2020-03-18 Środa III Tydzień Wielkiego Postu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2020-03-18 Środa III Tydzień Wielkiego Postu

HOMILIA

Środa, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

(Mt 5, 17-19)


foto from https://pixabay.com/photos/

Bóg jest sędzią sprawiedliwym

Kiedy myślimy o prawie mogą przychodzić nam skojarzenia o ludzkim wymiarze sprawiedliwości, które opiera się na postępowaniu według schematu: przestępstwo, osąd, kara. Istnieje ryzyko przeniesienia tego obrazu na Boga. Korzystamy ze słów znanych z sądów, które próbują opisać Stwórcę: Bóg jest sędzią, Bóg jest sprawiedliwy. Wiemy jednocześnie, że Jego „sędziowanie” jest inne od naszego, że sprawiedliwości Bożej nie da się przypasować do sprawiedliwości wymyślonej przez człowieka.

Legalistyczne podejście do „Prawa”, o którym mówi dzisiaj Słowo Boże może wypaczyć Ewangelię. Jak więc Prawo rozumie Jezus? „On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.” (Mt 22, 37-40). Celem i wypełnieniem Prawa jest miłość do Boga i bliźniego (podobne przykazania!). W czasie kryzysu, kiedy powinniśmy dbać o siebie nawzajem musimy sobie to nieustannie przypominać, aby nie wpaść w legalizm, który może nawet zabić. Jezus umierając na krzyżu pokazuje czym jest Prawo według Boskiego zamysłu i do czego powinno prowadzić.

Prośmy Ducha Świętego, aby pokazywał nam obraz Boga kochającego swoje dzieci, który z miłości wypełnił Prawo oddając za nie swoje życie.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-

 

Drodzy Przyjaciele

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego odwołujemy wszystkie inicjatywy w Centrum Pojednania do 14 kwietnia 2020 roku.

Zapewniamy o naszej bliskości z Wami i modlitwie o zatrzymanie wirusa.

ks. Bohdan Dutko MS
dyrektor Centrum Pojednania


Prosimy o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw małżeńskich i rodzinnych.

Janka i Marian


Droga życia

„Bóg nie może dawać niczego innego, jak tylko swoją miłość.”
(Izaak z Niniwy)