2020-03-08 II Niedziela Wielkiego Postu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2020-03-08 II Niedziela Wielkiego Postu

HOMILIA

II Niedziela Wielkiego Postu, Rok A, II

(Mt 17, 1-9)


BLISKOŚĆ BOGA

Wielu ludzi tęskni za bliskością Boga, miłością bez granic, wobec której można być w pełni sobą. Jednak to pragnienie zbyt często prowadzi do rozczarowania. Zdaje się, że w momencie, gdy już jest się przy Nim, On znów się oddala. Czy Bóg Bawi się z człowiekiem na ziemi w chowanego?

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas na górę Tabor, gdzie uczniowie są świadkami przemienienia Jezusa. Mogą zobaczyć Jego chwałę. Pragną zatrzymać się na dłużej w blasku Bożej obecności. To spotkanie ma przygotować ich serca na doświadczenie zgorszenia krzyża. Oni również zostaną później zaproszeni przez Mistrza, by czuwali w Ogrodzie Oliwnym w godzinie próby. Jednak bez światła z góry Tabor, nie byliby w stanie znieść ciemności, które ogarną ich aż do Dnia Zmartwychwstania.

Jezus rozmawiając z Eliaszem i Mojżeszem daje odczuć uczniom swoją bliskość i ukazuje spełnienie się obietnic danych Narodowi Wybranemu. Dla Piotra, Jakuba i Jana jest to chwila umocnienia, po której trzeba wracać do szarej rzeczywistości i podróży w stronę Kalwarii.

W naszym życiu również są takie momenty bliskości z Jezusem. Dane po to, aby nie ustać w drodze do domu Ojca. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas tego, że tu na ziemi możliwe jest jedynie chwilowe takie spotkanie. To rozbudzenie tęsknoty i przypomnienie jaki jest cel życia każdego wierzącego w Chrystusa. To zjednoczenie z Bogiem w Niebie, odnalezienie tak długo oczekiwanej miłości, wobec której można być w pełni sobą.

——————————-

diakon Tomasz Skrzęta MS – WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-

 

Drodzy Przyjaciele

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego odwołujemy wszystkie inicjatywy w Centrum Pojednania do 14 kwietnia 2020 roku.

Zapewniamy o naszej bliskości z Wami i modlitwie o zatrzymanie wirusa.

ks. Bohdan Dutko MS
dyrektor Centrum Pojednania


Prosimy o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw małżeńskich i rodzinnych.

Janka i Marian


Droga życia

„Bóg nie może dawać niczego innego, jak tylko swoją miłość.”
(Izaak z Niniwy)