstaje żadna wroga myśl przeciw niemu, podobny jest do aniołów…

(Jean Yves Leloup )

Jezus jeszcze raz podkreśla, że wiara nie opiera się tylko na zewnętrznym rytuale, jak obmycie rąk, ale sięga ludzkiego serca. To nie sterylność dłoni i treść żołądka decydują o relacji z Bogiem, ale serce człowieka.

„Litania”

Jezus odsłania litanię niemoralnych postaw pochodzących z serca: „nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota”. To one czynią nas prawdziwie nieczystymi. Nie jest żadną sztuka umyć ręce przed jedzeniem, ale prawdziwą sztuką jest oczyścić serce z pychy.

Wierzy się sercem i wyznaje się wiarę ustami, by otrzymać zbawienie. W sercu uprawiamy nierząd, kradniemy, cudzołożymy… To nie wydarzenia zewnętrzne nas niszczą, ale to, co mamy w sercu i co z niego wydostaje się na zewnątrz. Kiedy szczerze przyjrzymy się sobie, to zobaczymy w sobie bardzo dużo faryzejskich postaw. Cały czas troszczymy się o naszą zewnętrzną stronę życia. Troszczymy się o ryty, o kulturalne zachowania, staramy się wypaść jak najlepiej żyjąc często pod autokontrolą.

Poszukiwacze szczęścia

Jan Kiepura tak pisał do przyjaciela: „Pociągi, taksówki, dziennikarze, ryk publiczności, kwiaty, mowy, żebraki, kochanki wszystkich narodowości i kolorów włosów, przekleństwa tak zwanej kariery – i tak w coraz nowym mieście: Paryż, Wiedeń, Amsterdam, aż się we łbie kołuje (…) Mam wszystko: sławę, pieniądze, mercedesy 100HP, entuzjazm tłumów, odznaczenia, zaszczyty, wszystkie domy Europy otwarte, wszystkie panny z otwartymi rękoma i… rozłożonymi nóżkami, agencje z wywieszonymi jęzorami prześcigają się w ofertach, każdy minister i prezydent chętnie by mnie gościł u siebie, słowem mam wszystko, co do szczęścia trzeba, lecz szczęśliwy nie jestem…

Bóg wystarczy!
Nasze serce zostało stworzone dla Boga, i jak mówi św. Augustyn, póki nie znajdzie Boga, nie nasyci się niczym. Wszędzie będzie szukało szczęścia: w cudzołóstwie, myśląc, że ono go nasyci… w posiadaniu jak najwięcej pieniędzy, szukając szacunku i uznania w oczach innych ludzi… w wynoszeniu się nad innych… Stąd w tym poszukiwaniu osądzamy, zazdrościmy, źle myślimy o innych.

Poszukiwanie szczęścia jest bez końca, bo zawsze będziemy nienasyceni. Ono zakończy się tylko wtedy, gdy spotkamy Boga.

Kto spotkał Chrystusa, ten ma serce nasycone i nie pragnie już niczego więcej. On wie, że prawdziwe życie ma w Chrystusie i nie szuka go już więcej poza Nim. On nie musi już więcej cudzołożyć, kraść, zazdrościć… Bóg mu wystarczy! On troszczy się o serce!

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-

 

11 lutego 2020

2020-02-11 Wtorek V Tydzień zwykły

Wtorek, V Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

(Mk 7, 1-13)


foto from https://pixabay.com/photos/

Niepokalaność

O tym, że przestrzeganie zasad higieny i czystości w życiu codziennym jest ważne wiemy od wczesnego dzieciństwa. Dlatego może się ktoś zdziwić, gdy w dzisiejszej Ewangelii usłyszy o „niektórych” uczniach Jezusa, którzy brali posiłek nieobmytymi rękami.

Wiedząc o istnieniu bakterii i zarazków można by przyznać rację faryzeuszom i uczonym w Piśmie, którzy w obmywaniu rąk i naczyń byli bardzo rygorystyczni. Z jakich powodów to robili? Ich wiedza na temat drobnoustrojów była żadna a pojawienie się chorób u człowieka wiązano z jego grzesznością a nie jako skutek nieprzestrzeganiem zasad higieny. Nakaz obmywania miał dla nich charakter czysto rytualny. Chodziło o zapewnienie sobie wewnętrznej czystości. I to sprawia, że Jezus w miażdżący sposób krytykuje ich zachowania. Największą ich winą jest to, że uchylają przykazania Boże a trzymają się ludzkiej tradycji.

Pracując od lat w krajach niemieckojęzycznych wiele razy byłem świadkiem sytuacji, gdzie w różnych gremiach i organizacjach oburzano się na innych z powodu nieprzestrzegania wewnętrznych zasad i reguł. Bywało, że ci sami rygoryści (uważający się często za dobrych katolików) nic nie robili sobie z przykazań zawartych w Ewangelii. One były dla nich często nieżyciowe i nieprzystające do istniejących realiów, jak choćby nakaz Jezusa, by nie „oddalać” swojej żony i nie wchodzić w związek z „oddaloną”.

Jezus mówi dziś w Ewangelii bardzo wyraźnie, że nie można rozmywać Przykazań Bożych zaprowadzaniem ludzkiej tradycji. Przytacza czwarte przykazanie: „Czcij ojca swego i matkę swoją” i wzmacnia jego ważność i radykalność cytując prawo Mojżesza: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie”. Nie można Bożych przykazań relatywizować.

Dziś wspominamy doskonale Czystą, Niepokalanie Poczętą Maryję z Lourdes. Pierwszy raz objawiła się Najświętsza Panna Bernadecie Soubirous 11 lutego 1958 roku w niecałe 12 lat po objawieniu na La Salette. W tym czasie we Francji trwała walka z Kościołem. Nie była już tak brutalna i okrutna, jak podczas rewolucji (1789 1799), ani tak bezwzględna w prawnym niszczeniu Kościoła, jak za rządów Napoleona Bonaparte, ale Kościół Katolicki był wyśmiewany i kompromitowany przez intelektualistów szczególnie w gazetach, które docierały do coraz większej rzeszy ludzi.

Maryja wyjawia w Lourdes swoje imię: „Jam jest Niepokalane Poczęcie” i wzywa do nawrócenia i pokuty zachęcając, by codziennie odmawiać różaniec. Niech Maryja – Najczystsza ze wszystkich ludzi – prowadzi nas w trudnych czasach i pomaga nam w osiąganiu czystego serca.

Obyśmy zawsze umieli tak odpoczywać, byśmy potem z takim oddaniem jak Jezus mogli ewangelizować świat.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-

 

10 lutego 2020

2020-02-10 Poniedziałek V Tydzień zwykły

Poniedziałek, V Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

(Mk 6, 53-56)


Wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie…

Gdziekolwiek Jezus się pojawił, za nim przychodziły tłumy, aby się Go „dotknąć”. Nawet „prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć”. I dzisiaj jest wielu, którzy szukają Jezusa i chcą być blisko Niego. Wielu pragnie słuchać o Jezusie Chrystusie, Jego miłości i mocy uzdrowienia.

Pewien kapłan wychodził z kościoła. Była tam jedna kobieta. Klęczała na klęczniku w środku kościoła, zapłakana i wpatrzona w tabernakulum… Czy zatrzymać się – pytał siebie kapłan? Raczej nie mogę przeszkadzać, myślał. Ale jakaś moce wewnętrzna przynaglała go, aby nie przechodzić obojętnie. Uśmiech i pozdrowienie. Krótkie pytanie: „czy wszystko dobrze”? To wystarczyło. Kobieta odwzajemniła uśmiech i zaczęła mówić, że nie jest dobrze. Jej niepełnosprawnemu synowi odebrano zasiłek. Nie stać ich jednak na leki, które potrzebne są każdego dnia. Kapłan wiedział, że Pan wzywa go do modlitwy i do pomocy. W wierze stał się pośrednikiem, aby Jezus mógł przynieść pociechę i pomoc.

Zapewne codziennie spotykamy takich ludzi, którzy szukają zmiłowania Pana, jego pomocy i wiary, która pomoże nieść codzienny krzyż. Obym dzisiaj Panie umiał dostrzec ludzi, którzy Ciebie szukają. Obym umiał im Ciebie objawiać i prowadzić do Ciebie.

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
06
MAR
Rekolekcje – Szczęśliwe Małżeństwo

Zapraszamy na rekolekcje małżeńskie do... czytaj więcej

rodziny

Godzina rozpoczęcia 18:00

20
MAR
Pojednanie z samym sobą

Sesja "Pojednanie z samym sobą" prowadzona jest w ramach cyklu... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00

20
MAR
Szkoła Biblijna – spotkanie 3

Prowadzący ks. prof. Janusz Kręcidło MS Profesor nauk... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00


Prosimy o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw małżeńskich i rodzinnych.

Janka i Marian


Droga życia

„Tylko ci, którzy posiadają w sobie nowe życie, mogą być narzędziem jego przekazywania innym.”
(ks. Franciszek Blachnicki)