2020-03-20 Piątek III Tydzień Wielkiego Postu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2020-03-20 Piątek III Tydzień Wielkiego Postu

HOMILIA

Piątek, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

(Mk 12, 28b-34)


Pierwsze jest: Słuchaj

W Biblii słowo shema pojawia się wiele razy. Oczywiste znaczenie jest powiązane z uchem. W języku hebrajskim shema może oznaczać również poświęcenie czemuś uwagi albo skupienie się na czymś.

Kiedy Lea, która była niekochana przez Jakuba urodziła mu syna, nazwała go Symeon. Dlaczego? Ponieważ usłyszał Pan, że zostałam odsunięta (Rdz 29,33). Shema oznacza więc słyszeć, mieć coś na uwadze, ale jednocześnie coś więcej: odpowiedź na to, co słyszysz! Dlatego tak wiele zawołań modlitewnych, kierowanych do Boga w Księdze Psalmów zaczyna się właśnie od Usłysz Panie, np. Shema głosu mojego, kiedy wołam, o Panie: bądź miłosierny, odpowiedz mi (Ps 27,7)

Kiedy więc prosisz Boga o shema, prosisz Go o dwie rzeczy równocześnie: aby usłyszał twój głos oraz o to, żeby zaczął działać.

Również w sytuacji, kiedy Bóg wzywa do słuchania to chce, aby odbiorca nie tylko usłyszał dźwięk, ale okazała posłuszeństwo. W starożytnym języku hebrajskim nie ma bowiem oddzielnych słów na określenie bycia posłusznym i słuchanie czyjegoś słowa. Shema oznacza, że będę słuchał tego co mówisz do mnie i zrobię to, co mi powiesz. Słuchanie i działanie to dwie strony tego samego medalu.

Jeśli banknot ma zadrukowaną jedną stronę a rewers jest pusty, mamy do czynienia z falsyfikatem. Biblia nie uznaje takich podróbek. Shema znaczy wsłuchiwanie się z uwagą w głos tego, który do mnie przemawia i robienie tego, co mówi. Prawdziwe słuchanie łączy w sobie uwagę słuchania i działanie.

Jezus łączy dwa przykazania Starego Testamentu w jedno, ale daje do zrozumienia, że warunkiem jest właściwa postawa aktywnego słuchania. Uczony w Piśmie przytakuje z ogromnym uznaniem. Czy odpowiedział życiem na to, co usłyszał? Nie wiemy. Dzisiaj ważne jest to, co ja zrobię w odpowiedzi na usłyszane Słowo.

——————————-

ks. Andrzej Wierzba MS – duszpasterz w Dagenham (Anglia)

——————————-

 

Drodzy Przyjaciele

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego odwołujemy wszystkie inicjatywy w Centrum Pojednania do 14 kwietnia 2020 roku.

Zapewniamy o naszej bliskości z Wami i modlitwie o zatrzymanie wirusa.

ks. Bohdan Dutko MS
dyrektor Centrum Pojednania


Prosimy o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw małżeńskich i rodzinnych.

Janka i Marian


Droga życia

„Bóg nie może dawać niczego innego, jak tylko swoją miłość.”
(Izaak z Niniwy)