2020-03-23 Poniedziałek IV Tydzień Wielkiego Postu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2020-03-23 Poniedziałek IV Tydzień Wielkiego Postu

HOMILIA

Poniedziałek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

(J 4, 43-54)


foto from https://pixabay.com/photos/

Strumień życia

Charakterystycznym dla Ewangelii wg św. Jana jest odkrywanie głębszego sensu wydarzeń. Spotykając codzienne życiowe sytuacje Jezus przechodzi od tego, co widoczne, do poziomu niedostępnego dla innych uczestników wydarzeń. Podobnie jest z opisanym w dzisiejszym fragmencie Ewangelii spotkaniu z urzędnikiem królewskim.

Na początku swojej rozmowy Jezus niejako pomija wątek choroby zajmując się wiarą swojego rozmówcy, jego relacją do Boga. Choroba dziecka jest jedynie objawem dużo poważniejszego schorzenia, które niszczyło serca jego ojca. Rzadko zapewne z takiej perspektywy patrzymy na życie. Jesteśmy raczej przekonani, że nasza wiara jest nasza i nikomu nic do tego. Jezus uświadamia swoim uczniom, że tak nie jest. Żeby uzdrowić swojego syna urzędnik królewski musi uwierzyć.

Dalsze słowa opisują dojrzewanie w wierze. Na początku jest wezwanie do wiary. Następnie pierwszy moment zawierzenia – gdy urzędnik „uwierzył słowu Jezusa” i wyruszył w drogę do domu. Z kolei spotkanie ze sługami, którzy donieśli swojemu panu o ozdrowieniu jego syna jest okazją, która ponownie owocuje wiarą rozmówcy Jezusa. Dopiero na tym ostatnim etapie staje się ona życiodajna, dotykając również jego bliskich.

Uzdrowienie syna urzędnika jest niejako tłem tej opowieści. Tak naprawdę wyzdrowiał człowiek, który odkrył Boga i to pozwala mu stawać się ojcem – przekazywać dalej otrzymane od Niego życie.

W kontekście Wielkiego Postu i drogi Jezusa do Jerozolimy dzisiejsza ewangelia wprowadza nas w tajemnicę życia, rodzącego się z relacji do Boga, z posłuszeństwa Jego woli. Jezus może dawać nam życie, dlatego, że jest posłuszny – ufa Temu, który jest źródłem. Oczywiście strumień życia nie ma zakończyć się na Nim. Również każdy z nas jest zaproszony do przyjęcia z wiarą obietnic, do wyruszenia w drogę i do doświadczenia prawdziwości słów Boga. Taka wiara będzie życiodajna nie tylko dla nas, ale również dla wszystkich, których spotkamy.

——————————-

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-

 

Drodzy Przyjaciele

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego odwołujemy wszystkie inicjatywy w Centrum Pojednania do 14 kwietnia 2020 roku.

Zapewniamy o naszej bliskości z Wami i modlitwie o zatrzymanie wirusa.

ks. Bohdan Dutko MS
dyrektor Centrum Pojednania


Prosimy o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw małżeńskich i rodzinnych.

Janka i Marian


Droga życia

„Bóg nie może dawać niczego innego, jak tylko swoją miłość.”
(Izaak z Niniwy)