2020-03-09 Poniedziałek II Tydzień Wielkiego Postu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2020-03-09 Poniedziałek II Tydzień Wielkiego Postu

HOMILIA

Poniedziałek, II Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

(Łk 6, 36-38)


foto from https://pixabay.com

Wezwani do nawrócenia

Dzieje Narodu Wybranego opisane w Biblii to historia ciągłych odejść od Boga i powrotów, historia jego grzechu i przebaczenia, historia przymierza i zrywania go przez człowieka. To jest również nasza historia. Na szczęście Bóg jest zawsze wierny przymierzu. Ważne, żeby to Słowo z Biblii przyjąć jako Słowo do mnie, osobiście, jako Słowo żywe, które ma moc wlać Życie w moje życie. Do czego dzisiaj mnie wzywa?

Do przyznania się do błędów, do swoich buntów wobec woli Boga, do uznania swojej niewdzięczności, bo to prawda o mnie – a przecież ona wyzwala. Tą Prawdą jest Pan. On nas wyzwala. Dlaczego? Bo jest pełen miłosierdzia, łaskawości, litości… Nasz Bóg jest Dobry i ta dobroć najpełniej objawia się w miłosierdziu, najwspanialszym i największym przymiocie Boga (św. Siostra Faustyna). Do nas należy zawstydzić się grzechem, zarumienić, zapłakać nad swoją nędzą. Bo Bóg sercem skruszonym nie pogardzi (zob. Ps 51,19).

Pan posyła nam swoich proroków nieustannie. Chce, byśmy ich posłuchali. Są nimi bracia i siostry, którzy nas otaczają, z którymi spotykamy się każdego dnia, którzy w konfrontacji z nami zmuszają nas do zajęcia konkretnej postawy, a Słowo Boga podpowiada nam, która jest właściwa, zgodna z wolą Boga.

Liturgia Słowa Wielkiego Postu codziennie wzywa nas do nawrócenia. Słowo Boga jest nam podarowane, aby badać nasze serce, ku czemu ono się skłania, za czym dąży, do czego próbuje przylgnąć. Dlatego chcemy wołać za psalmistą: Wybadaj mnie, Boże, i poznaj moje serce[…] zobacz, czy nie podążam drogą nieprawości, a prowadź mnie drogą odwieczną! (Ps 139, 23-24).

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-

 

Drodzy Przyjaciele

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego odwołujemy wszystkie inicjatywy w Centrum Pojednania do 14 kwietnia 2020 roku.

Zapewniamy o naszej bliskości z Wami i modlitwie o zatrzymanie wirusa.

ks. Bohdan Dutko MS
dyrektor Centrum Pojednania


Prosimy o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw małżeńskich i rodzinnych.

Janka i Marian


Droga życia

„Bóg nie może dawać niczego innego, jak tylko swoją miłość.”
(Izaak z Niniwy)