2019-04-14 Niedziela Palmowa Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2019-04-14 Niedziela Palmowa

HOMILIA

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, Wielki Tydzień, Rok C, I

(Łk 23, 1-49)


Kamienie przepowiadają Dobrą Nowinę

Ewangelia dzisiejsza, podobnie jak każda lektura proklamowana w Kościele skierowana jest do nas. Ty i ja mamy się w niej odnaleźć. Kim jestem? Tym, który nic nie rozumiejąc ze słów Jezusa posłusznie idzie odwiązać oślę, gdyż jest przyzwyczajony do posłuszeństwa wobec nauczyciela? Czy też rozpoznajesz się raczej wśród tych, którzy z radością chwalą Boga za cuda, które oglądali? A może wreszcie jestem takim uczonym w Piśmie, który żąda od Jezusa, by nie pozwolił na tego rodzaju publicznie wyrażaną radość i wdzięczność, bo istota rzeczy gdzieś mu umyka?

Wydaje się jednak, że najważniejsze w tym Słowie przekazanym przez św. Łukasza jest coś innego. Gdy spoglądamy na dalszy bieg wydarzeń ukazuje się jakże jaskrawa i dojmująca sprzeczność między postawą tłumów witających Jezusa: „Błogosławiony Król, który przybywa w imię Pańskie”, a zachowaniem tłumu w procesie Jezusa Chrystusa. Sprzeczność ta ujawnia się nie tylko w wymiarze zbiorowym, ale przede wszystkim w indywidualnym. Widzimy ją nieraz na przykładzie uczniów: Piotra, który raz zapewnia, że gotów jest umrzeć wraz z Panem, by potem Go zdradzić; Jana i Jakuba, synów Zebedeusza chodzących wszędzie za Nim, ale spierających się o pierwszeństwo, nie mówiąc o Judaszu, który nie zgadza się na żadną niesprawiedliwość.

My właśnie jesteśmy przepełnieni tą sprzecznością między wiarą deklarowaną od święta i na co dzień, a naszymi konkretnymi postawami w życiu, które są zaprzeczeniem wyznawanej wiary. Hipokryzja ta bardzo mocno widoczna jest w relacjach, jakie mamy z innymi ludźmi, z „drugim” człowiekiem, zwłaszcza z bliskimi, ponieważ ich zachowania najbardziej nas uwierają. Jesteśmy anty świadkami miłości pełnej miłosierdzia Boga Ojca, której najmocniejszym wyrazem jest dobrowolna śmierć Jezusa na krzyżu za Ciebie i za mnie.

Procesja „palmowa” z Ewangelii nie jest jedynie opisem wydarzenia, ale proroctwem na nasze życie. Oby wraz z lekturami Triduum Paschalnego Jezusa Chrystusa mogła być przez nas uwewnętrzniona, czyli zrozumiana, przyjęta czyli zaakceptowana, a wreszcie głęboko przeżyta. Tylko bowiem wtedy kamienie, jakimi są ludzkie serca, będą zdolne na głos przepowiadać Dobrą Nowinę, która nie kończy się na Krzyżu, ani bez niego nie istnieje, ale ma zwieńczenie w Zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego ożywiającego nasze umarłe ciała.

Tylko dzięki tej łasce będziemy mogli kochać innych w sposób bezwarunkowy, za darmo tak jak darmowa jest nieograniczona miłość Ojca, który wprawdzie jest w niebie, lecz w sposób widoczny działa na ziemi.

——————————-

prof. Jan Grosfeld – ekonomista, politolog i działacz katolicki, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor wielu książek i artykułów o tematyce teologiczno-społecznej. Mieszka w Warszawie.

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
02
SIE
XXII Spotkanie Trzeźwościowe Dębowiec 2019

W dniach 2-4 sierpnia 2019 zapraszamy na XXII Spotkanie... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00

28
WRZ
Pielgrzymka do Niepokalanowa

  Zapraszamy na pielgrzymkę do Niepokalanowa, która... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 06:00

11
PAŹ
Pojednanie z kryzysem wieku średniego

  Sesja "Pojednanie z kryzysem wieku średniego" prowadzona... czytaj więcej

dla osób powyżej 35 roku życia

Godzina rozpoczęcia 18:45


Módlmy się za przyczyną Matki Bożej Saletyńskiej o powrót do zdrowia dla Marzeny i Bożeny.

Spojrzenie na morze

„Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same.”
(Phil Bosmans)