2020-03-25 środa, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2020-03-25 środa, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

HOMILIA

Środa, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

(Łk 1, 26-38)


Fra Angelico, Zwiastowanie

Lekcja dla nas – noc wiary Maryi

W czasie czterdziestodniowego przygotowania do Świąt Paschalnych, przeżywamy dziś Uroczystość, która zapoczątkowuje historię Wcielania Jezusa Chrystusa – Zwiastowanie Pańskie.

Kościół, daje nam słowo Boże, które opisuje moment zwiastowania Maryi, kiedy dowiaduję się Ona, że zostanie Matką Syna Bożego, że zostanie Matką Tego, który z miłości do mnie i do ciebie stał się człowiekiem, aby nas zbawić, czyli uwolnić spod władzy grzechu i śmierci.

Scena ta jest pełna napięcia, ponieważ Maryja dowiaduje się, że pocznie mocą Ducha Świętego. Możemy sobie tylko wyobrazić dialog młodej Dziewczyny z Nazaretu z Józefem, któremu oznajmia: „Józefie będę matką, ale ojcem jest Duch Święty…” My, dzisiaj, znamy już dalszy przebieg tej historii, jednak Maryja stoi w nocy wiary, nacechowanej być może niepewnością, brakiem (po ludzku) pomysłu na to, „jak to będzie”. Ale w tym miejscu pojawia się lekcja dobrej nowiny dla nas. Lekcja czego? Lekcja wiary, zaufania, zawierzenia miłującemu Bogu do końca. Lekcja wiary wyrażającej się w postawie dziecięctwa Bożego – pokornej i ufnej. I od tej wiary Miriam z Nazaretu może brać początek nasza wiara Bogu, że z miłości dla nas przychodzi zbawiając i „głosząc dobrą nowinę ubogim, opatrując rany serc złamanych, zapowiadając wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; obwieszczając rok łaski Pańskiej…” (por Iz 61, 1-2).

Przeżyjmy ten dzień w postawie wiary, że żadne ludzkie doświadczenia nie wymykają się Bogu z rąk, ale ufając w Jego wielką miłość i opiekę nad nami.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-

 

Drodzy Przyjaciele

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego odwołujemy wszystkie inicjatywy w Centrum Pojednania do 14 kwietnia 2020 roku.

Zapewniamy o naszej bliskości z Wami i modlitwie o zatrzymanie wirusa.

ks. Bohdan Dutko MS
dyrektor Centrum Pojednania


Prosimy o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw małżeńskich i rodzinnych.

Janka i Marian


Droga życia

„Bóg nie może dawać niczego innego, jak tylko swoją miłość.”
(Izaak z Niniwy)