2019-06-02 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2019-06-02 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

HOMILIA

VII Niedziela Wielkanocna, Rok C, I

(Łk 24, 46-53)


W WĘDRÓWCE DO NIEBA

„Niebo w gębie” to przepis na staromodne ciasto jabłkowo-orzechowe. Gdy ktoś ma niezwykle komfortową sytuację w pracy czy w rodzinie – mówi się, że on, ona mają tam jak w niebie. My wiemy, że nawet najwspanialsze życie dobiegnie końca. Może dlatego ludzkość już od jej zarania tęskniła za perfekcyjną harmonią trwającą wiecznie.

Dziś świętujemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. („... został uniesiony do nieba” (Łk 24,52). Dobrze jest przypomnieć sobie, co wiemy o niebie z nauczania naszego Mistrza.

W rozmowie z saduceuszami, którzy pytają Jezusa o to, kto z siedmiu braci będzie przy zmartwychwstaniu mężem kobiety, którą wszyscy kolejno mieli za żonę ale żaden nie doczekał się potomstwa – słyszą w odpowiedzi: Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie (Mt 22,30).


Jezus dodaje, że Bóg jest bogiem żywych. A więc w niebie jest życie.
Przemienienie na górze Tabor (Mk 9,2-9) jest dla trzech Apostołów (Piotra, Jakuba i Jana), jakby filmowym zwiastunem nieba. Ci uczniowie widzą przy Jezusie Mojżesza i proroka Eliasza. Mimo tego, że Mojżesz żył w XIII w.p.n.e. a Eliasz w IX – rozmawiają oni z Jezusem tu i teraz. Więc oni żyją i się nie starzeją.

Ale nauka Jezusa przypomina również, że nie wszyscy znajdą tam miejsce. Jego przypowieść o bogaczu i żebraku Łazarzu (Łk 16,19-31) jest tego potwierdzeniem. W Ewangelii Łukasza bogaty młodzieniec pyta: „co należy czynić, by osiągnąć życie wieczne?” „… odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości”. Zaraz potem powiedział Jezus do swoich uczniów, że „bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego”. Ale zakończył swoją wypowiedź bardzo optymistycznie: „u Boga wszystko jest możliwe”.
Autor dzisiejszego czytanie Listu do Hebrajczyków jest pewny, że „wejdziemy do Miejsca Świętego”. Stanie się to przez „Krew Jezusa” (Hbr 9).

Streszczając dotychczasowe myśli, stwierdzamy, że w niebie jest życie pomimo, że czas tam nie istnieje. To życie jest zupełnie inne niż to na ziemi – ale doskonałe. Św. Paweł zapewnia Koryntian: „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują“ (1 Kor 2,9).

Możemy i my być kiedyś w niebie. Uwierzmy tylko w nieskończone Miłosierdzie Jezusa i pozwólmy Mu się prowadzić w naszej wędrówce do nieba.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty w Liechtensteinie

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
23
WRZ
Rekolekcje kapłańskie I tura 2019

Zapraszamy na I turę Rekolekcji Kapłańskich w dniach 23-26... czytaj więcej

kapłani

Godzina rozpoczęcia 18:00

28
WRZ
Pielgrzymka do Niepokalanowa

  Zapraszamy na pielgrzymkę do Niepokalanowa, która... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 06:00

11
PAŹ
Pojednanie z kryzysem wieku średniego

  Sesja "Pojednanie z kryzysem wieku średniego" prowadzona... czytaj więcej

dla osób powyżej 35 roku życia

Godzina rozpoczęcia 18:45


Proszę o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o pomoc i dobre zakończenie sprawy Bogu wiadomej.

Adam


Droga życia

„Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być, i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności.”
(św. Jan Paweł II)