2019-05-09 Czwartek III Tydzień Wielkanocny Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2019-05-09 Czwartek III Tydzień Wielkanocny

HOMILIA

Czwartek, III Tydzień Wielkanocny, Rok C, I

(J 6, 44-51)


foto from https://pixabay.com/pl/

Żywy Pan

Znana jest z pewnością wypowiedź św. Hieronima nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa (z Komentarza do Księgi proroka Izajasza). O jaką znajomość Pisma Świętego tu chodzi? Gdy się przebywa w Betlejem w grocie, gdzie św. Hieronim badał Biblię i tłumaczył tekst grecki na łacinę, czuje się, że jego znajomość Pisma Świętego nie była powierzchowna, czysto literalna, ale że rzeczywiście w Biblii odnalazł i spotkał żywego Pana.

W dzisiejszej Liturgii Słowa w czytaniu z Dziejów Apostolskich spotykamy postać dworzanina etiopskiego, który czyta Pismo Święte i go nie rozumie. Obecnie jest wiele osób, które czytają Biblię i jej nie rozumieją, tzn. nie spotykają Słowa Życia, są jak gdyby przed progiem wejścia do komnaty, w której przebywa Pan. Potrzebują kogoś, kto im wyjaśni Słowo, podprowadzi do osobistego spotkania ze Słowem. Tą Osobą jest Duch Święty.

Ta sytuacja przypomina historię uczniów idących do Emaus, którzy zdruzgotani ukrzyżowaniem ich Mistrza tkwią w ciemności niezrozumienia wydarzeń, które ich spotykają. Sam Pan Jezus przyłącza się do nich i… wyjaśnia im Pisma „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk 24,32). W innym miejscu czytamy „Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma” (Łk 24,45). Jezus posyła swojego Ducha, który wyjaśnia nam Słowo, buduje więź ze sobą – Słowem i przypomina wszystko, co On powiedział (J 14,26).

Wiara, która rodzi się ze słuchania słowa Chrystusa (Rz 10,17) jest największym skarbem, jaki otrzymaliśmy od Pana. Dlatego Etiop po spotkaniu z Filipem, którego Pan użył za narzędzie po zrozumieniu i przyjęciu Słowa Życia, przyjmuje chrzest i wraca do swojego kraju pełen radości. Niech ta radość paschalna, zrodzona ze spotkania żywego Pana w Słowie stanie się również naszym udziałem.

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
23
WRZ
Rekolekcje kapłańskie I tura 2019

Zapraszamy na I turę Rekolekcji Kapłańskich w dniach 23-26... czytaj więcej

kapłani

Godzina rozpoczęcia 18:00

28
WRZ
Pielgrzymka do Niepokalanowa

  Zapraszamy na pielgrzymkę do Niepokalanowa, która... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 06:00

29
WRZ
Zakończenie sezonu motocyklowego

Zapraszamy na uroczyste zakończenie sezonu motocyklowego roku 2019... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 12:00


Proszę o modlitwę poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Saletyńskiej u Miłosiernego Jezusa Chrystusa o pomoc i dobre zakończenie sprawy Bogu wiadomej.

Adam


Droga życia


„Znajdowałem lud zbuntowany przeciwko Ewangelii za każdym razem, kiedy obok krzyża Zbawiciela nie pokazywałem Jego Matki.”
(św. Franciszek Ksawery)