Homilie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie
19 lutego 2020

2020-02-19 Środa VI Tydzień zwykły

Środa, VI Tydzień zwykły, Rok A, II

(Mk 8, 22-26)


foto from http://pojokbiblika.blogspot.com

Duchowa ślepota

Przyprowadzili niewidomego do Jezusa

Sytuacja człowieka niewidomego w czasach Jezusa była doskwierająca. Izoluje ona od piękna świata, ale także od relacji z innymi. Dostrzegają to bliscy i przyprowadzają niewidomego do Jezusa. Dziś ślepota dotyka wielu ludzi, zwłaszcza ślepota duchowa, która przeszkadza podziwiać i wierzyć Stwórcy, a także niszczy relacje małżeńskie, rodzinne i społeczne. Nasza wrażliwość na cierpienie innych zobowiązuje nas do przyprowadzenia „ślepego” do Jezusa. Jakże konkretny to wysiłek, przyprowadzić drugiego, ale także siebie do Jezusa, który mam moc uzdrawiania. Potrzeba twórczej inspiracji Kościołowi, duszpasterzom i poszczególnym uczniom Chrystusa, aby przyprowadzić siebie i innych do Mistrza, korzystając z nadarzającej się okazji wielkopostnego czasu łaski i zbawienia. Do przyprowadzania innych do Jezusa wzywa nas papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium przez nawrócenie duszpasterskie i misyjne.

Stopniowość widzenia Bożej rzeczywistości

W Betsaidzie Jezus uzdrawia kolejnego człowieka, lecz pierwszy raz uzdrowienie dokonuje się w dwóch etapach. Jezus uzdrawia stopniowo, ma czas, nie spieszy się. To człowiek jest niecierpliwy, nie ma czasu, którego potrzebuje uzdrowienie, przede wszystkim duchowe, które wymaga, aby Jezus „ujął nas za rękę i wyprowadził” na miejsce osobne, w ciszę i samotność. Ten klimat jest możliwy, jeśli post uczynimy Wielkim.

Zapracowanie Jezusa i wszechobecny dotyk

Krótki fragment ewangeliczny pokazuje Jezusa bardzo zapracowanego, ruchliwego: „Wziął za rękę niewidomego, wyprowadził go poza wieś, śliną pomazał jego oczy, położył na niego ręce”. Wszystkie te gesty związane były z dotykiem. Odgrywa on w życiu ważną rolę, zwłaszcza jeśli chodzi o poczucie bliskości. Jak dużą rolę w nawiązywaniu więzi odgrywa dotyk? By to sprawdzić, zespół badaczy pod kierunkiem Michaela Krausa, psychologa z University of Illinois w Urbana-Champaign, śledził kontakty fizyczne pomiędzy członkami tej samej drużyny podczas meczów NBA (przypomnijmy sobie choćby wszystkie te zderzenia klatek piersiowych, piątki i poklepywanie po plecach). Badanie to wykazało, że im częściej członkowie danej drużyny dotykali się podczas meczów na początku sezonu, tym skuteczniejsze okazywały się zespoły i poszczególni gracze pod koniec tego samego sezonu. Chodzi tu o wszystkie te formy kontaktu z drugim człowiekiem, gdzie otwieram się na niego, wychodzę z siebie cały nastawiony na drugiego. Taka forma nie jest tylko obdarowaniem drugiego czułością, ciepłem. Jest to dawanie i branie, obdarowanie i bycie obdarowanym. Medialne przeakcentowanie złego dotyku wymaga od nas nowego spojrzenia na ten gest, który jest wyrazem miłości.

„Do tej wsi nie wchodź”

Jezus nie chce, aby o cudzie uzdrowienia wiedzieli mieszkańcy Betsaidy, Jemu zależy, żeby to symboliczne działanie zrozumieli uczniowie, aby ich rozumienie mesjańskiej misji ich Mistrza stopniowo rosło, aby widzieli jasno i wyraźnie, wtedy gdy dotknie ich swoim zmartwychwstaniem.

——————————-

ks. Zbigniew Pałys MS – przełożony wspólnoty zakonnej i proboszcz parafii p.w. MB Saletyńskiej w Krakowie

——————————-

 

18 lutego 2020

2020-02-18 Wtorek VI Tydzień zwykły

Wtorek, VI Tydzień zwykły, Rok A, II

(Mk 8, 14-21)


foto from https://pixabay.com/pl/

Duchowa amnezja

Otępienie w życiu duchowym skutkuje największymi nieporozumieniami zarówno w osobistym życiu duchowym jak i życiu Kościoła. Jałowe debaty, skupianie się na tym co nieistotne i drugorzędne przy jednoczesnym zapominaniu o „Jedynym Chlebie” powoduje, że wkrada się „kwas faryzeuszów”. Jezus chce uwolnić wiernych z bezmyślnej religijności gdzie w centrum znajdują się przepisy prawne, w których nie ma życia bo nie są nakierowane na Boga, ale na człowieka.

Uczniowie znają odpowiedzi na pytania jakie zadaje im Jezus, ale nic nie rozumieją. Można recytować z pamięci pięć przykazań kościelnych, Dekalog, dary Ducha Świętego i wszystko co pamiętamy jeszcze z lekcji religii, ale nic nie rozumieć. Skąd bierze się ten brak „duchowej inteligencji”?

Uczniowie już zapomnieli co się stało, nie zastanowili się nad potężnymi znakami, które Jezus uczynił. W efekcie zamiast rozeznania i rozpoznania duchowego, że Chrystus jest Panem i Zbawicielem, który daje prawdziwy chleb w obfitości, pojawiła się tępota.

Chrześcijanin powinien nieustannie przypominać sobie znaki jaki Pan uczynił w jego życiu – momenty kiedy rozmnożył chleb, uciszył burzę, uzdrowił i odpuścił grzechy. Pamiętając o tym jak Bóg działa w naszym życiu chronimy się przed „kwasem faryzeuszów i Heroda”, który zabija w nas żywą wiarę a skupia na rzeczach drugorzędnych.

Prośmy Ducha Świętego, aby przypominał nam o znakach jakie Pan uczynił i cały czas czyni dla nas.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-

 

17 lutego 2020

2020-02-17 Poniedziałek VI Tydzień zwykły

Poniedziałek, VI Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

(Mk 8, 11-13)


Odejścia Boga

Spotkałem w swoim życiu kiła osób, które odeszły od wiary przez trudy życia, nie mogli pogodzić zmagań dnia codziennego z miłością Ojca w niebie. W pierwszym czytaniu św. Jakub umacnia tych, którzy doświadczają głębokiej udręki życiowej, jakiegoś niepokoju i zmagania. To co wystawia naszą wiarę na próbę rodzi w nas wytrwałość. Wystarczy przypomnieć sobie chwile, gdy pojawiał się jakiś problem życiowy i z całych sił wołaliśmy do Boga. On słyszał to wołanie.

W Ewangelii słyszymy o konfrontacji faryzeuszy z Jezusem. Oni widzieli cud z chlebami i sami wchodzą w kryzys, bo nie rozumieją i nie przyjmują znaków Jezusa. Wystawiają Boga na próbę. Trzy słowa charakteryzują dostojników Judaizmu:

Dociekali – oznacza w tym kontekście podważanie nauczania i mocy Jezusa. Podważanie istnienia i dobroci Boga jest obecne coraz częściej w naszych środowiskach.

Szukali – ale z żądzą, a nie uczciwością intelektualną, chcieli mieć Jezusa na swój obraz.

Próbowali – od strony pozytywnej oznacza sprawdzać czy ktoś nadaje się do danej funkcji, zadania. Od strony negatywnej oznacza wystawić Boga na próbę, czy jest cierpliwy.

Na takie podejście rozmówców Jezus reaguje westchnięciem. W Nowym Testamencie pojawia się tylko jeden raz to określenie anastenaksas. Jezus próbuje słowem ich przyciągnąć do siebie, ale oni nie przyjmują tego zaproszenia, więc Jezus odchodzi zostawiając ich. Bóg odchodzi, gdy widzi zatwardziałość i upór, ale wróci gdy sytuacja tych ludzi się zmieni, gdy życie pozwoli im doświadczyć krzyża, wtedy otworzy się przed nimi ostatnia szansa.

——————————-

ks. Łukasz Stachura MS – duszpasterz parafii p.w. MB Saletyńskiej w Mrągowie

——————————-

 

16 lutego 2020

2020-02-16 VI Niedziela zwykła

VI Niedziela zwykła, Rok A, II

(Mt 5, 17-37)


PEWNA DROGA

„Nie zabijaj”, „Nie cudzołóż”,Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”… nie wolno, nie będziesz, pamiętaj… Prawa, zakazy, nakazy…
Sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów skupiła się na perfekcyjnym wypełnianiu 613 przykazań, w składa których 248 (według tradycji liczba kości w ludzkim ciele) to nakazy a 365 (liczba dni w roku) to zakazy.

„Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”. „Jota” to najmniejsza litera alfabetu greckiego i podobnie jak hebrajska litera „jod” zajmuje dziesiąte miejsce w alfabecie. Ten drobiazg, który nigdy nie zostanie zmieniony, to Dekalog – Dziesięć Przykazań, podstawa. Wypełnieniem więc „Prawa i Proroków” jest codzienne życie według Bożych przykazań – dar kochającego Ojca, który strzeże swoje dzieci przed złem.

Sprawiedliwość w rozumienia nauczania Jezusa to miłość, z której rodzi się pragnienie życia w świętości, która kroczy drogami sprawdzonymi – Dekalog. Jednak nic na siłę: „Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę” (Syr 15, 15n).

Jestem wolny, mogę wybierać, ale lepiej zaufać mądrości Boga i ją realizować, bo to pewna droga do upragnionego szczęścia wiecznego, do życia w pełni. Alternatywa marna – pójście do piekła. Dlatego „lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało …

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-

 

15 lutego 2020

2020-02-15 Sobota V Tydzień zwykły

Sobota, V Tydzień zwykły, Rok A, II

(Mk 8, 1-10)


Cud rozmnożenia…

W dzisiejszym czytaniu słyszymy, że wielki tłum idzie za Jezusem. Idą trzeci dzień zasłuchani w Jego słowa. Co pragną usłyszeć? Co słyszą? Czego im brakuje?

Stwórca w sercu człowieka zapisał pragnienie Boga, pragnienie miłości i tylko On jest w stanie je wypełnić. „Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!

Tylko Bóg potrafi kochać w pełni i w trudnej wolności jaką nas obdarzył. W wolności naszych wyborów. To czytanie pokazuje jak bardzo Bóg troszczy się o każdego z nas. On wie czego potrzeba Jego ludowi…

Lud wędrujący przez pustynię do Ziemi Obiecanej został w drodze nakarmiony manną.

Tym razem Jezus posyła uczniów, aby nakarmili tłum. Uczniowie są zdumieni. Jak mają to uczynić? Jest tylko siedem chlebów! Jezus odmawia dziękczynienie, łamie chleb, daje uczniom, a ci podają tłumowi. Wszyscy najedli się do syta. Cud rozmnożenia… Kolejny cud, abyśmy uwierzyli, że nie trzeba „zbytnio troszczyć się o to, co będziemy jedli i co będziemy pili”. Bóg wszystko widzi i wie czego nam potrzeba.

Karmi lud chlebem na pustkowiu, poprzez swoich uczniów, a potem przyjmie ofiarę Syna, aby karmić nas Chlebem Eucharystycznym w drodze ku wieczności.

Panie, umacniaj powołanych do kapłaństwa i spraw, aby nigdy ich nie zabrakło w Kościele.

——————————-

ks. Zbigniew Wal MS – duszpasterz Centrum Pojednania w Dębowcu

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
06
MAR
Rekolekcje – Szczęśliwe Małżeństwo

Zapraszamy na rekolekcje małżeńskie do... czytaj więcej

rodziny

Godzina rozpoczęcia 18:00

20
MAR
Pojednanie z samym sobą

Sesja "Pojednanie z samym sobą" prowadzona jest w ramach cyklu... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00

20
MAR
Szkoła Biblijna – spotkanie 3

Prowadzący ks. prof. Janusz Kręcidło MS Profesor nauk... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00


Prosimy o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw małżeńskich i rodzinnych.

Janka i Marian


Droga życia

„Tylko ci, którzy posiadają w sobie nowe życie, mogą być narzędziem jego przekazywania innym.”
(ks. Franciszek Blachnicki)