2022-09-07 Środa, XXIII Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2022-09-07 Środa, XXIII Tydzień zwykły

HOMILIA

Środa, XXIII Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika

(Łk 6, 20-26)


https://pixabay.com/pl/photos/

Błogosławieństwa i ostrzeżenia

Dzisiejsza ewangelia według św. Łukasza daje nam nie osiem błogosławieństw, jak to czyni Ewangelia według św. Mateusza, ale tylko cztery błogosławieństwa. W przeciwieństwie do Ewagelii według św. Mateusza, mamy także cztery biada, które symetrycznie odbijają sytuację na przeciwną, jaka jest w błogosławieństwach. Błogosławieństwu dla biednych: „Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże”, ewangelista przeciwstawia groźbę dla bogatych: „Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą”. To odwrócenie jeszcze bardziej widać w dwóch następnych błogosławieństwach i w dwóch ostrzeżeniach tzn., ci którzy teraz głodują będą nasyceni oraz ci, którzy teraz płaczą będę się śmiać. W ostrzeżeniach mamy odwrócenie sytuacji: ci, którzy teraz są syci, będą cierpieć głód natomiast ci, którzy teraz się śmieją będą płakać.

Ewangeliście jednak nie chodzi o zmienność sytuacji życiowych, tzn raz mamy wiele dóbr i jesteśmy syci nie odczuwamy głodu, nie smucimy się, ale może za chwilę tak się zdarzyć, że zbiedniejemy nie mamy co do garnka włożyć i nie rzadko przychodzi wraz głodem smutek i możemy nawet uronić łzę. Ewangeliście chodzi o pewien stan duchowy, który się rozciąga na całe życie, tzn że ktoś jest bogaty przez całe życie i nie umie się dzielić swoim dobrami, a ktoś przez całe życie cierpi głód i niedostatek z powodu nierówności społecznej, na którą nic nie może zaradzić, jak w tej przypowieści o bogaczu i Łazarzu i też odpłata dokonuje się już po śmierci, gdzie bogacz cierpi głód duszy, a Łazarz doświadcza pociechy na łonie Abrahama.

Pismo św. idzie jednak dalej niż ta prosta perspektywa wyrażona w dzisiejszej Ewangelii św. Łukasza. W błogosławieństwie w Ewangelii św. Mateusza jest mowa o ubogich w duchu. Nie wystarczy być ubogim, ale trzeba wyrażać odpowiednią postawę nie pożądania bogactw. Można być ubogim i można jednocześnie bardzo chcieć być bogatym do tego stopnia, że kiedy nadarzy się okazja stania się bogatym, ubogi zapomina o swojej poprzedniej sytuacji bycia ubogim i tak zatwardza swoje serce, że nie chce pomóc innym ubogim. Bogaty może też być ubogim w duchu, tzn choć obfituje w dobra to jednak nie przywiązuje swojego serca do dóbr, ale umie się nimi dzielić i pomagać innym w potrzebie a szczególnie ubogim.

Tę pogłębioną perspektywę widzimy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z pierwszego listu św. Pawła apostoła do Koryntian. Św. Paweł w swoim liście daje taką radę bogaczom jak maja żyć: „ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali”. Można w tych słowach św. Pawła dostrzec bogatych, posiadających dobra tego świata jak też używających tego świata. Św.Paweł radzi im aby umieli się dzielić swoim dobrami, tak jakby one do nich nie należały, ale do ubogich. Podobną radę św. Paweł kieruje do tych, którzy płaczą: „a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali”. Możemy dostrzec ubogich w tych, którzy płaczą. Można powiedzieć, że św. Paweł odwołuje się tu wyraźnie do ducha ubóstwa. Tłumacząc tę radę św. Pawła, można powiedzieć, że św. Paweł radzi ubogim, aby żyli tak jakby nie byli ubodzy, jakby byli bogaci i nie potrzebowali dóbr. Św. Paweł radzi ubogim i bogatym, aby pożądali bogactw duchowych, łask którymi Bóg pragnie nas obdarzać w Swoim Synu Jezusie Chrystusie.

——————————-

ks. Waldemar Śmiałek MS

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
30
WRZ
Różańcowe Dni Skupienia

    Różańcowe Dni Skupienia Termin:  30... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 15:00

20
PAŹ
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – o spowiedzi i przygotowujące do... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45

26
GRU
Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński i Nauki Przedślubne z Poradnią... czytaj więcej

narzeczeni

Godzina rozpoczęcia 19:00


Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bo są dwa rodzaje bólu, Oskarku. Cierpienie fizyczne i cierpienie duchowe. Cierpienie fizyczne się znosi. Cierpienie duchowe się wybiera.”
(Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >