2020-03-04 Środa I Tydzień Wielkiego Postu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2020-03-04 Środa I Tydzień Wielkiego Postu

HOMILIA

Środa, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

Święto św. Kazimierza, królewicza

(J 15, 9-17)


Podobieństwo do naszego Zbawiciela

Patron dnia dzisiejszego, św. Kazimierz, przypomina nam prawdę, że nie jesteśmy samotną wyspą. Pan Bóg kształtował jego osobowość przez różne czynniki. Znawcy tematu podkreślają znaczenie głębokiej pobożności matki, rozum polityczny i prawość charakteru ojca, mądrość, pobożność i nieskazitelną moralność wychowawcy, Jana Długosza, a także przykład życia ówczesnych świętych polskich, takich jak św. Jan Kanty.
W sylwetce św. Kazimierza odczytujemy cechy bardzo aktualne na nasze czasy. Jest to święty, który łączy narody, jest przykładem zdrowej religijności, która w jego postawie jest szczególnie widoczna: umiłowanie Eucharystii i kult Matki Bożej.

Znany z dobroczynności, surowego trybu życia oraz głębokiej pobożności jest orędownikiem i patronem tych, którzy podejmują służbę publiczną w państwie. Łączył bowiem życie religijne, wręcz kontemplacyjne, z działalnością polityczną. Stawiany jest za wzór konsekwencji w realizowaniu postanowień oraz miłosierdzia wobec potrzebujących i cierpiących”.

Św. Kazimierz uczy nas, tak bardzo zapatrzonych w dobra doczesne, że tylko Bóg jest prawdziwym Dobrem, bo wszystko inne przemija i prawdziwego szczęścia nie można znaleźć poza Bogiem. Ci, którzy sprawują władzę mogę od niego uczyć się o sprawiedliwości i umiłowaniu prawdy, o odpowiedzialności i poszanowaniu praw drugiego człowieka oraz praw narodu. I tego jak on służyć Bogu i drugiemu człowiekowi.

Liturgia Słowa na dzisiejsze święto przypomina nam o byciu wybranymi przez Chrystusa na Jego uczniów. Podobieństwo do naszego Zbawiciela – Przyjaciela możemy osiągnąć i otrzymać tylko przez życie według przykazania miłości.
A św. Paweł zachęca nas i podpowiada konieczność dokonania zasadniczego wyboru w naszym życiu: wybrać Chrystusa Jezusa, Pana, za najwyższą wartość i z życia uczynić wędrówkę, nieustanną, gorliwą do życia wiecznego w pełni.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-

 

Drodzy Przyjaciele

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego odwołujemy wszystkie inicjatywy w Centrum Pojednania do 14 kwietnia 2020 roku.

Zapewniamy o naszej bliskości z Wami i modlitwie o zatrzymanie wirusa.

ks. Bohdan Dutko MS
dyrektor Centrum Pojednania


Prosimy o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw małżeńskich i rodzinnych.

Janka i Marian


Droga życia

„Bóg nie może dawać niczego innego, jak tylko swoją miłość.”
(Izaak z Niniwy)