2019-09-12 Czwartek XXIII Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2019-09-12 Czwartek XXIII Tydzień zwykły

HOMILIA

Czwartek, XXIII Tydzień zwykły, Rok C, I

(Łk 6, 27-38)


Serce chrześcijaństwa

W dniu w którym poczujesz w swoim sercu miłość do nieprzyjaciela – zabij cielca, sproś przyjaciół i ciesz się, i raduj, boś jest w Królestwie Bożym.
(Apokryficzna ewangelia pochodząca z pierwszych wieków)

Pewien brat odwiedził abba Matoesa i zapytał go: „Jak to mnisi ze Sketis wypełnili więcej, niż nakazuje Pismo, miłując nieprzyjaciół bardziej niż siebie samych?” Odpowiedział mu abba Matoes: „Ja jeszcze nawet tego, który mnie kocha, nie kocham jak siebie samego”.

Miłość do nieprzyjaciela jest sercem duchowości chrześcijańskiej. Te słowa są rewolucyjne. Mogą nawet gorszyć! One wzywają każdego do nawrócenia!

Może ktoś się oburzy i powie: jak to, ja mam się nawracać? Przecież chodzę codziennie do kościoła, odmawiam różaniec, słucham Radia Maryja… A jednak nie to stanowi o byciu chrześcijaninem.

Kochaj Boga z całego serca; przebacz każdemu; kochaj nieprzyjaciół – to jest tożsamość chrześcijanina! Chociaż jestem księdzem i często to przepowiadam wobec tych słów muszę z pokorą powiedzieć, że są dalekie ode mnie – wzywają mnie do nawrócenia.

Natura Boga

Wczoraj słuchałem homilii, w której głoszący, mówiąc o błogosławieństwach płynących z Kazania na Górze, zachęcał mnie i obecnych w kościele do wypełniania programu, jaki dał nam Jezus. Przekonywał, że choć potrzebny jest duży wysiłek, możemy wypełnić te słowa. Co za moralizm!

Człowiek, choćby się bardzo wysilał, nie potrafi sam z siebie kochać wroga, zdrajcę, nieprzyjaciela… Kiedy mężczyzna kocha kobietę lub matka kocha swoje dziecko, nie jest niczym nadzwyczajnym – jest to miłość naturalna. Do miłowania nieprzyjaciół nie wystarczą uczucia, silna wola czy dobre wychowanie!!! To przekracza nasze możliwości.

Do miłowania nieprzyjaciela może nas uzdolnić tylko Duch Święty. To jest Jego dzieło, które przekształca nas w człowieka nowego, podobnego do Chrystusa i czyni to za darmo, nie w nagrodę za jakieś nasze zasługi. Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, w którym pojawiły się rzeczy nowe, których przedtem nie było. Co się w nas pojawiło? Natura Boża, łaska Ducha Świętego.

Co chcecie, żeby ludzie wam czynili

To jest treść całego Kazania na Górze. Jak Chrystus ukochał mnie? On mnie nigdy nie potępił ani nie osądził. On znosi wszystkie moje wady, mój egoizm i moją pychę. Kto naprawdę doświadcza od Chrystusa takiej miłości, ten, mając Jego naturę, – może taką formę miłości dawać innym.

Kultura europejska

Zmarły filozof Leszek Kołakowski w 1974 został odznaczony nagrodą Związku Księgarzy Niemieckich. To jest w Niemczech dużej rangi humanistyczna nagroda. Powiedział wtedy: „Kultura europejska wyznaczona jest przez zdania typu: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą”. Oczywiście, nie musiał mówić, kogo cytuje. I dalej: „Możecie postawić pytanie, czy wielu ludzi w Europie potrafiło według takich reguł żyć. Odpowiedź będzie smutna: niewielu. Ale oni nadają sens kulturze Europy”.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-

Nadchodzące wydarzenia
23
WRZ
Rekolekcje kapłańskie I tura 2019

Zapraszamy na I turę Rekolekcji Kapłańskich w dniach 23-26... czytaj więcej

kapłani

Godzina rozpoczęcia 18:00

28
WRZ
Pielgrzymka do Niepokalanowa

  Zapraszamy na pielgrzymkę do Niepokalanowa, która... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 06:00

29
WRZ
Zakończenie sezonu motocyklowego

Zapraszamy na uroczyste zakończenie sezonu motocyklowego roku 2019... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 12:00


Proszę o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o pomoc i dobre zakończenie sprawy Bogu wiadomej.

Adam


Droga życia


„Znajdowałem lud zbuntowany przeciwko Ewangelii za każdym razem, kiedy obok krzyża Zbawiciela nie pokazywałem Jego Matki.”
(św. Franciszek Ksawery)