2019-08-10 Sobota XVIII Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2019-08-10 Sobota XVIII Tydzień zwykły

HOMILIA

Sobota, XVIII Tydzień zwykły, Rok C, I

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

(J 12, 24-26)


foto from https://pixabay.com/pl/

Obumieranie

Dzisiejsza Ewangelia czytana jest także w uroczystość św. Wojciecha Męczennika. Jak św. Wawrzyniec jest on męczennikiem. Ziarno dobrze wyraża ich życie, podobne do życia Jezusa Chrystusa: ofiarowanie siebie i śmierć przyjęta z miłości, aby wydać plon nowego życia.

Ziarno…

Ewangelia często mówi o ziarnie. Jest ziarno dobre i złe. Samo Słowo Boże porównane jest do dobrego ziarna. Jezus również mówi o sobie, że jest jak ziarno.
Święty Wawrzyniec był jak dobre ziarno. Najstarsze przekazy mówią, że był archidiakonem Rzymu. W czasach wielkich prześladowań, dekret cesarski nakazał zabicie papieża, biskupów, kapłanów i diakonów. Wawrzyniec stał na czele diakonów chociaż miał 33 lata. Prefekt miasta zażądał, aby przed śmiercią Wawrzyniec oddał bogactwa Kościoła. Miał trzy dni na zebranie ich. Po tym czasie, Wawrzyniec stanął przed władcą z rzeszą ludzi chorych, ślepych, ułomnych, biednych… Przedstawił ich jako bogactwo Rzymu. Prefekt nakazał natychmiastową egzekucję: Wawrzyniec zginął na rozpalonej kracie lub został ścięty. Wobec takiego świadectwa, wielu senatorów i prostych mieszkańców Rzymu nawróciło się.

…obumiera, aby przynieść plon

Śmierć jest kresem każdego życia. Bóg postanowił o tym po grzechu człowieka: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Dał szansę, aby każdy odkrył w umieraniu okazję do odwrócenia się od kłamstwa szatana, przezwyciężenia samotności i objawienia miłości. Syn Boży stał się właśnie dlatego człowiekiem, aby ukazać miłość Boga, zaś miejsce śmierci uczynić źródłem życia. Umieranie odtąd może być przyjęte nie jako wyrok, ale jako droga przezwyciężenia samotności. Bo gdy nie ma obumierania siebie, ziarno pozostaje samo. Dlatego obumieranie niby złota nić ma być wplecione w całe życie, bez niego nie ma miłości!
Ludzie wierni miłości aż do śmierci są dobrym ziarnem, które obumiera, ale wyda plon obfity.

Czy znam miejsce mojego obumierania dzisiaj?

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
13
GRU
Konwiwencja Wspólnot Neokatechumenalnych

Wspólnoty Neokatechumenalne Konwiwencja dla wspólnot z Krakowa i... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00

14
GRU
Dzień Skupienia

Dzień Skupienia dla Odnowy w Duchu Świętym z Rzeszowa 14... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 06:00

16
GRU
Kurs przedmałżeński – Nauki przedślubne

... czytaj więcej

nażeczenie

Godzina rozpoczęcia 19:00


Proszę o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o pomoc i dobre zakończenie sprawy Bogu wiadomej.

Adam


Droga życia

„Kiedy człowiek popadnie w grzech śmiertelny, musi szukać pomocy u lekarza, jakim jest kapłan, i musi zastosować lekarstwo w postaci spowiedzi. (…) Jak to dobrze, że mamy w zasięgu ręki sakrament leczący rany duszy.”
(św. Jan Vianney)