2020-03-03 Wtorek I Tydzień Wielkiego Postu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2020-03-03 Wtorek I Tydzień Wielkiego Postu

HOMILIA

Wtorek, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

(Mt 6, 7-15)


Moja modlitwa

Modlitwa jest jednym z filarów Wielkiego Postu. W Ewangelii wg św. Mateusza Jezus uczy swoich naśladowców modlitwy zaraz po tym kiedy przekazał im nauczanie na temat ducha przykazań. Słysząc słowa o tym, że pożądliwość to już cudzołóstwo, że gniew na brata lub nazwanie go głupcem domaga się takiej samej kary jak zabójstwo uczniowie łatwo mogli zwątpić w sens podążania za Mistrzem z Nazaretu. Kto zdoła sprostać tak rozumianym wymaganiom Prawa? O ile dobra nowina o miłosiernej miłości Boga jest zawsze czymś pociągającym, o tyle przychodzące później konfrontowanie się z własnymi grzechami, ograniczeniami i prostą ludzką biedą przynosi szybkie zniechęcenie. Tyle w nas złości, lęku i sprzecznych pragnień. Tyle małostkowości, która owocuje krzywdą wyrządzaną naszym bliskim. Jak możliwe jest dotrzeć na drugi brzeg wzburzonego jeziora własnych pożądliwości? Odpowiedzią jest właśnie modlitwa.

W nauczaniu Jezusa siła modlitwy nie opiera się na wielości słów i długości. Sam Jezus nie rezygnował z długiej modlitwy, a opowiadając przypowieść o ubogiej wdowie, która nieustannie naprzykrzała się niesprawiedliwemu sędziemu zachęcał do niej również uczniów. Jednak to, co decyduje o wartości modlitwy to nie jej długość, ale postawa wewnętrzna. Ucząc modlitwy Jezus wskazuje, że jej celem nie jest przekonanie Boga do naszych racji, ale zdanie się na Niego. Już pierwsze słowa „Ojcze nasz…” są zachętą do tego, by z ufnością powierzyć się opiece Kogoś bliskiego. Izrael znał taki sposób zwracania się do Boga. Również w księgach Starego Testamentu znajdziemy słowa, w których Bóg jest nazywany Ojcem. Jednak dla Jezusa i dla nas jako Jego uczniów bliskość Boga ma być Jego podstawowym atrybutem. Ufność pozwala nam rozumieć, że to nie my budujemy królestwo Boże, że ono jest darem Boga i że najlepszą drogą ocalenia jest poddanie się Jego woli.

Wobec całej drogi Wielkiego Postu Bóg zaprasza nas do oparcia się na Nim. Wsparci na mocnym ramieniu Boga potrafimy przejść przez Post oraz Misterium Paschalne, by na końcu tej drogi cieszyć się Jego pełną czułości bliskością.

——————————-

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-

 

Drodzy Przyjaciele

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego odwołujemy wszystkie inicjatywy w Centrum Pojednania do 14 kwietnia 2020 roku.

Zapewniamy o naszej bliskości z Wami i modlitwie o zatrzymanie wirusa.

ks. Bohdan Dutko MS
dyrektor Centrum Pojednania


Prosimy o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw małżeńskich i rodzinnych.

Janka i Marian


Droga życia

„Bóg nie może dawać niczego innego, jak tylko swoją miłość.”
(Izaak z Niniwy)