2020-01-02 Czwartek I Tydzień po Narodzeniu Pańskim Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2020-01-02 Czwartek I Tydzień po Narodzeniu Pańskim

HOMILIA

Czwartek, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok A, II

Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

(J 1, 19-28)


Współistotny

Promocja produktów, dzieł filmowych czy różnego rodzaju artystów sceny, jest we współczesnym świecie niezwykle ważna. Swego rodzaju promocji dokonywali prorocy Starego Testamentu zapowiadając nadejście Mesjasza.

Mesjasz, miał być kim zupełnie wyjątkowym. Prorockie fragmenty Ksiąg Starego Testamentu podają Jego pochodzenie, cechy osoby a także przyszłe męczeństwo.

Święty Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii, nagabywany przez kapłanów i lewitów daje świadectwo o mającym się objawić Mesjaszu, które można sparafrazować stwierdzeniem: „Tak – Jezus jest Tym Mesjaszem, na którego czekacie”.

Pierwsi Chrześcijanie niezachwianie wierzyli, że Syn Boży jest równy w Bóstwie Bogu Ojcu. Wszystkie teorie, które kwestionowały tę prawdy wiary uznawane były za herezje. Patronowie dnia dzisiejszego: św. Bazyli Wielki i jego przyjaciel św. Grzegorz z Nazjanzu, zadali sobie wiele trudu, by swoimi pismami bronić Bóstwa Jezusa Chrystusa.

Dlaczego obrona wiary w równość Bóstwa Ojca z Synem była od początków Chrześcijaństwa – i jest po dziś – tak ważna? Bo nieuznawanie tej prawdy wiary sprawia, że wszystko w nauczaniu i działalności Jezusa można by uznać za względne. Na przykład: można argumentować, że Jezus nie będąc w pełni Bogiem był w pewnych sprawach ograniczony. I tylko dlatego nie udzielił kobietom sakramentu kapłaństwa, bo w zdominowanym wówczas przez mężczyzn świecie mogłoby to nie zostać zaakceptowane. Wiara w pełnię Bóstwa Chrystusa każe stwierdzić, że Jezus mógł był zrobić, co chciał, bo będąc w pełni Człowiekiem był równocześnie Wszechmogącym Bogiem.

Podczas niedziel i uroczystości kościelnych recytujmy bardzo świadomie słowa „Credo”, w którym wyznajemy, że Jezus jest „współistotny Ojcu”. Bądźmy również wdzięczni za wszystkich obrońców takiej wiary, bo ona jest fundamentem naszego życia z Jezusem. Amen.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
17
STY
Pojednanie z utraconym dzieciństwem

Sesja "Pojednanie z utraconym dzieciństwem" prowadzona jest w ramach... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00

24
STY
Konwiwencja Wspólnot Neokatechumenalnych

Wspólnoty Neokatechumenalne Konwiwencja dla wspólnot z Krakowa i... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00

31
STY
Spotkanie trzeźwościowe I

SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE Na comiesięczne spotkanie zapraszamy... czytaj więcej

Osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 15:00


Proszę o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o pomoc i dobre zakończenie sprawy Bogu wiadomej.

Adam


Droga życia

„Największe cuda powstają w największej ciszy.”
(W. Raabe)