Czwartek, 27 kwietnia 2017 r.


Słowo Boże:


Subskrypcja

Subskrypcja na codzienną Liturgię Słowa z homilią. Użyj poniższego formularza.

W Centrum Pojednania

Zobacz

Zatrzymaj się...

Maryja płacze

Jej słowa i jej smutne oblicze, po którym spływają łzy, nie czynią nic innego tylko powtarzają z czułością to, co powiedziała w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Te słowa zapewniają nas o najwyższej trosce Matki Najświętszej o nasze zbawienie. Te słowa pobudzają nas do wiernej uległości Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Jakże delikatne ale także mocne są Jej słowa! Czyż można Jej nie słuchać, jeśli Ona „nieustannie się za nas modli”, jeśli „od tak dawna cierpi za nas”? Ona stoi u stóp Krzyża i „podtrzymuje” ramiona Swojego Syna, wyciągnięte na Krzyżu dla naszego zbawienia. Jakże można Jej nie słuchać, jeśli nie tylko daje "pobożne" rady o Mszy św., poście i modlitwie, ale z bólem mówi o ludziach głodnych i umierających w ramionach rodziców dzieciach, troszczy się o zboże, które się psuje, o ziemniaki, które gniją, martwi się bezowocnością ludzkiej pracy i brakiem chleba!

krzyz_salWyspowiadać się... iść do spowiedzi... skorzystać z sakramentu pojednania... sakrament nawrócenia i pokuty... to tylko niektóre nazwy jednego z siedmiu sakramentów, które Kościół udziela.

W sakramencie pojednania dokonuje się szczególne spotkanie z Chrystusem, który przebacza grzechy i prowadzi do prawdziwego nawrócenia! Prawdziwa metanoia to nie tylko wyznanie grzechów, lecz uznanie "siebie grzesznikiem, zdolnym do popełniania grzechu u skłonnym do grzechu" (Jan Paweł II, RP 13). To nade wszystko jednak przyjęcie miłosierdzia Pana z wiarą pokorną i gotową do nowego początku!

Najczęściej spotykamy się ze spowiedzią indywidualną, lecz posoborowa odnowa sakramentu pojednania proponuje również liturgię pokutną, w której spotkanie z kapłanem poprzedzone jest słuchaniem Słowa Bożego we wspólnocie i celebracją zewnętrznych znaków nawrócenia i pojednania.

Szczególnym sposobem korzystania z sakramentu pojednania jest stała spowiedź u tego samego spowiednika, która może łączyć się z towarzyszeniem czy kierownictwem duchowym.

W Sanktuarium Matki Bożej płaczącej w Dębowcu, spowiadamy w kościele podczas mszy św. i nabożeństw. Codziennie o godz. 7.00, 10.30 i 18.00. W niedzielę, podczas mszy św. o 7.00, 9.30, 11.00, 15.00 i 18.00.

W Centrum Pojednania La Salette można zawsze poprosić duszpasterza o spowiedź. Służymy również stałą spowiedzią i kierownictwem duchowym.

Jeśli pragniesz zasięgnąć informacji lub prosić o pomoc duszpasterza, proszę napisać tutaj.