2020-03-15 III Niedziela Wielkiego Postu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2020-03-15 III Niedziela Wielkiego Postu

HOMILIA

III Niedziela Wielkiego Postu, Rok A, II

(J 4, 5-42)


PUSTE NACZYNIA

Po wydarzeniach na Górze Kuszenia, po Przemienieniu na górze Tabor, dzisiaj słyszymy o wodzie żywej, tryskającej ku życiu wiecznemu.
Oczyma wyobraźni widzimy Jezusa odpoczywającego przy studni Jakubowej, w okolicach Sychar w krainie Samarii. Uczniowie udali się do miasta po żywność. Jezus pozostał sam. Godzina szósta, tzn. południowa, kiedy skwar leje się z nieba. Nadchodzi kobieta, aby nabrać wody. Jezus wdaje się z nią w dialog, mówiąc: „Daj Mi pić!” Kobieta jest zaskoczona zachowaniem Jezusa, gdyż Żydzi unikają kontaktów z Samarytanami.

Bóg pragnie zbawić każdego człowieka, dlatego wychodzi naprzeciw i szuka zagubionych owiec. Bóg pragnie wejść w intymną relację z każdym z nas, dlatego zaprasza nas, aby stanąć przed Nim w prawdzie, jak to uczyniła Samarytanka. Jezus głosi Samarytance Dobrą Nowinę, że może obdarzyć ją taką wodą, która ugasi jej pragnienie, która stanie się w niej „źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu”. Zapowiada jej swoją Mękę, chociaż ona tego nie pojmuje… „Nadchodzi jednak godzina”, gdy czciciele Boga będą oddawać Mu cześć w Duchu i prawdzie.

Samarytanka zaczyna rozumieć, że spotkała zapowiadanego Mesjasza i radość jej jest tak ogromna, że zostawia swój dzban i z pośpiechem udaje się do miasteczka, aby ludziom mówić czego doświadczyła. Daje świadectwo o Jezusie, który wie o niej wszystko i nie potępia. Świadectwo sprawia, że inni chcą osobiście zobaczyć Mesjasza i usłyszeć Jego Słowo.

Gdy uczniowie zachęcają Mistrza do jedzenia, w odpowiedzi słyszą, że Jego pokarmem jest wypełnić wolę Ojca. Wiemy, że tą wolą była śmierć na Krzyżu jako Okup za wielu. Nim to niebawem nastąpi, Syn Człowieczy pokazuje uczniom i nam, jak należy żyć, aby podążać za Nim. Każdy ma swoje powołanie i zadanie. Jeden sieje, drugi zbiera plon i obaj mają radość owoców pracy.

Trzeba w oparciu o Słowo uwrażliwić nasze serce, ucho i oko, szczególnie dzisiaj, aby odczytywać znaki czasu. Czy nie nadchodzi godzina…. Eucharystia jest jak studnia, z której możemy pić. Ołtarz jak studnia, z której tryska Woda Żywa, dająca Życie Wieczne.

Panie, obyśmy byli pustymi naczyniami, wolni od pychy, od naszych planów, wolni od przywiązania do grzechu, abyś Ty wypełnił je Żywą Wodą po brzegi, według Twojej woli.

——————————-

ks. Zbigniew Wal MS – duszpasterz Centrum Pojednania w Dębowcu

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia

Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

Droga życia

„Jezus uniża się co dzień jak wtedy, gdy z tronu królewskiego zstąpił do łona Dziewicy. Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień zstępuje do nas z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana. Jak Pan ukazał się Apostołom w rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie.”
(św. Franciszek z Asyżu)
< POCZTÓWKA Z DĘBOWCA >

Foto z Dębowca

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >