2020-02-14 >Piątek V Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2020-02-14 >Piątek V Tydzień zwykły

HOMILIA

Piątek, V Tydzień zwykły, Rok A, II

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa – patronów Europy

(Łk 10, 1-9)


foto from https://pixabay.com/photos/

Styl życia ucznia

Jezus w dzisiejszej Ewangelii, daje nam wskazówki na to, jak ma wyglądać nasze życie. W bardzo prostych i konkretnych słowach słyszymy jaki ma być styl życia ucznia. Uczeń, to ten, który w tym świecie ma tak żyć, aby inni dzięki temu mogli się spotykać z naszym Panem. To jest misja każdego z nas. Mamy przygotowywać innych na spotkanie z Bogiem. Trudne zadanie, ale właśnie po to nas Pan posyła.

Pan Jezus posyła uczniów „jak owce między wilki”. Prawdziwy uczeń to ten, kto wie, że jest słaby, kto wie, że nie może sam się obronić.

Św. Jan Chryzostom komentując tę ewangelie, powiedział: «Jeśli nie idziesz jako baranek, ale jako wilk między wilki, wtedy Pan cię nie chroni: broń się sam». Jeżeli oprzemy się na sobie, to nasze życie i głoszenie nie będzie owocne. Do tego, aby być posłanym uczniem potrzeba męstwa ale tez i pokory.

Niech patroni dnia dzisiejszego, święci Cyryl i Metody pomagają nam głosić Słowo Boże tak jak oni to czynili.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
06
MAR
Rekolekcje – Szczęśliwe Małżeństwo

Zapraszamy na rekolekcje małżeńskie do... czytaj więcej

rodziny

Godzina rozpoczęcia 18:00

20
MAR
Pojednanie z samym sobą

Sesja "Pojednanie z samym sobą" prowadzona jest w ramach cyklu... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00

20
MAR
Szkoła Biblijna – spotkanie 3

Prowadzący ks. prof. Janusz Kręcidło MS Profesor nauk... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00


Prosimy o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw małżeńskich i rodzinnych.

Janka i Marian


Droga życia

„Tylko ci, którzy posiadają w sobie nowe życie, mogą być narzędziem jego przekazywania innym.”
(ks. Franciszek Blachnicki)