2021-11-05 Piątek, XXXI Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-11-05 Piątek, XXXI Tydzień zwykły

HOMILIA

Piątek, XXXI Tydzień zwykły, Rok B, I

(Łk 16, 1-8)


https://pixabay.com/pl/photos/

Pochwała malwersacji???

Sprawy synodalne, którymi dziś zajmuje się Kościół kierują naszą uwagę na przyszłość człowieka tu na ziemi. Jezusowe przypowieści – jako centrum Jego Dobrej Nowiny – mówią o przyszłym Kościele, który jest Królestwem Chrystusa i Boga. Obrazują one przejściowy stan Kościoła w doczesności i stan przyszły – ostateczny w niebie.

W listopadzie – miesiącu szczególnej pamięci o zmarłych i w ostatnich tygodniach roku liturgicznego – Słowo Boże przypomina o ostatecznym celu człowieka.

Dzisiejsza przypowieść o „nieuczciwym rządcy” staje się bardziej zrozumiała, gdy przytoczymy wers 9, który jest początkiem jutrzejszej Ewangelii. „Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków”. Jest to wyjaśnienie celu przypowieści. Przyjęcie rządcy przez ludzi do swoich domów oznacza przyjęcie do chwały wieczności.

Czy Jezus faktycznie chwali malwersanta? A może zapytajmy najpierw czy wspomniany rządca był nim w istocie? Poborcy podatkowi, czy celnicy w tamtych czasach nie pobierali pensji, lecz żyli z tego, co sobie sami doliczyli do kasowanej sumy. Naliczali więc (mniej lub bardziej uczciwie) prowizje. Nasz rządca obniża dwóm dłużnikom ich należności o około pięćset denarów. Jak wiemy była to suma równa pięciuset dniówkom roboczym. Wykorzystuje on cały swój spryt i zasoby finansowe, by ratować siebie po utracie pracy – na czas, gdy nie będzie już mógł nic dodać do tego, co dotąd gromadził.

Nasze życie tu na ziemi jest jakby czasem, w którym zatrudnia nas Pan Bóg jako swoje sługi. Po śmierci mamy szanse wejść do „wiecznych przybytków”, gdy innym okażemy miłosierdzie.

Zadajmy sobie dziś pytanie: jak wykorzystuję moje umiejętności, wszystkie powierzone mi dobra materialne i finansowe, by wejść do nieba? Bo to jest i powinno być nadrzędnym celem i pragnieniem życia.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – proboszcz w Burgkirchen (Niemcy)

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
17
GRU
Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński i Nauki Przedślubne z Poradnią... czytaj więcej

narzeczeni

Godzina rozpoczęcia 19:00

10
LUT
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – o spowiedzi i przygotowujące do... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

„W życiu nie chodzi o szczęście, lecz o dobre życie.”
(Barbara Skarga)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >