2021-10-04 Poniedziałek, XXVII Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-10-04 Poniedziałek, XXVII Tydzień zwykły

HOMILIA

Poniedziałek, XXVII Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

(Łk 10, 25-37)


Miłość rodzi życie

„Zacznij pełnić wolę Bożą”! Czym jest Jego wola? Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2822 przypomina:Wolą naszego Ojca jest, „by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4). „On jest cierpliwy… chce bowiem wszystkich doprowadzić do nawrócenia” (2 P 3, 9) (Por. Mt 18, 14). Jego przykazaniem, streszczającym wszystkie inne i wyrażającym całą Jego wolę, jest,”abyśmy się wzajemnie miłowali, jak On nas umiłował” (J 13, 34)

Dzisiejsza Ewangelia daje nam konkret związany z realizacją Jego woli. Przykazanie miłości Boga i bliźniego. Miłość rodzi życie, nie tylko to ziemskie, ale przede wszystkim to niebieskie. Zatem kochać to pełnić wolę Ojca. Bez miłości człowiek nie tylko umiera, ale pozwala innym na śmierć. Tak też dokonuje się w historii tego, który schodził z Jeruzalem do Jerycha. To droga w dół: z Domu Boga do największej depresji świata (Jerycho jest jedną z najniżej położonych miejscowości na świecie: 270 mp.p.m.). Tak wygląda życie człowieka, który zszedł z drogi Boga a pełni własną wolę: pół umarły, prawie bez życia. Nikt nie chce pomóc, bo każdy zajęty swoimi ranami. Miłosiernym Samarytaninem stał się sam Bóg. Stał się naszym bliźnim,aby nas obdarzyć miłością i nas jej nauczyć.

Żyć miłością – to droga wiodąca do Nieba, to pełnienie woli Boga, któremu zależy na nas. KKK 2826: Dzięki modlitwie jesteśmy w stanie „rozpoznać, jaka jest wola Boża” (Rz 12, 2; Ef 5,17), i osiągnąć „wytrwałość” do jej wypełniania (Hbr 10, 36). Jezus poucza nas, że do Królestwa niebieskiego nie wchodzi się przez wielomówstwo, lecz „spełniając wolę… Ojca, który jest w niebie” (Mt 7, 21).

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
08
LIS
Rekolekcje kapłańskie I tura 2021

Zapraszamy na I turę Rekolekcji Kapłańskich w dniach 8 - 11... czytaj więcej

kapłani

Godzina rozpoczęcia 18:00

15
LIS
Rekolekcje kapłańskie II tura 2021

Zapraszamy na II turę Rekolekcji Kapłańskich w dniach 15 – 18... czytaj więcej

kapłani

Godzina rozpoczęcia 18:00

19
LIS
Rekolekcje Trzeźwościowe – 3

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE Kolejne spotkanie 19 listopad... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

„Miłość Boga jest przedsmakiem nieba.”
(św. Jan Maria Vianney)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >