2019-08-02 Piątek XVII Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2019-08-02 Piątek XVII Tydzień zwykły

HOMILIA

Piątek, XVII Tydzień zwykły, Rok C, I

(Mt 13, 54-58)


Uwierzyć w księdza

O Nazarecie moglibyśmy powiedzieć, że było to miasto niedowiarków. W nim większość swojego dzieciństwa i młodych lat spędził Jezus. Niewiele zdziałał tam cudów, bo Jego znajomi, sąsiedzi i krewni powątpiewali o Nim, nie dowierzali Mu i lekceważyli Go. I o tym dowiadujemy się z dzisiejszej Ewangelii.
Skąd u nich taki brak wiary? Powodem tego wydaje się być Jego dotychczasowa „zwyczajność”. Bo przecież Jezus do rozpoczęcia publicznej działalności był jednym z nich. Dorastał jak inne dzieci pod opieką Maryi – Matki i Józefa – cieśli. Z relacji Ewangelistów wiemy, że korzystał z zaproszeń na przyjęcia i uroczystości. Był jak wielu innych żyjących w tamtych czasach. Aż tu Jego bliscy dowiadują się, że naucza z wielką mądrością i że czyni cuda. Jest to dla nich niepojęte. To, że do tej pory Jezus był taki jak oni, nie pozwala im uwierzyć, że teraz przemawia przez Niego sam Bóg.

Do dziś mamy na świecie tak wielu „mieszkańców Nazaretu”, którzy nie mogą uwierzyć, że Jezus był prawdziwym Bogiem. Historię Jego życia odczytują jako zbyt zwyczajną.

Jezus, od początku swej misji objawia się ludziom jako pośrednik między Wszechmogącym Stwórcą a człowiekiem. Tym samym pełni rolę Kapłana w rozumieniu Starego Testamentu. Ale nowością w Jego Kapłaństwie jest, że to nie On składał ofiarę ze zwierząt ale On Sam poniósł śmierć dla Zbawienia ludzi. W dzień przed ukrzyżowaniem Jezus ustanowił swoich następców – kapłanów, aby byli, jak On, pośrednikami między Bogiem a człowiekiem. Mają oni składać nieustannie Ofiarę Dziękczynienia za Jego Śmierć i Zmartwychwstanie. A uczestniczenie w tej Ofierze otwiera nam drogę do Zbawienia. To kapłanom daje charyzmatyczną Moc Słowa przemieniającą chleb w Jego Ciało i wino w Jego Krew. Ten dar otrzymują oni nie ze względu na pochodzenie czy wybitne zdolności, wiedzę lub inteligencję. Nie. Oni zostają wyposażeni w Jego Moc pomimo ich „zwyczajności”. Każdy kapłan pochodzi ze zwykłych ludzi, więc i każdy z nich jest – między innymi – poddany pokusom grzechu. Ale działający Jezus jest ponad każdym grzechem.

Dlatego na naszej drodze wiary w Jezusa tak ważne jest właściwe widzenie roli księdza. Jego „zwyczajność” (grzeszność) nie mogą nam przesłonić znaczenia zadań jakie ma powierzone przez Chrystusa. Jego funkcje dla wiernych można porównać do roli jaką pełnią naziemni kontrolerzy ruchu lotniczego. To oni mają za zadanie bezpiecznie poprowadzić samolot do zaplanowanego celu.

Módlmy się za kapłanów, aby jak najlepiej wypełniali misję, do której powołał ich nasz Pan. Módlmy się też za nas, abyśmy w ich kapłańskich czynnościach, przede wszystkim chcieli, słyszeć Słowa Chrystusa i widzieli cud Jego obecności i działania pośród nas.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
23
WRZ
Rekolekcje kapłańskie I tura 2019

Zapraszamy na I turę Rekolekcji Kapłańskich w dniach 23-26... czytaj więcej

kapłani

Godzina rozpoczęcia 18:00

28
WRZ
Pielgrzymka do Niepokalanowa

  Zapraszamy na pielgrzymkę do Niepokalanowa, która... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 06:00

11
PAŹ
Pojednanie z kryzysem wieku średniego

  Sesja "Pojednanie z kryzysem wieku średniego" prowadzona... czytaj więcej

dla osób powyżej 35 roku życia

Godzina rozpoczęcia 18:45


Proszę o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o pomoc i dobre zakończenie sprawy Bogu wiadomej.

Adam


Droga życia

„Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być, i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności.”
(św. Jan Paweł II)