2021-11-16 Wtorek, XXXIII Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-11-16 Wtorek, XXXIII Tydzień zwykły

HOMILIA

Wtorek, XXXIII Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Małgorzaty Szkockiej

(Łk 19, 1-10)


Skieruj wzrok na siebie samego, a wszędzie, gdzie siebie dostrzeżesz, tam się siebie wyrzeknij
(Mistrz Eckhart)

Zacheusz

Mówi się, że ludzie mali są zakompleksieni i proporcjonalnie do wzrostu mają także sposób patrzenia na świat. Jednak Zacheusz, gruba ryba z towarzystwa celników oszustów, zadaje kłam takiemu myśleniu. Zacheusz mimo prestiżu, władzy i pieniędzy – „zwierzchnik celników” i „bardzo bogaty” – odczuwał w sercu pustkę i osamotnienie.

Bóg sprowadził go do stanu głębokiego niezadowolenia. Wszystko to, co posiadał, nie uczyniło go szczęśliwym. Wychodząc na sykomorę dał dowód, że jest człowiekiem prawdziwym… on szukał!

Przechodzący pod sykomorą

Zachowanie Jezusa wobec publicznego grzesznika, jakim był Zacheusz, pokazuje nam prawdziwy obraz Boga, zmienia nasze fałszywe wyobrażenia o Nim. Jezus odsłania nam zachowanie Boga względem grzesznika – Bóg jest miłosierny… Zmyka oczy na grzechy ludzi, by się nawrócili. To jest postawa inna niż nasza. My wyostrzamy wzrok, aby lepiej widzieć grzechy innych, aby się nimi gorszyć. Tymczasem Bóg niczym się nie brzydzi i nikim nie gorszy – jak często my się brzydzimy sami sobą…

To miłosierdzie, ofiarowane Zacheuszowi, jest dla nas wszystkich. Bo Zacheusz jest postacią, w której każdy z nas może się odnaleźć. Bo któż z nas nie kocha pieniędzy, któż z nas nie szuka zabezpieczenia w dobrach tego świata, któż z nas nie wchodził w różnego rodzaju układy…

Wszedł na sykomorę

Jezus zawołał go po imieniu. Jego imię w ustach wielu współmieszkańców brzmiało pogardliwie. Z pewnością nieraz słyszał, jak mówili o nim z pogardą: „dorobił się majątku kosztem naszej krwi”.

Teraz usłyszał swoje imię wymawiane z miłością, jak do starego przyjaciela: „…zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”.

Jezus zatrzymał się u Zacheusza nie dlatego, że znalazł u niego jakieś dobre uczynki, za które należy mu się nagroda, lecz dlatego, że był tu ktoś do zbawienia i do kochania.

Jezus nie głosił żadnego kazania o zabarwieniu moralizatorskim, nic mu nie wyrzucał! Objawiał miłość… i ona weszła w jego serce i rodzi się Zacheusz nowy: „daję połowę z moich dóbr ubogim…, jeśli kogoś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Skąd ta hojność? Z otrzymanej miłości!!! To miłość zbawia!!!

Dobra nowina dla nas

Historia Zacheusza ma moc zdarzyć się także w naszym życiu. Chrystus nieustannie szuka człowieka, by mu ofiarować zbawienie. W sytuacjach niezadowolenia, pustki życio­wej, niezrozumienia lub wręcz pogar­dy okazywanej przez innych, przygotowuje nam grunt, byśmy zapragnęli spotkania z Jezusem – naszym Panem! Zacheuszu, zejdź prędko…

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
17
GRU
Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński i Nauki Przedślubne z Poradnią... czytaj więcej

narzeczeni

Godzina rozpoczęcia 19:00

10
LUT
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – o spowiedzi i przygotowujące do... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

„W życiu nie chodzi o szczęście, lecz o dobre życie.”
(Barbara Skarga)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >