2021-01-04 Poniedziałek, Tydzień po Narodzeniu Pańskim Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-01-04 Poniedziałek, Tydzień po Narodzeniu Pańskim

HOMILIA

Poniedziałek, Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok B, I

(J 1, 35-42)


Zbawcze spojrzenie Jezusa

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela”, gdy narodził się Jezus w Betlejem. Ale Zbawiciel pragnie się objawiać i być rozpoznawany i przyjęty w życiu tych, którzy są odrodzeni z Ducha Świętego, w nas ochrzczonych.

Przyniesiona przez Syna Bożego łaska świętości ma moc przenikania serca człowieka: jego myśli i działanie.

Przy narodzeniu się Zbawiciela były ciemności, które ustępują przed Nim, ponieważ jest On Światłością prawdziwą. My, Jego uczniowie, jesteśmy wezwani do dokonywania wyboru: nie da się pogodzić Chrystusa z Belialem. Inaczej mówiąc, życie chrześcijanina ma być budowane na Prawdzie i nie wytrzyma próby paschalnej taka postawa chorych kompromisów: Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek.

Chrześcijanin jest wezwany do nieustannej walki duchowej mocą otrzymanej od Boga łaski. Narodzić się z Boga, to być posłusznym, podatnym Duchowi Świętemu, który uzdalnia nas do praktykowania w codziennym życiu przykazania miłości. Tak jak uczył i jak spełnił je Jezus Chrystus.

W sztuce teatralnej autor tekstu stara się bardzo, aby pierwsze słowa bohatera przyciągnęły uwagę widzów i by one uchylały rąbka tajemnicy co do natury samego bohatera: kim on jest? czego można od niego oczekiwać? Pierwsze słowa Jezusa do uczniów idących za Nim są właśnie takie: “Czego szukacie?

Pozwólmy Jezusowi by zadał nam to pytanie na początku roku kalendarzowego, na dni drogi za Nim w 2021 roku.

Mówi się, że rzeźbiarz Michał Anioł miał takie zdarzenie. Gdy stał z dłutem przed bryłą marmuru usłyszał wewnętrzny głos: Chcę uwolnić anioła, który jest uwięziony w tym marmurze!Jako artysta dostrzegł w bezkształtnej bryle marmuru to piękno,które chciał z niej uwolnić.

Bóg,który nas stworzył, kocha nas, i wie jakie piękno może z nas wyprowadzić, stworzyć nas na nowo do miłości.

Co się zmieniło w Piotrze gdy spoczęło na nim spojrzenie Jezusa? A co zmienia we mnie spojrzenie Jezusa?

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia

Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

Droga życia

„Jezus uniża się co dzień jak wtedy, gdy z tronu królewskiego zstąpił do łona Dziewicy. Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień zstępuje do nas z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana. Jak Pan ukazał się Apostołom w rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie.”
(św. Franciszek z Asyżu)
< POCZTÓWKA Z DĘBOWCA >

Foto z Dębowca

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >