2020-03-02 Poniedziałek I Tydzień Wielkiego Postu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2020-03-02 Poniedziałek I Tydzień Wielkiego Postu

HOMILIA

Poniedziałek, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

(Mt 25, 31-46)


foto from https://pixabay.com/photos/

Sąd nieostateczny i ostateczny

W Polsce trwa zażarta dyskusja o sądach. A konkretnie o sędziach na różnych poziomach. A jeszcze bardziej o rozumienie pojęcia – sprawiedliwość. Co to jest sprawiedliwość? Doświadczenie mówi nam, iż sprawiedliwość zależy od punktu widzenia, a punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I na to nie ma rady. Zawsze tak było i do końca świata tak będzie. Nie ma czegoś takiego, jak sprawiedliwość absolutna. Ona bowiem istnieje tylko u Boga. Tylko Bóg jest absolutnie sprawiedliwy i ta Jego sprawiedliwość okaże się w pełni dopiero na końcu świata, kiedy skończy się to, co doczesne i przemijające a zacznie to co wieczne.

Opis sądu ostatecznego z dzisiejszej Ewangelii zaprasza nas do przemyślenia naszego stosunku do rzeczywistości, w której żyjemy. Doświadczenie pięciu zmysłów nie obejmuje całej rzeczywistości, ale ogranicza się tylko do wymiaru tego świata. Objawienie Boże („gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale”) zapewnia nas, iż istnieje inna rzeczywistość, którą poznamy dopiero po śmierci. I tego nie da się sprawdzić, ani wyobrazić sobie tutaj, na ziemi. Zostaje wiara, że tak jest. I trzeba dać się zaskoczyć Bogu, bo będzie to zaskoczenie przekraczające całkowicie nasz sposób rozumienia sprawiedliwości. I trzeba się zgodzić z tym, że nie mamy na to żadnego wpływu.

Wnioski:

Ten świat w jego przemijaniu się skończy na pewno. (Jak to będzie w szczegółach, tego nie wiemy i to nie jest najważniejsze).

Prawda o każdym z nas zostanie ujawniona w całej pełni. (wyjdzie na jaw dobro i zło, które było naszym udziałem – Sąd ostateczny). Kryteria oceny będą inne niż się spodziewamy i myślimy. (Kiedy widzieliśmy Cię….)

Co robić teraz? – Prosić o wiarę i Ducha Świętego, by właściwie odczytać wolę Bożą w stosunku do mnie i o odwagę, by wbrew zasadom tego świata, iść odważnie „pod prąd”, ufając, że tylko Miłość się liczy i tylko Ona przetrwa.

I jeszcze ważne pytanie: czego boję się bardziej: sądu (a raczej sądów) nieostatecznego czy tego Ostatecznego? Bo tylko od tego Ostatecznego zależy moja wieczność.

——————————-

ks. Henryk Kuman MS – duszpasterz, pracuje w Rzeszowie

——————————-

 

Drodzy Przyjaciele

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego odwołujemy wszystkie inicjatywy w Centrum Pojednania do 14 kwietnia 2020 roku.

Zapewniamy o naszej bliskości z Wami i modlitwie o zatrzymanie wirusa.

ks. Bohdan Dutko MS
dyrektor Centrum Pojednania


Prosimy o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw małżeńskich i rodzinnych.

Janka i Marian


Droga życia

„Bóg nie może dawać niczego innego, jak tylko swoją miłość.”
(Izaak z Niniwy)