2021-11-18 Czwartek, XXXIII Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-11-18 Czwartek, XXXIII Tydzień zwykły

HOMILIA

Czwartek, XXXIII Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

(Łk 19, 41-44)


Łzy Pana Jezusa

W Ewangelii znajdują się dwa miejsca, w których widzimy Pana Jezusa płaczącego – płacze nad Łazarzem i płacze nad Jerozolimą. Płacz nad Łazarzem objawił Jego uczucia, jakie żywił do swojego przyjaciela. Żydzi powiedzieli, widząc łzy Jezusa: „Oto jak go miłował” (J 11,36). Łzy nad Jerozolimą były również wyrazem Jego miłości, miłości do miasta, które było dla Żydów „świętym miastem”. Dlaczego świętym? Ponieważ znajdowała się tam świątynia – miejsce kultu Boga Jedynego, miejsce, o które Pan Jezus walczył z wielką gwałtownością: „Nie róbcie z domu Ojca mego targowiska” (J 2,16). Pan Jezus liczył na to, że Jerozolima rozpozna swego Króla, Mesjasza. Przecież czekała na Niego tyle wieków i kiedy On przyszedł rozminęła się z Nim.

To Słowo do mnie i do Ciebie – czy rozpoznaję nawiedzenie mego Pana, czy przypadkiem nie mijam się z Nim? Może On płacze teraz nade mną, bo Go nie rozpoznałem, a tylko wydaje mi się, że Go rozpoznałem, a tymczasem Jezus mówi mi: „Nie wiem, skąd jesteś; nie znam cię” (por. J 8,47; Mt 7,23). Może poznałeś tylko Jego wyobrażenie, stworzyłeś sobie swój własny obraz Pana, który z rzeczywistością nie ma nic wspólnego.

Jezu, ukaż mi swą twarz, spraw, bym poznał Cię prawdziwego, ukrytego w braciach i siostrach, w Twoim Słowie, które jest Mocą, w Sakramencie, który przebóstwia życie.

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
17
GRU
Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński i Nauki Przedślubne z Poradnią... czytaj więcej

narzeczeni

Godzina rozpoczęcia 19:00

10
LUT
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – o spowiedzi i przygotowujące do... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

„W życiu nie chodzi o szczęście, lecz o dobre życie.”
(Barbara Skarga)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >