2022-09-08 Czwartek, XXIII Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2022-09-08 Czwartek, XXIII Tydzień zwykły

HOMILIA

Czwartek, XXII Tydzień zwykły, Rok C, II

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

(Mt 1, 1-16. 18-23)


Jutrzenka naszego zbawienia

Dziś Kościół obchodzi święto narodzin Maryi, matki Pana. Jest to odpowiedni sposób na wyrażenie wdzięczności Bogu i refleksję nad Jej rolą w historii zbawienia. Jest to święto głęboko przeżywane w wielu miejscach Kościoła. Aby żyć w pełni tym świętem, ważne jest, abyśmy uchwycili znaczenie narodzin Maryi w historii zbawienia.

Zaproponowane nam dzisiaj czytania pomagają nam umieścić to wydarzenie w ramach projektu, który Bóg cierpliwie i wytrwale realizował w historii ludzkości. Narodziny Dziewicy są momentem, w którym ten projekt osiąga swoją pełnię i dla ludzkości otwiera się czas radości, ponieważ ciemności wreszcie się rozjaśniają i pojawia się światło. Aby lepiej wyjaśnić, co narodziny Maryi stanowią dla ludzkości, możemy posłużyć się uproszczonym przykładem osoby osadzonej w więzieniu. Dni osób zamkniętych w więzieniu są długie, niekończące się. Możemy przypuszczać, że w ostatnią noc odbywanego wyroku, więzień liczy minuty, w końcu drzwi się otwierają i nadchodzi długo oczekiwana godzina wolności! Te niekończące się minuty każą nam myśleć o ewangelicznej stronie genealogii Jezusa z długą listą imion. W końcu nadchodzi godzina wybrana przez Boga: „Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem”. Jest to godzina pełni, spełnienia, poranek naszego zbawienia! Narodziny Maryi są właśnie tym momentem, w którym Boże zbawienie zbliża się do ludzkości; bo to Ona jest mieszkaniem, które Bóg przygotował dla swojego Syna.

Świętowanie narodzin Dziewicy zachęca nas również do wejście w logikę historii zbawienia. Nawet dzisiaj, w naszym świecie, Bóg nadal pisze swoją historię, plan zbawienia dla ludzkości; plan, który przechodzi przez pojednanie i pokój, aby uczynić ludzkość jedną rodziną.

Jako ludzie wierzący postawmy sobie pytanie, na ile jesteśmy w stanie spojrzeć na wydarzenia dzisiejszego świata z tej perspektywy? Jak bardzo jesteśmy gotowi zaangażować się, aby być, jak Maryja, mieszkaniem, w którym Bóg uobecnia się dzisiaj dla zbawienia ludzkości?

Jeśli przyjrzymy się dominującym nastrojom w naszym społeczeństwie, stwierdzimy, że jesteśmy bardzo daleko od tej wizji historii ludzkości jako historii zbawienia. Rzeczywiście, pretensje, które prowadzą do strachu i rezygnacji, są powszechne. Mamy pretensje, bo wydaje nam się, że wszystko idzie źle, że nie możemy już nikomu ufać i że inni są zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Konsekwencją jest reakcja zamknięcia: zamknięcia na przyszłość, zamknięcia na tych, którzy się od nas różnią, zamknięcia na świat i ludzkość, szukania bezpieczeństwa w małym, znanym nam środowisku, podsycania przeciwieństw i konfliktów, nieufności wobec każdej inicjatywy, która idzie w kierunku tych, którzy się od nas różnią.

Spojrzenie na dzisiejszy świat jako na scenerię historii zbawienia, w której działa Bóg, prowadzi nas do głębokiego nawrócenia, pomaga nam otworzyć się na możliwość przyszłości pełnej pokoju i pojednania; pozwala nam uwierzyć, że ludzkość jest jedną wielką rodziną; uświadamia nam, że budowanie murów zubaża nas i czyni nieszczęśliwymi. Innymi słowy, nasza wiara ma nas prowadzić do posiadania innej mentalności, alternatywnej wobec tej dominującej: jest to czas na wydobycie „chrześcijańskiej różnicy”. Chrześcijanie są dla świata, poprzez nich działa Bóg mimo ich słabości i grzeszności.

Maryjo, jutrzenko naszego zbawienia, świętując Twoje narodzenie, patrzymy na Ciebie. Pragniemy być oświeceni światłem Boga i chcemy zobaczyć zbawienie, której On pragnie dla całej ludzkości. Maryjo prowadź nas drogami pokoju i pojednania w naszej osobistej historii.

——————————-

ks. Jacek Pawłowski MS – wikariusz generalny Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, mieszka w Rzymie.

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
30
WRZ
Różańcowe Dni Skupienia

    Różańcowe Dni Skupienia Termin:  30... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 15:00

20
PAŹ
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – o spowiedzi i przygotowujące do... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45

26
GRU
Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński i Nauki Przedślubne z Poradnią... czytaj więcej

narzeczeni

Godzina rozpoczęcia 19:00


Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bo są dwa rodzaje bólu, Oskarku. Cierpienie fizyczne i cierpienie duchowe. Cierpienie fizyczne się znosi. Cierpienie duchowe się wybiera.”
(Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >