2022-01-11 Wtorek, I Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2022-01-11 Wtorek, I Tydzień zwykły

HOMILIA

Wtorek, I Tydzień zwykły, Rok C, II

(Mk 1, 21-28)


Przyjąć Słowo i je głosić

Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga” – ta nauka św. Pawła z 1 Listu do Tesaloniczan powinna nam pomóc w przyjęciu właściwej i potrzebnej postawy przy słuchaniu Słowa Bożego.

Ewangelista św. Marek podkreśla różnicę jaka zaistniała z chwilą gdy Jezus z Nazaretu rozpoczął swoją działalność: Jezus naucza z mocą, z autorytetem. Jego słowo jest skuteczne. Marek przekazuje, że dwa aspekty dzieła Jezusa (nauczanie i egzorcyzm) idą w parze; a nawet,że najlepszą lekcją jest działanie, to prawdziwe, które uwalnia człowieka od wszelkich form zła.
A to wszystko, jak widzimy, odbywa się w synagodze i co więcej w szabat, co też nie jest bez znaczenia! Szabat był bowiem dniem par excellence, w którym celebrowane było działanie Boga Stwórcy i Wyzwoliciela. W Jezusie Marek ukazuje nam Ojca wyzwalającego człowieka od wszystkich demonów, które go opętały: czasy się wypełniły, tak, ponieważ zło zostało zwyciężone. („Lecz jeśli Ja mocą Duchem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże” <Mt 12,28>).

Jako Kościół Jezusa Chrystusa, jesteśmy wezwani do głoszenia tej Dobrej Nowiny całej ludzkości. Potrzebujemy zaufać Temu, którego skuteczne Słowo już pokonało siły Zła. To prawda, Zło nadal bulwersuje i maltretuje ludzkość, a nawet ludzi wierzących; ale same jego krzyki i bunty są konwulsjami końca. Zło zostało pokonane od czasu Zmartwychwstania Chrystusa. To On ma rację, Jego władza nad Złem jest skuteczna w Kościele i poprzez misję Kościoła. Depozyt daru odkupienia ma w sobie moc przezwyciężenia sił Zła. Pomyślmy co Kościół, a my w nim otrzymaliśmy od Zbawiciela: dar Miłości i zdolność kochania tak jak zostaliśmy ukochani, Słowo Boże, Sakramenty, Moc Ducha Świętego, zaufanie Panu Jezusowi, posłuszeństwo Jego Przykazaniom, mądrość krzyża,Miłosierdzie Boże.

Słowo Jezusa jest twórcze, żywe, skuteczne, ratujące życie. Inni natomiast mielą słowa bezsilne i martwe. Duch nieczysty słyszy od Jezusa nakaz milczenia. Wypowiadanie bowiem słów, które nie mają w sobie chociażby najmniejszego ziarenka słów Jezusowych, nie ma najmniejszego sensu. Nie tylko nikomu takie słowa nie służą, ale jeszcze pogłębiają chaos w jaki stacza się nasz świat. Krzyk, bunt, obelgi, niesprawiedliwe sądy o drugich, bluźnierstwa przeciwko Bogu i Kościołowi, perfidia w wykorzystywaniu cierpienia innych czy w podchodzeniu do trudnych i złożonych problemów społecznych, zadawalanie się pustym krzykiem, wszczynanie buntów czy kreowanie skandali – jeżeli biorę w tym udział lub je tworzę, wywołuję, to dzisiejsze Słowo przynagla mnie do zastanowienia się nad tym czemu ma służyć to wszystko? Ile słów martwych wypowiadam codziennie, ile dawek śmiertelnych zawierają moje słowa kierowane pod adresem innych ludzi (w świecie realnym i wirtualnym)?

W synagodze w Kafarnaum współcześni Jezusowi byli zdumieni : „A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. Dla nas dzisiaj, jest to kwestia pójścia dalej, nie wystarczy ulec zdumieniu czy strachowi. Nawet zadawanie sobie pytań to jeszcze nie to czego nam potrzeba! Potrzebujemy odnawiania naszej wiary w Jezusa Chrystusa, Tego, który jako jedyny może wyzwolić ludzkość od wszelkich sił zła. To On może pokonać we mnie słowa puste czy mające jad śmierci, a dać mi słowo przynoszące życie, budzące nadzieję.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
10
LUT
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – o spowiedzi i przygotowujące do... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45

18
LUT
Rekolekcje trzeźwościowe – 1

  Zapraszamy na spotkanie skierowane wszystkich, którzy... czytaj więcej

Dorośli

Godzina rozpoczęcia 18:00

11
MAR
Rekolekcje o Miłosiernym Ojcu

... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

„Nie wezwano cię, byś wypełnił zadanie do końca, jednak nie wolno ci się przed nim uchylać.”
(Rabbi Tarfon)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >