2021-04-01 Wielki Czwartek Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-04-01 Wielki Czwartek

HOMILIA

Czwartek, Wielki Tydzień, Rok B, I

(J 13, 1-15)


foto from www.fronda.pl

Słudzy

Jeśli jesteś sługą Boga, to niech cię nie trzyma żelazny łańcuch, lecz Łańcuch Chrystusa.
św. Grzegorz Wielki

Świat, w którym żyjemy, jest zupełnie inny od świata, z którego Jezus wydobywa pewne motywy, aby przekazać nam dobrą nowinę. Z pewnością motyw sługi i pana odstaje od dzisiejszych realiów życia. Dziś nikt nie chce być sługą, za to wszyscy pragną być panami! Mieć władzę, rządzić, panować nad innymi. Ale służyć?

Zależni

Za czasów Jezusa relacja pana i sługi oparta była na całkowitej zależności tego drugiego. Dziś każdy z nas przewrażliwiony jest na punkcie swojej wolności i niezależności. Jeśli dziś zauważamy spadek powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, to być może jest to jedna z przyczyn.

Dziś wielu z nas ma postawę roszczeniową: to inni mają mi służyć! Zależność, którą ukazuje Ewangelia, nie jest zniewoleniem kogokolwiek, ale drogą ku pełni. Jestem zależny od Jezusa dlatego, że bez Niego nic nie mogę uczynić. Bez Niego nie mogę kochać wrogów i nieprzyjaciół. Bez Niego nie mogę przebaczyć innym. Bez Niego nie mogę służyć nikomu, a cóż dopiero pijakom, złodziejom, ludziom z marginesu i peryferii…

Przez chrzest

Chrześcijanin jest zawsze sługą Chrystusa i sługą innych. Do tej służby jesteśmy posłani. Taka jest nasza misja: służyć! Jezus podkreśla, że „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 10,45).

Mój Pan na krzyżu oddał życie swoje za mnie. Mój Pan był odrzucony, wzgardzony, prześladowany, fałszywie osądzony, pomówiony – „odszedł od zmysłów”, jak mówiono. Przyjął to wszystko bez buntu, uniżając się, pełen pokory ufał całkowicie Ojcu, że Go nie opuści. Więcej, że wejdzie do chwały Ojca!

Jak sługa może wejść do chwały Ojca? Idąc tą samą drogą, w niczym nie zdradzając swojego Pana! Doświadczenie życia przypomina nam, że ulegamy pokusie pójścia swoją ścieżką: żeby nas wszyscy kochali, żeby wszyscy o nas dobrze mówili, żeby nie dotknęło nas jakieś prześladowanie, obmowa czy oczernienie… A kiedy pojawią się tacy, co nas oskarżają, dają fałszywe świadectwo, to wtedy mamy ochotę sięgnąć po przysłowiowy scyzoryk, który sam w kieszeni się otwiera!

Nie panami

Posłany reprezentuje tego, który go posłał. Posłaniec ma zadanie – dać poznać innym posyłającego. To nie mnie mają znać, ale Jezusa. Jest w nas pokusa przesłonięcia sobą Jezusa. Jeśli przesłonię Jezusa, kończę powierzoną mi misję.

Papież Franciszek prosił wiernych o modlitwę za kapłanów, „abyśmy wszyscy byli dobrymi sługami, a nie dobrymi panami”. Można dodać jeszcze: abyśmy byli dobrymi posłańcami.

Jeśli ktoś zaczyna być panem, przestaje być sługą. Nikt mnie nie ustanowił panem nad innymi. Zawsze jesteśmy tylko i aż sługami! Księża sługami wiernych, rodzice sługami dzieci, politycy i rządzący sługami narodu. Zawsze sługami, nigdy panami!
Nie jesteśmy aniołami i dlatego jest w nas – szczególnie w osobach duchownych – ogromna pokusa panowania, wywyższania się, karierowiczostwa. Stąd trzeba nam nieustannie czuwać. Jest anegdota, która mówi, że diabeł nie ma kolan… Czuwać, to modlić się, to być na kolanach przed Jezusem, naszym Panem!

Niech pomocą będzie dla nas modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „Panie, znana Ci jest moja słabość. Co rano postanawiam być pokorna, a wieczorem widzę, że popełniłam wiele win z powodu pychy. Na ten widok ogarnia mnie zniechęcenie, ale i to wiem, że zniechęcenie także jest pychą; w Tobie samym przeto, o Boże, pokładam całą nadzieję moją”.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
16
KWI
Szkoła Biblijna – spotkanie 1

Z uwagi na obostrzenia pandemiczne planowane spotkanie zostaje... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00

23
KWI
Krzywda – Przebaczenie – Pojednanie

Sesja "Krzywda-Przebaczenie-Pojednanie" prowadzona jest w ramach... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00

30
KWI
Nauki przedślubne

Ze względu na obostrzenia odwołujemy zaplanowane na przyszły... czytaj więcej

narzeczeni

Godzina rozpoczęcia 19:00


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

Droga życia

„Tak wielkie jest dobro, którego oczekuję, że każda udręka jest dla mnie rozkoszą.”
(św. Franciszek)
< POCZTÓWKA Z DĘBOWCA >

Foto z Dębowca

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >