2020-03-10 Wtorek II Tydzień Wielkiego Postu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2020-03-10 Wtorek II Tydzień Wielkiego Postu

HOMILIA

Wtorek, II Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

(Mt 23, 1-12)


foto from https://pixabay.com/photos/

Czyny i słowa

Bóg posługuje się dobrymi ludźmi, a źli ludzie posługują się Bogiem, powiedział w jednym ze swoich filmów James Stewart. Do jakiej miary chcemy wypełniać wolę Pana w naszym życiu? To jest miara naszego prawdziwego dobra. Ale zapewne warto się też przyjrzeć, czy nie wykorzystujemy wiary a może samego Boga do własnych celów…

Lecz jak zbadać swoje serce, czy jest gotowe służyć naprawdę Bogu? Odpowiedź jest zapewne prosta: jeśli umiemy być posłuszni Słowu Boga bezinteresownie, nie mając z tego żadnej korzyści oprócz tej jednej – że wypełniamy wolę Boga. Taki właśnie był Jezus Chrystus. Niczego nie czynił dla próżnej chwały, lecz wszystko z miłości do Ojca w Niebie i do człowieka na ziemi. Jezus nie znajdował też żadnej radości w samych tytułach i ludzkich pochwałach. Nawet, gdy postanowili Go obwołać królem po rozmnożeniu chleba.

Gdy Franciszek komentował tę Ewangelię powiedział, że „chrześcijaństwo jest religią czynów, a nie słów”. Ale jeśli te słowa Papieża mogą brzmieć jak przeciwstawienie uczynków i słów, posłuchajmy św. Jakuba, który ganił wiarę bez uczynków: „Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków” (2,18).

Czy cenisz sobie dobroć i służbę innym bardziej niż pochwały, nagrody i tytuły? A może twoje dobre czyny i słowa nie są właściwie zrozumiane i przyjęte? Jeśli tak, to zapewne Bóg zaprasza cię do większej sprawiedliwości dla Królestwa. I prowadzi drogą, którą szedł Jego Jedyny Syn. Nie jestem Panie godny, abyś mnie prowadził drogą takiej doskonałości, cokolwiek jednak będzie Twoją wolą, daj mi pokój serca i radość do jej wypełnienia.

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia

Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

Droga życia

„Jezus uniża się co dzień jak wtedy, gdy z tronu królewskiego zstąpił do łona Dziewicy. Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień zstępuje do nas z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana. Jak Pan ukazał się Apostołom w rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie.”
(św. Franciszek z Asyżu)
< POCZTÓWKA Z DĘBOWCA >

Foto z Dębowca

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >