2019-06-12 Środa X Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2019-06-12 Środa X Tydzień zwykły

HOMILIA

Środa, X Tydzień zwykły, Rok C, I

(Mt 5, 17-19)


Smak raju

,,Ten, kto nie smakuje raju w spełnianiu przykazań na tym świecie, nie będzie czuł smaku raju w świecie przyszłym.
Abraham Joshua Heschel

Przykazania Boże towarzyszą każdemu, kto otrzymał podstawową wiedzę religijną i stają się dla nas tzw. kręgosłupem moralnym. To dobrze, ale one mają w sobie coś głębszego. Mają smak raju, jak dowodzi genialny żydowski myśliciel Heschel. Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas ku tęsknocie za tym smakiem.

Prawo i prawo

Na różne sposoby można podchodzić do prawa. Jedni w prawie widzą cudowne lekarstwo na uleczenie świata, stąd parlamenty nic innego nie robią, jak tylko je tworzą, poprawiają, zmieniają i ulepszają… niestety zdarzają się też tzw. buble prawne!

Inni w prawie widzą tylko same życiowe przeszkody, więc starają się je ominąć lub przeskoczyć, stąd wynajmują prawników, którzy czyniąc różne „szpagaty prawne” dowodzą, co można, a czego nie należy. Kto śledzi różnego rodzaju afery, wie, o czym piszę.

Jezus zaskakuje słuchaczy, szczególnie faryzeuszy i uczonych w prawie mówiąc: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”. Musiała im „szczęka opaść”, jak mówi młodzież! Oni odsądzali Go od czci i wiary, że nie zachowuje prawa, że je łamie i innych do tego namawia, a tu nagle taka deklaracja.

Kiedy Jezus mówi o Prawie, odwołuje się do tego, co jest pierwsze i podstawowe: Miłość! Miłość jest wypełnieniem Prawa. Kochaj Boga i bliźniego, a ludzie w tym, co drugorzędne, upatrują istotę. Wyszła z nich cała prawda. Musimy przyznać się, że jesteśmy tacy sami jak oni, bo kiedy nie kochamy, to uciekamy się do prawa, kultury, wypełniania rytów – często religijnych i tam upatrujemy nasze zasługi.

Jezus umierając na krzyżu i zmartwychwstając wypełnił Prawo, bo do końca ukochał Boga i bliźniego! Tylko On wypełnił! On daje każdemu to zwycięstwo, aby Prawo dla nas nie było już więcej ciężarem. Jedyną drogą do raju jest miłość, innej drogi nie ma! I to jest ten przedsmak raju na ziemi!

Nowy wymiar

Jezus nic nie zmienia, nie usuwa i nie dodaje do starego prawa ani jednej joty, ale starym treściom prawa, często wypaczonym, nadaje nowy wymiar: Nie zemsta ale sprawiedliwość i miłosierdzie; gdy się gniewasz – zabijasz; o bliźnim mów tylko dobrze; przebaczaj bratu; nie zapominaj, że pieniądz jest twoim przeciwnikiem; cudzołóstwo jest wielowymiarowe: może być w sercu i w oczach, to też zdrada i pożądliwość; oddalaj kłamstwo i żyj w prawdzie, mowa niech będzie prosta: Tak, tak; nie, nie!

Ostatni będą pierwszymi

Jezus podkreśla świętość Prawa Bożego mówiąc, że nikt nie może w nim nic zmienić. Odwołał się do przykładu najmniejszej litery alfabetu greckiego – „joty”. Stąd na koniec przytoczę pewien midrasz o literce „jot”, który potwierdza przysłowiową mądrość o najmniejszych i ostatnich. Żona Abrahama przed zmianą imienia nazywała się Saraj. Bóg usunął z jej imienia literkę „jot”. Kiedy „jot” zobaczyła, że nie ma jej już w imieniu tak świętej kobiety, zasmucona udała się do tronu Boga i przed Nim wylała swój żal: „Boże, zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że nie powinnam zajmować miejsca większych liter. Wiem, że jestem najmniejszą literą. Ty jednak uczyniłeś mi łaskę i wstawiłeś do imienia tej wielkiej, sprawiedliwej kobiety, którą ludzie codziennie po tysiąckroć błogosławią. A tymczasem zostałam nagle wyrwana z tego błogosławionego imienia i tułam się. Czy uczyniłeś to, Boże, dlatego, że jestem najmniejszą z liter?”

I Bóg wysłuchał litery „jot”, i rzekł: – Za to, że wykazałaś w słowach tak wielką skromność, okażę ci znowu łaskę i zamiast ostatniej litery w imieniu Saraj będziesz pierwszą w imieniu wielkiego i sprawiedliwego bohatera. I stało się to wtedy, kiedy Mojżesz zmienił imię Ozuego na Jozue.

———————————————————————

ks. Bohdan Dutko MS – Dyrektor Centrum Pojednania „La Salette”

———————————————————————

 

Nadchodzące wydarzenia
23
WRZ
Rekolekcje kapłańskie I tura 2019

Zapraszamy na I turę Rekolekcji Kapłańskich w dniach 23-26... czytaj więcej

kapłani

Godzina rozpoczęcia 18:00

28
WRZ
Pielgrzymka do Niepokalanowa

  Zapraszamy na pielgrzymkę do Niepokalanowa, która... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 06:00

11
PAŹ
Pojednanie z kryzysem wieku średniego

  Sesja "Pojednanie z kryzysem wieku średniego" prowadzona... czytaj więcej

dla osób powyżej 35 roku życia

Godzina rozpoczęcia 18:45


Proszę o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o pomoc i dobre zakończenie sprawy Bogu wiadomej.

Adam


Droga życia

„Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być, i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności.”
(św. Jan Paweł II)