2022-09-14 Środa, XXIV Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2022-09-14 Środa, XXIV Tydzień zwykły

HOMILIA

Środa, XXIV Tydzień zwykły, Rok C, II

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

(J 3, 13-17)


Właściwy kierunek patrzenia

Dzisiejsza Ewangelia bardzo mocno przypomina nam o naszym pochodzeniu. Początków istnienia człowieka nie należy dopatrywać się na ziemi, ale w niebie, gdzie powstał plan stworzenia świata. Pewien mędrzec powiedział kiedyś: Ponieważ fakt stworzenia człowieka ma niebiańskie korzenie, to naturalnym jest, że człowiek tęskni za niebem i chce do niego wrócić. To tam jest jego prawdziwy dom. A św. Paweł napisał: Nasza ojczyzna jest w niebie (Flp 3,20).

Na przestrzeni wieków Bóg wielokrotnie uczył nas spoglądania w niebo, ufnej modlitwy, zawierzenia mu, zwłaszcza w trudnych chwilach. Gdy Izraelici na pustyni spoglądali na wysoko trzymanego przez Mojżesza węża odzyskiwali zdrowie, doświadczali szczególnej łaski od Pana. Jedna z interpretacji tego fragmentu Księgi Wyjścia mówi, że w ten sposób Bóg uczył swoje dzieci spoglądania w niebo. Nie miedziany wąż uzdrawiał, ale spojrzenie w górę, tam, gdzie mieszka Ojciec. Bóg nie żądał wielkich wyczynów, zadowolił się jednym spojrzeniem. To pokazuje jak bardzo jest gotowy wyjść człowiekowi naprzeciw, aby mu pomóc.

Podobnie nas uczy Nowy Testament. Jezus został wywyższony na krzyżu. Każde spojrzenie na krzyż jest podniesieniem głowy w górę, jest nauką, gdzie powinien spoglądać każdy chrześcijanin. W czasach Mojżesza spojrzenie na węża uczyło spoglądania w niebo, pomagało w powrocie do zdrowia. Dziś uzdrawiające jest dla nas spoglądanie na Ukrzyżowanego. W Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,5).

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
30
WRZ
Różańcowe Dni Skupienia

    Różańcowe Dni Skupienia Termin:  30... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 15:00

20
PAŹ
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – o spowiedzi i przygotowujące do... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45

26
GRU
Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński i Nauki Przedślubne z Poradnią... czytaj więcej

narzeczeni

Godzina rozpoczęcia 19:00


Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bo są dwa rodzaje bólu, Oskarku. Cierpienie fizyczne i cierpienie duchowe. Cierpienie fizyczne się znosi. Cierpienie duchowe się wybiera.”
(Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >