2021-04-06 Wtorek w oktawie Wielkanocy Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-04-06 Wtorek w oktawie Wielkanocy

HOMILIA

Wtorek, Oktawa Wielkanocna, Rok B, I

(J 20, 11-18)


Cóż mamy czynić, Bracia?

To pytanie, postawione w tytule, jest chyba jednym z najpiękniejszych komunikatów, które mógłby usłyszeć misjonarz, ba! każdy chrześcijanin. Kiedy ktoś zadaje to pytanie, to można mu przypisać przynajmniej trzy przesłanki do jego zadania:
– pytający został poruszony słowem albo przykładem;
– chce dokonać zmiany w swoim życiu;
– nazywa tego człowieka, któremu zadaje pytanie, bratem, czyli nadaje mu bardziej przyjacielski status.

To pytanie rozpoczyna przepiękną przygodę ewangelizacyjną. Wzbudzone zainteresowanie jest początkiem nawrócenia świata, które zaczyna się od nawrócenia jednego człowieka lub jednej grupki ludzi. W opisie z Dziejów Apostolskich było to około trzech tysięcy słuchaczy. Można powiedzieć, że był to pierwszy znaczący sukces głoszonego kerygmatu w dniu Pięćdziesiątnicy, ale też wielki przełom w życiu tych ludzi, którzy stali się wierzącymi w Boga i Jego Mesjasza – Jezusa Chrystusa. Przypomniana historia życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa poruszyła do głębi słuchaczy. Zasłona z ich oczu opadła i obudziła się w nich wiara.

Zachęta św. Piotra do nawrócenia jest zachętą do zmiany sposobu myślenia. Polecenie „nawróćcie się”, jest zapisane w języku greckim wyrazem metanoia. Nie da się wyrazić jednym polskim wyrazem jego znaczenia. Trzeba użyć definicji opisowej. Oznacza więc ono w najbardziej rozszerzonej wersji tłumaczenia „zmianę umysłu wraz ze zmianą kierunku i działania całej wewnętrznej natury intelektualnej, uczuciowej i moralnej”. W skrócie: to przyjęcie zupełnie nowych przesłanek do postępowania, które są oparte na Bożym Prawie i przykazaniu miłości aż po Niewolnictwo w Miłości do każdego bliźniego. Otwiera się wtedy nieskończona w możliwościach perspektywa rozwoju duchowego i olbrzymie pocieszenie z tego, że życie nabiera głębokiego sensu w służbie. Nagrodą jest życie wieczne po Zmartwychwstaniu Ciał.

Metanoia to zmiana jakości życia, bo to życie ma teraz zupełnie inny fundament: Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa, który umarł, zmartwychwstał, wstąpił do Nieba i przyjdzie PO NAS ponownie, aby nas wziąć do Nieba. Wziąć do Nieba niezależnie od tego czy będziemy podczas Jego ponownego przyjścia żywi czy umarli.

Obyśmy zostali wszyscy usprawiedliwieni wystarczająco, aby ta nagroda nie została nam, i tylko z naszej winy, zabrana. Nazwanie kogoś „bratem” jest wyrazem zaufania i wdzięczności. „Bądź mi bratem!” to zaproszenie do dzielenia się wszystkim, co ważne i bliskie, jak w rodzinie. Wszyscy jesteśmy braćmi z założenia świętego Kościoła, ale od założenia do praktyki jest zawsze daleka droga. Samo życie…

Dlatego też:
– w tym dniu Zmartwychwstania, rozszerzonym aż do Ośmiu dni Oktawy Wielkanocnej, życzę wszystkim zapału misyjnego w głoszeniu kerygmatu o Jedynym Zbawicielu Jezusie, który umarł prawdziwie i żyje, bo ZMARTWYCHWSTAŁ;

– oraz życzę Tego, aby każdemu z nas zdarzało się często usłyszeć te inspirujące do ewangelizacji słowa: „Cóż mamy czynić, Bracie/Siostro?

——————————-

ks. Karol Porczak MS – posługuje w Peterborough, Anglia

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
16
KWI
Szkoła Biblijna – spotkanie 1

Z uwagi na obostrzenia pandemiczne planowane spotkanie zostaje... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00

23
KWI
Krzywda – Przebaczenie – Pojednanie

Sesja "Krzywda-Przebaczenie-Pojednanie" prowadzona jest w ramach... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00

30
KWI
Nauki przedślubne

Ze względu na obostrzenia odwołujemy zaplanowane na przyszły... czytaj więcej

narzeczeni

Godzina rozpoczęcia 19:00


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

Droga życia

„Tak wielkie jest dobro, którego oczekuję, że każda udręka jest dla mnie rozkoszą.”
(św. Franciszek)
< POCZTÓWKA Z DĘBOWCA >

Foto z Dębowca

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >