2020-02-09 V Niedziela zwykła Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2020-02-09 V Niedziela zwykła

HOMILIA

V Niedziela zwykła, Rok A, II

(Mt 5, 13-16)


foto from https://pixabay.com/photos/

CHRZEŚCIJANIN ZNAKIEM

Gdy Pan Bóg stwarzał świat każdej z rzeczy czy istocie wyznaczał określone zadanie. Najwięcej zadań otrzymał człowiek: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi” (Rdz 1, 28). Dzisiaj w Ewangelii słyszymy o roli chrześcijan w świecie. Pan Jezus używa obrazu soli i światła – dwóch rzeczy, bardzo powszechnych, prozaicznych, spotykanych na co dzień, towarzyszących nam przez całe życie.

Sól nadaje smak potrawom, jest środkiem zapobiegającym zepsuciu pokarmów, pobudza apetyt, oczyszcza, wyżera. Ale żeby wypełnić swoją rolę w każdym przypadku musi się rozpuścić, czyli w pewnym sensie zniknąć. Jakże trafny jest wybór Jezusa dla opisania roli chrześcijanina w świecie! Umrzeć!, bo wtedy będzie widziany Ten, którego chrześcijanin nosi w sobie – Chrystusa (tak mówił św. Jan Chrzciciel – „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3,30).

Światło pozwala nie zbłądzić, pewnie poruszać się do przodu, osiągnąć cel. Świat, w którym żyjemy jest w ciemności. Bez duchowego światła skazany jest na unicestwienie. Jezus mówi o sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12). Skoro chrześcijanin niesie w sobie Chrystusa oczywistym jest, że ma stać się światłem w tym świecie. Ten świat potrzebuje chrześcijan, dlatego Pan wyznacza im rolę bycia światłem.

Taka jest rola chrześcijan – być znakiem, czyli wskazywać na Tego którego oznacza, nawet więcej – symbolem, w ścisłym znaczeniu tego terminu – uobecniać Rzeczywistość, którą oznacza – Jezusa Chrystusa. W ten sposób inni widząc te znaki będą odnajdywać w tym świecie Boga i oddawać Mu należną cześć.

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
06
MAR
Rekolekcje – Szczęśliwe Małżeństwo

Zapraszamy na rekolekcje małżeńskie do... czytaj więcej

rodziny

Godzina rozpoczęcia 18:00

20
MAR
Pojednanie z samym sobą

Sesja "Pojednanie z samym sobą" prowadzona jest w ramach cyklu... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00

20
MAR
Szkoła Biblijna – spotkanie 3

Prowadzący ks. prof. Janusz Kręcidło MS Profesor nauk... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00


Prosimy o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw małżeńskich i rodzinnych.

Janka i Marian


Droga życia

„Tylko ci, którzy posiadają w sobie nowe życie, mogą być narzędziem jego przekazywania innym.”
(ks. Franciszek Blachnicki)