2020-02-02 Święto ofiarowania Pańskiego Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2020-02-02 Święto ofiarowania Pańskiego

HOMILIA

IV Niedziela zwykła, Rok A, II

Święto ofiarowania Pańskiego

(Łk 2, 22-40)


BYĆ JAK SYMEON

Spotkania mogą być przypadkowe lub zaplanowane, mogą mieć charakter urzędowy lub towarzyski. Są spotkania, które nie maja żadnego znaczenia lub takie, które wywierają bardzo znaczący wpływ na nasze życie.

Ewangelia opisuje dziś spotkanie w świątyni, które dla Symeona było najważniejsze w życiu. Kiedy wziął w swoje ręce Dzieciątko, wypowiedział prorocze słowa, że jest Ono Zbawicielem dla wszystkich narodów, światłem dla pogan i chwalą dla Izraela. Symeon rozpoznał w małym Jezusie zapowiadanego i wyczekiwanego Mesjasza. Również prorokini Anna, która przyszła w tej chwili do świątyni, mówiła wszystkim o Nim.

Osoby sędziwej Anny i sprawiedliwego Symeona symbolizują cały lud boży. Jezus – jako niemowlę – spotyka swój lud w świątyni Jerozolimskiej, czyli w miejscu, w którym obecny jest sam Bóg. Proroctwo Symeona mówi o Jezusie, że będzie on „znakiem, któremu sprzeciwiać się będą”. Jezus będzie postacią, w którą wielu uwierzy, ale też i wielu odrzuci. Symeonem kieruje Duch Święty, o czym wspomina św. Łukasz w dzisiejszej Ewangelii.

Dzisiejsze święto jest od 1997 roku Dniem Życia Konsekrowanego. Św. Jan Paweł II ustanowił je, by wskazać jak ważne dla wszystkich wierzących jest życie zakonne. Bo zakonnik, zakonnica czy osoba konsekrowana – tak jak Symeon – ma dawać świadectwo i pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu. Kierując się Jego natchnieniami ma ona wychodzić na spotkanie Jezusowi, by rozpoznać w nim Mesjasza. To on ma być tym Jedynym prawdziwym Światłem i prawdziwym Zbawieniem. Taki dar poznania otrzymał Symeon. Jego słowa przytaczane dziś przez ewangelistę Łukasza znane są jako „Kantyk Symeona” i są częścią ostatniej modlitwy brewiarzowej dnia – komplety: „Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju”. To wezwanie jest wstępem do końcowej prośby o „noc spokojną i śmierć szczęśliwą”. Kto spotkał Jezusa i rozpoznał w Nim Mesjasza – jak Symeon – ma w sobie pokój, którego nic nie jest w stanie zburzyć.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
06
MAR
Rekolekcje – Szczęśliwe Małżeństwo

Zapraszamy na rekolekcje małżeńskie do... czytaj więcej

rodziny

Godzina rozpoczęcia 18:00

20
MAR
Pojednanie z samym sobą

Sesja "Pojednanie z samym sobą" prowadzona jest w ramach cyklu... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00

20
MAR
Szkoła Biblijna – spotkanie 3

Prowadzący ks. prof. Janusz Kręcidło MS Profesor nauk... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00


Prosimy o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o szczęśliwe rozwiązanie trudnych spraw małżeńskich i rodzinnych.

Janka i Marian


Droga życia

„Tylko ci, którzy posiadają w sobie nowe życie, mogą być narzędziem jego przekazywania innym.”
(ks. Franciszek Blachnicki)