2021-02-02 Święto ofiarowania Pańskiego Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-02-02 Święto ofiarowania Pańskiego

HOMILIA

Wtorek, IV Tydzień zwykły, Rok B, I

Święto ofiarowania Pańskiego

(Łk 2, 22-40)


Widzieć Boga w niedoskonałości

Ofiarowanie Jezusa w świątyni stanowi dopełnienie, już poza okresem Bożego Narodzenia, rozważania tajemnicy narodzin Jezusa. Czterdzieści dni po narodzeniu, „Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi” rodzice przynoszą Jezusa, by przedstawić Go Bogu. Cała scena jest pełna sprzeczności. Maryja przychodzi z Jezusem do świątyni po przepisanym okresie oczyszczenia, choć jak mówi nam o tym współczesna teologia, jako wolna od grzechu nie potrzebowała żadnego oczyszczenia. Jezus jest przedstawiany Bogu w świątyni lecz okazuje się, że to ludzie mogli po raz pierwszy rozpoznać w Nim oczekiwanego Mesjasza. Bardzo dobrze oddaje to ducha tajemnicy wcielenia – tajemnicy Syna Bożego, który stał się jednym z nas. Świat Boży został nierozłącznie spleciony ze światem ludzkim. Ma to ogromne znaczenie również dla nas.

Św. Teresa z Avila stwierdziła, że kontemplowanie człowieczeństwa Jezusa jest niezawodną drogą do zjednoczenia z Jego bóstwem. Przeczy to obecnej w naszych czasach tendencji do szukania Boga w oderwaniu od realiów naszego codziennego życia. Widząc niedoskonałość otaczającego nas świata poszukujemy Boga próbując uciec, oderwać się od codzienności. Ryzykujemy wówczas stworzenie duchowości, która odrzuca, gardzi niedoskonałą rzeczywistością. W swoich modlitwach i myślach człowiek odrzuca wówczas towarzystwo grzeszników i celników. Nie potrafi zaakceptować niedoskonałości swojego współmałżonka, rodzica, przełożonego w klasztorze i biskupa. Marzy o rodzinie, wspólnocie, Kościele, w którym żyją jedynie ludzie pozbawieni wad, słabości i grzechów. Odrzuca również niedoskonały świat chorób, katastrof i wojen jako niemożliwy do pogodzenia z dobrocią Boga. Wpatrzony w przyszłość wciąż oczekuje idealnych warunków, by móc spotkać się z Bogiem. W efekcie nigdy Go nie spotyka.

Natomiast spotykają go Symeon i Anna, doświadczeni życiowym cierpieniem, biedą, wierni Bogu i służący Mu dzień i noc w świątyni mimo hipokryzji duchowych elit. Rozpoznają Boga w małym i słabym niemowlęciu osiągając najwyższe szczęście. Nie odrzucili niedoskonałej rzeczywistości, ale właśnie w niej poszukiwali nieustannie Boga. Nie próbowali jak faryzeusze odciąć się od grzesznego świata, ale pośród niego oczekiwali nadchodzącego Mesjasza. Nie dali się pochłonąć pragmatyzmowi saduceuszów, dla których pobożność była źródłem korzyści materialnych i narzędziem utrzymani władzy. Wiernie oczekiwali, aż spełnią się słowa Boga i dostrzegli Jego obecność pośród niedoskonałego świata.

——————————-

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
12
MAR
Rekolekcje trzeźwościowe – 1

Zapraszamy na spotkanie skierowane wszystkich, którzy szukają... czytaj więcej

Dorośli

Godzina rozpoczęcia 18:00

19
MAR
Rekolekcje dla osób w związkach niesakramentalnych

Zapraszamy na Rekolekcje dla osób w związkach... czytaj więcej

Dorośli

Godzina rozpoczęcia 17:00

26
MAR
Pojednanie z utraconym dzieciństwem

Sesja "Pojednanie z utraconym dzieciństwem" prowadzona jest w ramach... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

Droga życia

„Nie wychodź na świat, wróć do siebie samego: we wnętrzu człowieka mieszka prawa.”
(św. Augustyn)
< POCZTÓWKA Z DĘBOWCA >

Foto z Dębowca

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >