2015-12-23 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-12-23

HOMILIA

"Podnieście
głowy, bo Zbawca nadchodzi"

Współczesny świat polubił Boże Narodzenie.
Reklama i handel, kultura i rozrywka przypominają o Narodzeniu Chrystusa nawet
tam, gdzie chrześcijan jest bardzo mało. Ten świat zresztą słabo zna, a jakże
często nie znosi tajemnicy Chrystusa, ale rokrocznie wypełnia nasze otoczenie
specjalnymi dekoracjami i wzywa do radości. Chcąc nie chcąc, nam chrześcijanom
przypomina o wspaniałym cudzie Boga, który stał się Człowiekiem!

Dzisiaj podobnie jak niegdyś, pomimo
bezwładności i uporu w grzechu, w samym środku ludzkiego ubóstwa pojawia się
Bóg. W Janie Chrzcicielu, On sam przygotował swoje przyjście, On sam wołał do
nawrócenia: "Oto Ja wyślę anioła mego.. oto Ja poślę wam proroka.."
Ewangelia mówi, że sąsiedzi Elżbiety i Zachariasza "dziwili się.., padł na
nich strach.. i brali to sobie do serca". Nie wiedzieli rzeczy
najważniejszej: pośród nich była Maryja, która nosiła już w swoim łonie Zbawiciela.

"Bo istotnie,
ręka Pańska była z nim"

Pośród zwyczajnych przygotowań do niezwykłych
świąt, Bóg jest w naszych nadziejach i lękach. Niejeden "weźmie sobie do
serca" przyjście Chrystusa i znaki, które temu towarzyszą. "Wigilia
jest wtedy, gdy tego chcemy", ktoś powiedział. I przez nas może działać
ręka Pańska i tworzyć nowe rzeczy: stół zastawiony dla potrzebujących i
bezdomnych; chleb i dobra dzielone z ubogimi i głodnymi; uśmiech, obecność i
słowo pociechy dla samotnych i rozpaczających..

Bóg rodzi się nieustannie tam, gdzie
człowiek nie jest obojętny na proroctwa, gdzie nosi w sobie głód i pragnienie.
I nawet, jeśli ktoś niewiele rozumie, jak obecni przy narodzinach Jana, nawet,
jeśli ktoś nie widzi Chrystusa, którego niesie Kościół jak niegdyś Maryja, Bóg
działa.

ks. Andrzej Zagórski MS

Grudzień 2015

Znajdź inne homilie